Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer schenkt een groot deel van haar archieven en collecties aan het Stadsarchief. Hierdoor kan het Stadsarchief makkelijker besluiten nemen over bijvoorbeeld het opknappen of digitaal maken van de archiefstukken. Het Stadsarchief is erg blij met deze schenking en het vertrouwen van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS).

Het Stadsarchief

Het HGOS sloeg een groot deel van haar archieven en collecties tot nu toe op bij het Stadsarchief. Dit zorgde voor een centrale plek waar bezoekers zowel de archieven van het HGOS als de archieven van het Stadsarchief kunnen inzien. Daarnaast beschikt het Stadsarchief over middelen om archieven en collecties lang en goed op te slaan.

Samenwerking Stadsarchief Zoetermeer en HGOS

Het Stadsarchief Zoetermeer en het HGOS werken al meer dan 25 jaar samen. Het Genootschap heeft een groot netwerk in Zoetermeer. Veel inwoners, verenigingen en bedrijven dragen hun archief daarom over aan het HGOS. Hierdoor heeft het Historisch Genootschap de afgelopen jaren een groot aantal archieven en collecties verzameld. Bezoekers kunnen op afspraak bij het Stadsarchief terecht om de collecties in te zien. Een deel van de archieven is online te bekijken op stadsarchief.zoetermeer.nl.

Nieuwe archieven

Het HGOS schenkt niet alleen de archieven die al door het Stadsarchief zijn opgeslagen, maar ook een aantal nieuwe archieven. Hieronder vindt u het totale overzicht van archieven die worden overgedragen aan het Stadsarchief. De nieuwe archieven die aan het Stadsarchief zijn geschonken, zijn 154 t/m 157.

De volgende archieven en collecties worden door het HGOS aan het Stadsarchief geschonken:

015. Fragmentarchieven; instellingen en bedrijven, 1607-1958, alleen de nummers 1 t/m 36
020. Fragmentarchieven; personalia, 1750-2010, alleen de nummers 1 t/m 6, 8 t/m 22, 24, 28 t/m 41, 44 t/m 51 en 53 t/m 61
024. Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zoetermeer, inclusief de Christelijke School Zegwaart en Zoetermeer, 1860-1980
026 Fragmentarchieven; eigendomsbewijzen, 1607-1958, alleen de nummers 22 t/m 64, 71, 72, 74, 78 t/m 84 en 86 t/m 92
028. Jacob en Willem de Kater, schilders, behangers en glazenmakers, 1896-1935
029. Jan van Os, timmerman, 1833-1942
030. Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdelingen Zoetermeer-Zegwaart, Bleiswijk-Bergschenhoek, Waddinxveen, Hollands Midden en Kring IV 'Droogmakerijen', 1848-1981
031. Landbouwvereniging De Eendracht voor Zoetermeer, Zegwaart en omstreken, 1899-1989
032. Katholieke Volkspartij (KVP), afdeling Zoetermeer, 1970-1980
033. Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, 1916-1994
034. Rooms-katholieke ontwikkelingsclub, 1951-1974
037. Locaal Comité der Unie ‘een school met den bijbel’, 1890-1953
038. Band Nederland-Indië, afdeling Zoetermeer, 1947-1951
039. Zuid-Hollandse Vereniging ‘Het Groene Kruis’, afdeling Zoetermeer, 1903-1983
040. Familie van Well, 1812-1964
041. Familie Duinisveld, 1650-1990
057. Burgemeesters C.L.J. en F.S.G. Bos, 1865-1930
058. Harmonievereniging Kunst en Vriendschap, 1910-2001
059. Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van Landbouwwerktuigen en -machines G.A. te Zoetermeer, 1946-1981
060. Willem Olivier, 1943-2003
061. Mevrouw A.P.M. Boon-van Heugten, verloskundige, 1970-1992
062. Stichting Anti-Discriminatie Bureau Zoetermeer, 1993-1999
063. J. Janse, lid van de Commissie Grondaankopen, 1960-1965
064. Bevrijdingsclub, 1945-1963
065. Comité Tentoonstelling Hollands Centrum, 1954
066. Commissie Kerkelijke Presentatie Floriade, 1987-1993
067. Koeltechnisch Handelsbureau Zephyr te Zoetermeer, 1944-1970
068. N.V. Glasindustrie Rotterdam / Pieterman (Hardglas), 1926-1968
069. Leen Bontebal, aannemer, 1940-1948
074. Rooms-Katholieke woningbouwvereniging De Goede Woning, 1950-2020
088. Slagerij Vollebregt, 1934-1999
089. Carnavalsstichting De Soetelieten, 1979-1987
090. Samenwerkende Middenstand Zoetermeer (SAMIZO), 1967-1981
092. Kranten- en tijdschriftencollectie HGOS, 1943-2009
135. Culturele kring De Seghbloem, 1963-1993
140. Oranjevereniging Wilhelmina, 1901-1976
141. Firma van Waaij, 1949-1995
142. Voetbalvereniging Door Samenspel Overwinnen (DSO), 1949-2015
143. Voetbalvereniging Door Wilskracht Ontstaan (DWO), 1949-2003 
144. Firma Gebroeders Westgeest, (1870) 1914-2005
154. Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo, 1958-2013
155. Firma Arend Janson, boterhandelaar, 1941-1945
156. Oorlogsverzameling HGOS, 1938-2009 
157. Nederlandse bond van plattelandsvrouwen, vanaf 1999 NBVP Vrouwen van Nu, afdeling Zoetermeer, 1958-2022

De volgende archieven en collecties worden door het HGOS (opnieuw) in bewaring gegeven bij het Stadsarchief:

008. Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 1949-2008
042. Hervormde Gemeente Zoetermeer, alleen de nummers 589 en 590. Deze archiefbescheiden worden na de inbewaargeving eigendom van de Hervormde Gemeente Zoetermeer
094. Film- en videocollectie HGOS, 1934-2018
095. Fotocollectie HGOS, ca. 1860-heden
096. Diacollectie HGOS, 1950-2000
097. Door HGOS gehouden interviews, 1989-2016
158. Diacollectie C. van Wieringen, 1965-2005

Toelichting nieuwe archieven die worden overgedragen (154, 155, 156, 157)

De Christelijke Zang- en Oratoriumverening 'Cantate Deo' werd opgericht op 12 maart 1958. Het is samen met muziekvereniging Harpe Davids en de Pelgrimshoeve één van de kinderen van de Gereformeerde Pelgrimskerk. Dankzij (de inzet van) goede dirigenten en koorleden konden grote klassieke werken, maar ook hedendaagse werken ten gehore worden gebracht. Optredens op televisie en concerten in De Doelen in Rotterdam en zelfs in het buitenland waren zeer succesvol. De activiteiten van het koor zijn zorgvuldig gedocumenteerd door meerdere leden in plakboeken.

Door de aanwezigheid van grondstoffen en zuivelverwerkende industrie, groeide Zoetermeer in de jaren (19)30 uit tot 'boterdorp'. Er waren wel 50 kleine en middelgrote handelaren actief in de boterhandel. Eén van hen was de familie Janson, die rond 1903 startte. Ze hadden zelfs een tijd een groothandel in roomboter, margarine en spijsvetten. Er zijn twee klantenboeken van Arend Janson bewaard gebleven uit de jaren 1941-1945. Die laten zien wat er werd verkocht, aan wie en voor welke prijs. Een bijzonder product was Pascolade, chocoladeboter. Uit het reclamemateriaal blijkt hoe de boterboeren destijds PR bedreven.

De oorlogsverzameling van Oud Soetermeer omvat documenten uit de periode 1939-1945. Die documenten zijn grotendeels verzameld door Tinus van Herwijnen, in de oorlog betrokken bij het verzet. Het zijn originele documenten over het verzet, distributie, tewerkstelling en maatregelen waar de bevolking van Zoetermeer onder leed. Bijzonder zijn getuigenverklaringen over de Duitse overal op een jachthuis in Zevenhuizen, waarbij de Amerikaan John McCormick en de Zoetermeerder Jaap van Rij sneuvelden. Alle documenten zijn gescand en via de website van het Stadsarchief in te zien.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen had van 1939 tot 2021 een afdeling in Zoetermeer. Het doel van de bond was de 'verheffing' van boerinnen en andere plattelandsvrouwen. Later ging het om de ontwikkeling van vrouwen, met name die op het platteland. De afdeling organiseerde cursussen, lezingen, excursies en natuurlijk gezellige activiteiten. De leden waren daarnaast actief in verschillende Zoetermeerse maatschappelijke organisaties. Daarmee is een behoorlijke impuls gegeven aan de vrouwenemancipatie en aan de ontwikkeling van de stad. Het archief geeft een beeld van de activiteiten van de club. Het topstuk is een diploma voor deelname aan de bevrijdingsfeesten in 1948.