In Zoetermeer onderkennen we het belang van ruimtelijke plannen en alles wat daar zoal bij komt kijken. We vergeten nooit dat ons ruimtelijk beleid uiteindelijk uw ruimtelijk beleid is.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemming een gebied heeft. Aan iedere bestemming zijn regels gekoppeld.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht hun nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Vanaf deze datum zijn nieuwe plannen van de gemeente Zoetermeer hier in te zien. Bestemmingsplannen van voor deze datum kunt u in het Stadhuis bij de Omgevingsbalie bekijken.

Bestemmingsplan bekijken

Er ligt bijvoorbeeld in het bestemmingsplan vast waar mag worden gebouwd en hoe hoog. Ook zijn er regels wat er in een pand mag. Een woning kan bijvoorbeeld niet zomaar in een winkel worden veranderd.

Bestemmingsplan is bindend

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is voor iedereen bindend. Een aanvraag voor een bouwvergunning moet altijd worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Algemeen ruimtelijk beleid

Een overzicht van de algemeen geldende beleidsregels op het gebied van de ruimtelijke ordening vindt u op de pagina Stedelijke ontwikkeling.

Structuurvisie

In de structuurvisie staan de plannen van de gemeente voor ruimtelijke ordening. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden.

De structuurvisie kan gelden voor de hele gemeente. Maar de gemeenteraad kan ook een structuurvisie opstellen voor een onderdeel, zoals recreatie, verkeers- of vervoersmaatregelen. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden. Het geeft aan hoe de gemeenteraad ontwikkelingen wil uitvoeren.

Inspraak

Als de structuurvisie wordt opgesteld, is inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn mening over de structuurvisie geven.