Nieuwe speel- en ontmoetingsplek in Burg. Hoekstrapark

Home > Rokkeveen > Projecten in Rokkeveen > Speelplekken > Nieuwe speel- en ontmoetingsplek in Burg. Hoekstrapark

Nieuwe speel- en ontmoetingsplek in Burg. Hoekstrapark

RSS

Op het speelveld in het Burgemeester Hoekstrapark zijn de speeltoestellen verouderd en versleten. En een nieuwe inrichting van het veld is hard nodig. De gemeente Zoetermeer wil hier een centrale speel- en ontmoetingsplek van maken, die voor alle buurtbewoners aantrekkelijk is. Met het 'Buurtpleinenspel' gaat ontwerpbureau Urban Synergy in gesprek met bewoners uit de buurt om een gezamenlijk plan voor het speelveld te maken. Buiten is plek voor iedereen!

Verzamelen van ideeën uit de buurt

Op 19 september werd een bijeenkomst op het grote centrale speelveld in het Burgemeester Hoekstrapark georganiseerd. Bewoners konden aangeven wat goed is aan de plek, wat beter kan en hoe het grote centrale speelveld een speel- en ontmoetingsplek kan worden voor alle leeftijden. De bijeenkomst was gezellig en opkomst was erg goed! 161 Bewoners hebben op deze dag hun mening gegeven. Daarnaast zijn via de mail verschillende inspirerende ideeën binnen gekomen.

Uitkomsten van de 1e bijeenkomst

Hier leest u de resultaten van 19 september 2018.

Van ideeën naar plannen

40 Bewoners hebben op 19 september aangegeven mee te willen denken in het vervolgtraject. We hebben uit deze groep een selectie gemaakt van 14 bewoners, met wie we verder gaan praten over en kijken naar de invulling van het park. De selectie is zo gemaakt dat er een goede verdeling is gemaakt tussen jong en oud en bewoners uit alle verschillende delen in de buurt van het Burgemeester Hoekstrapark.

Op 6 november 2018 is met de selecte groep verder ingezoomd op het plangebied, waarbij gevraagd is naar de meest geschikte locatie voor de thema's 'vrije ruimte', 'avontuurlijk spelen' en 'natuurrijk', welke activiteiten en sfeerbeelden daarbij horen.

Uitkomsten van de 2e bijeenkomst

Hier leest u de resultaten van 6 november 2018.

Uitwerking van het ontwerp

Alle ideeën hebben ons geholpen om een ontwerp te maken voor het park. In het ontwerp is aandacht voor een speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud, een goede bereikbaarheid en fraaie beplanting.

Op 15 mei 2019 is het ontwerp aan de buurt gepresenteerd. Tussen 16.00 en 19.00 uur lieten diverse buurtbewoners zich bijpraten en bekeken de plannen via een VR-bril. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen, ook zijn er aanvullende ideeën meegegeven.

De presentatie en het planvoorstel voor de nieuwe speel- en ontmoetingsplek gepresenteerd op 15 mei 2019:

Definitief ontwerp

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 15 mei 2019 zijn zo'n 100 mensen langs geweest om het ontwerp te bekijken.

De belangstellenden hebben hun mening gegeven en eventuele aandachtspunten op een poster genoteerd. Hier vindt u alle aandachtspunten en onze reactie hierop.

Mede dankzij alle input van de bewoners is het definitieve ontwerp voor de nieuwe speel- en ontmoetingsplek in het Burgemeester Hoekstrapark klaar. Voor meer informatie kunt u hier alle achtergrondinformatie terugvinden, inclusief een toelichting op de speeltoestellen, het beplantingsplan en het advies van de speeltuinbende om te komen tot een toegankelijke speelplek.

Uitvoering

De werkzaamheden voor de nieuwe speel- en ontmoetingsplek zijn 21 oktober 2019 gestart en worden uitgevoerd door Van der Spek Hoveniers. Tijdens de werkzaamheden is het veld afgesloten.

Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gebracht.

Vanwege het natte weer in december, zijn een aantal werkzaamheden uitgesteld. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, worden de werkzaamheden afgerond.

Er komt tijdens het werk grond vrij, die zal op een andere plek in het park worden hergebruikt. Hierdoor zullen er meerdere paden tegelijk worden afgesloten.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u kijken op www.facebook.com/onderhoudrokkeveen.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert