Partners uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal hebben een belangrijke stap gezet richting een Regionaal Werkcentrum (RWC). Hiermee komt alle dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers met vragen over werk en scholing onder een dak (digitaal en mogelijk ook fysiek). De betrokkenen ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst.

De komst van een RWC is een van de eersten in Nederland. Op slechts een paar andere plekken in Nederland is er op dit moment een vergelijkbaar concept te vinden. Een Regionaal Werkcentrum (RWC) is een samenwerking tussen gemeenten en diverse andere partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. 'Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog te veel mensen, die wel (meer) kunnen en willen werken, niet aan het werk.' licht wethouder Bouke Velzen (Sociale Zaken) toe. 'Door onze krachten te bundelen kunnen we werkzoekenden, werkenden en werkgevers een duidelijke en herkenbare plek te geven waar zij terecht kunnen met vragen over werk en scholing.'

Voor werknemer en werkgever

Op dit moment zijn er veel verschillende loketten. Het samenbrengen zorgt er voor dat de bezoekers beter geholpen kunnen worden en er meer maatwerk kan worden toegepast. Met de opzet wordt voldaan aan een langgekoesterde wens vanuit het rijk. Het rijk concludeerde, op basis van verschillende rapporten en onderzoeken, dat het samenbrengen van zoveel mogelijk partijen die zich bezighouden met werk en scholing enorme voordelen oplevert. 'Een Regionaal Werkcentrum heeft een spilfunctie binnen de arbeidsmarkt. Door in contact te staan met werkgevers in de regio kunnen we werkzoekenden beter adviseren over hun mogelijkheden en begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan.' licht wethouder Jan Iedema (Economie & Arbeidsmarkt) toe. 'Zowel werkzoekenden als werkgevers zijn gebaat bij een RWC.'

Samenwerking

Betrokken partijen bij het Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal zijn partners die allemaal op een bepaalde manier betrokken zijn bij werk in de regio. Het gaat om 6 gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. Ook De Binnenbaan, vakbonden CNV en FNV, en MBO Rijnland, Samenwerkingsorganisatie Beroeps- en Bedrijfsleven (SBB), VNO-NCW en UWV hebben hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst.

Vervolg

Vervolgstap is dat de betrokken partijen nu met elkaar in gesprek gaan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Hier moeten afspraken in komen over bijvoorbeeld huisvesting, het bepalen voor wie de dienstverlening is en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Ambitie is om de overeenkomst medio 2024 te ondertekenen.