Tozo regeling is gestopt op 1 oktober 2021

De Tozo regeling is gestopt. Heeft u nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Deze bestaande regeling wordt van 1 oktober tot en met 31 maart 2022 tijdelijk aangepast. Hou de informatie op onze website in de gaten.

U kunt vanaf 1 oktober 2021 een Bbz-uitkering aanvragen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), waar de gemeente Zoetermeer mee samenwerkt. Kijk voor meer informatie in het product: Bijstand voor zelfstandigen.

Heroriëntatie: toekomstperspectief na corona

Als u ondersteuning nodig heeft om na corona weer toekomstperspectief te krijgen, kan de gemeente u daarbij helpen. Denk aan het versterken van uw onderneming, om- of bijscholing, coaching en advies. En zelfs aan de zoektocht naar een baan in loondienst mocht u dat, eventueel in combinatie met een onderneming, willen doen.

Als u tijdens corona betaalachterstanden of schulden heeft opgelopen in uw privé en/of zakelijke financiën kunt u hulp bij geldzaken krijgen. U staat er niet alleen voor.

Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/coronaregelingen.

Aandachtspunten aan het einde van het jaar

Aan het einde van het jaar zijn er aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Denk aan rechtmatigheidscontrole, financiële bijzonderheden, belastingaangifte en het tijdig doorgeven van wijzigingen.

Tozo en de jaaropgave van de gemeente

Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling (Tozo 1, 2 en/of 3) dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte voor 2021. Voor Tozo 4 en 5 ontvangt u een jaaropgave in 2022. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid > Tozo en de jaaropgave van de gemeente.

Broodnood

  • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien (u kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen). Het gaat hierbij nadrukkelijk om primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken.
  • U en/of uw eventuele partner heeft geen inkomen boven de bijstandsnorm.
  • U heeft een aanvraag voor een uitkering Bbz ingediend, die nog niet is afgehandeld.

Kampt u met broodnood? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Handige links