Een zelfstandig rechtspersoon die aan de gemeente verbonden is en/of een stichting die subsidie krijgt van de gemeente, kan het SEBO-ambassadeurschap aanvragen als zij:

  • zorgvuldig personeelsbeleid voeren
  • actie ondernemen om de werkgelegenheid te verhogen
  • actie ondernemen om de samenwerking met het onderwijs te verbeteren
  • zich inzetten voor sociale- en maatschappelijke doelen in Zoetermeer

Lees meer over de criteria voor het SEBO keurmerk.

Hoelang duurt het?

Uw aanvraag wordt eerst voorgelegd aan de leden die in het bezit zijn van het SEBO keurmerk. Twee weken vóór iedere SEBO bijeenkomst worden de nieuwe aanvragen voorgelegd aan de leden. Na akkoord van de leden wordt uw aanvraag doorgestuurd naar het Keurmerk instituut voor de keuring. Er zijn gemiddeld 3 SEBO bijeenkomsten per jaar.