De gemeente kan u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpen als u zich door een beperking niet goed kunt verplaatsen in- en om uw woning.

Er zijn 3 soorten rolstoelen

 1. Handbewogen (duw)rolstoel.
 2. Elektrische rolstoel.
 3. Kinderrolstoel.

Een sportrolstoel wordt alleen vergoed als u van de voorziening afhankelijk bent om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Wat u moet weten

Er zijn 2 verschillende voorzieningen mogelijk voor een rolstoel:

Voorziening in natura

 • De gemeente regelt alles voor u.
 • De gemeente geeft opdracht aan een leverancier om de rolstoel te leveren.
 • U krijgt de rolstoel in bruikleen.
 • Onderhoud en reparaties worden door de gemeente met de leverancier geregeld.

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • U krijgt geld waarmee u een rolstoel kunt kopen.
 • U kunt zelf een leverancier kiezen.
 • U moet zelf alles regelen.
 • Achteraf moet u laten zien hoe u het geld heeft besteed.
 • Houdt u geld over? Dan moet u dat terugbetalen aan de gemeente.
 • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

 • Eén van onze medewerkers belt u op.
 • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van deze vragen zijn:
  • Wat is uw probleem precies?
  • Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
  • Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
 • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is gedaan?

 • Eén van onze medewerkers belt u op om met u een afspraak te maken voor een gesprek.
 • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Onze medewerker kan u hierover meer informatie geven.
 • In het gesprek kijkt onze medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien bent u meer geholpen met een andere oplossing. Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor een voorziening van de Wmo.

Persoonlijk plan

U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

Lees eerst de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (zie onder 'Te downloaden'). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

Herindicatie

Uw indicatie heeft altijd een einddatum. Loopt uw indicatie bijna af en heeft u nog hulp bij het huishouden nodig? Doe dan 8 weken voordat uw indicatie afloopt een melding bij de Wmo voor verlenging van uw indicatie. Als u tijdig een melding doet kan uw hulp doorlopen ook als het door drukte bij de Wmo langer duurt om uw indicatie te verlengen.

Aanvragen

Kijk eerst bij Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen? Staat het hulpmiddel dat u nodig heeft hier niet bij? Dan kunt u een melding doen van uw hulpvraag.

Wmo melding hulpvraag of hulpmiddel

Hulp of hulpmiddel opzeggen

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Afspraak maken

Afspraak Wmo-loket

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

U kunt gratis een melding doen. Voor een rolstoelvoorziening geldt geen abonnementstarief.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

Positief besluit

De Wmo-consulent regelt uw hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd (bijvoorbeeld een rolstoel of tillift).

Negatief besluit

Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.