12 maart 2022

Beste dames en heren, beste Zoetermeerders,

Fijn dat u hier vanmiddag bent. En dat ook ù meeloopt in de stille tocht voor Oekraïne. Namens het gemeentebestuur van Zoetermeer heet ik u welkom.

Wat zich op dit moment afspeelt in Oekraïne is nauwelijks te bevatten. Ruim twee weken geleden viel Rusland Oekraïne binnen.

Sindsdien zijn er miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht, ondergedoken en gescheiden van familieleden en hun geliefden.

De beelden uit Oekraïne zijn hartverscheurend. Onwerkelijk en onvoorstelbaar.

We maken ons grote zorgen over Oekraïne en haar inwoners. De ontwikkelingen zijn erg verontrustend.

Het gemeentebestuur staat hier vandaag met u om gezamenlijk onze steun te betuigen én onze betrokkenheid te tonen aan de bevolking van Oekraïne.

Een speciaal en warm woord van welkom aan de gevluchte Oekraïners die vandaag bij ons zijn. Mijn woorden worden voor hen door een tolk vertaald. Evenals het gedicht van onze stadsdichter.

Het blauw en geel van de Oekraïense vlag, dé kleuren van Oekraïne, zijn óók de kleuren van onze stad. Dat ziet u hier naast mij. Maar niet alleen daarin zijn we verbonden.

De afgelopen twee weken hebben Zoetermeerders al hun grote solidariteit met de Oekraïense inwoners in vele vormen getoond. Dat is werkelijk hartverwarmend.

Sàmen kunnen we het verschil maken. Dat hebben we in Zoetermeer al vaak laten zien. Misschien niet altijd groots en meeslepend, maar wel ontzettend betekenisvol.

Heel veel mensen zijn persoonlijk betrokken bij deze oorlog. Zónder dat zij dat willen.

Ook in onze stad zijn er inwoners met familie of vrienden in Oekraïne én in Rusland waarover grote zorgen zijn.

Veel mensen hebben letterlijk buikpijn over de mogelijke gevolgen van dit steeds groter wordende conflict.

Vandaag, op de 'Europese dag van de gemeente voor solidariteit met Oekraïne' toont Zoetermeer, net als veel gemeenten, haar steun richting Oekraïne.

Het gemeentebestuur van Zoetermeer neemt haar verantwoordelijkheid om de gevluchte inwoners van Oekraïne te helpen en te steunen.

De afgelopen dagen zijn de eerste gevluchte mensen in onze stad aangekomen en is hen onderdak geboden.

Wilt en kunt u zelf hulp bieden? Of heeft u een vraag aan de gemeente over de situatie? Op de website van de gemeente vindt u informatie hierover.

Beste dames en heren, de afgelopen jaren is er veel ellende gaande wereldwijd. Maar onze gedachten zijn nu, hier met elkaar, bij de inwoners van Oekraïne die lijden onder de oorlog.

Zometeen nemen we samen een minuut stilte in acht én lopen we samen een stille tocht door onze stad. In stilte uit solidariteit, steun en medeleven aan Oekraïne.

Laten we met elkaar hopen dat de oorlog snel zal stoppen en de vrede terugkeert.

Ik wil u vragen een minuut stilte in acht te nemen. Vervolgens draagt onze stadsdichter Robbert Roos een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor.

Daarna ga ik u, samen met mijn vrouw én de aanwezige Oekraïners, graag voor in deze stille tocht.

Dank u wel.