Samenwerkingsovereenkomst Sportadviesraad ondertekend

Vrijdag 24 mei heeft wethouder Ronald Weerwag (sport) namens de gemeente Zoetermeer samen met Marcel Verbeek (voorzitter Sportadviesraad en voorzitter van Zovoc) en Alfred Lohman (secretaris Sportadviesraad en secretaris van Kanovereniging de Sprinters) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is de samenwerking tussen de Sportadviesraad en de gemeente Zoetermeer een feit.

Sportadviesraad

De Sportadviesraad is een initiatief van 6 Zoetermeerse sportaanbieders - Mixed Hockey Club Zoetermeer (MHCZ), voetbalvereniging Door Wilskracht Ontstaan (DWO), Schietsportvereniging Zoetermeer (SVV), Tennis- en Padelvereniging Buytenwegh, Kanovereniging de Sprinters en de Zoetermeerse Volleybal Club (ZOVOC) – Die met de raad in een vroeg stadium betrokken willen worden bij het ontwikkelen van het lokale sportbeleid. De initiatiefnemers hebben namens een grotere groep het voortouw genomen voor de oprichting van de Sportadviesraad. Drie van hen: DWO, De Sprinters en ZOVOC maken onderdeel uit van het bestuur.

Krachten bundelen

In de Sportadviesraad bundelen de Zoetermeerse sport- en beweegverenigingen hun krachten en delen hun kennis, ervaring en standpunten met elkaar. Gezamenlijk brengen zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over het sportbeleid. Hiermee draagt de Sportadviesraad bij aan de goede samenwerking en kennisdeling tussen sport- en beweegaanbieders onderling en de gemeente Zoetermeer.

Wethouder Ronald Weerwag: "Ik ben blij met deze mooie stap waarmee we de samenwerking tussen gemeente en de sport- en beweegverenigingen versterken, zodat er nog meer inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen."

Marcel Verbeek (voorzitter Sportadviesraad): "We zijn blij en trots dat we deze overeenkomst met de gemeente hebben afgesloten. Als eerste belangrijke stap zal de Sportadviesraad mede adviseren met betrekking tot de Sportagenda van de gemeente. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor de samenwerking tussen gemeente en sport- en beweegaanbieders in Zoetermeer in de komende jaren."

Nieuwe leden

De Sportadviesraad is op zoek naar vertegenwoordigers van andere sportaanbieders die zich willen aansluiten als bestuurslid of als lid van de Sportadviesraad. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: info@sportadviesraad.nl.