Deze subsidie is bedoeld voor Zoetermeerse horecabedrijven, sportverenigingen en culturele instellingen die extra kosten moeten maken om de coronatoegangsbewijzen te controleren. De gemeente Zoetermeer heeft van het rijk een bedrag van € 322.743,- ontvangen om hiermee de lasten voor deze bedrijven en instellingen wat te verlichten.

U kunt de subsidie ook aanvragen als u evenementen of jeugdactiviteiten in Zoetermeer organiseert, waarvoor u controles moet uitvoeren op de coronatoegangsbewijzen.

Wat moet u weten?

U kunt meerdere keren de subsidie aanvragen, maar per aanvrager krijgt u in eerste instantie maximaal € 1.000,-. Het is mogelijk om een hoger bedrag aan te vragen. Maakt u daadwerkelijk meer kosten? Dan krijgt u van ons eerst het maximale subsidiebedrag van € 1.000,-. Het bedrag daarboven, reserveren wij. Als er geld over is, keren wij dit bedrag mogelijk ook aan u uit.

Centrale controlepost

Het is ook mogelijk één centrale controlepost voor een bepaald gebied in te richten. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Heeft u belangstelling voor een centrale controlepost? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar horecatijd@zoetermeer.nl.

Wat moet u doen?

Om subsidie te krijgen volgt u de volgende stappen:

Stap 1

 • Stuur uw aanvraag voor de subsidie per e-mail naar horecatijd@zoetermeer.nl
 • Geef in de aanvraag een realistische opgave van het bedrag dat u nodig denkt te hebben voor de controles.
 • Stuur met uw aanvraag bewijzen mee (als u die al heeft), bijvoorbeeld offertes van een ingehuurd bedrijf wat de controles uitvoert.
 • U kunt de aanvraag ook per post sturen naar: 

  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. Afdeling VVH, subsidie CTB
  Postbus 15
  2700 AA  ZOETERMEER

Stap 2

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Het bedrag dat u heeft aangevraagd reserveren wij voor u.

Stap 3

 • Vanaf het moment dat wij het bedrag voor u reserveren heeft u 1 maand de tijd om de factuur of facturen met de gemaakte kosten naar ons te sturen via het e-mailadres horecatijd@zoetermeer.nl.
 • De facturen worden overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Daarna maken wij het bedrag aan u over.

Zo lang er geld beschikbaar is nemen wij de aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Om een onevenredige benadeling van geïnteresseerden te voorkomen, heeft het college altijd de bevoegdheid maatwerk toe te passen. Het college heeft het recht om gemotiveerd van deze bestedingsregeling af te wijken.

 Voorwaarden

 • Alleen controlekosten die u ná 22 september 2021 heeft gemaakt, komen voor de subsidie in aanmerking.
 • De activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2021 zijn uitgevoerd.
 • De eerste factuur moet binnen 1 maand ná de reservering worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres, anders vervalt de reservering van het bedrag. U kunt, als u daar redenen voor heeft, om een verlenging van deze termijn vragen.
 • U mag meerdere aanvragen indienen.
 • Wij verlenen de subsidie totdat het geld op is.