Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

Home > Rokkeveen > Projecten in Rokkeveen > Speelplekken > Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

RSS

De buurtbemiddeling rondom speeltuin 'De Spil' aan het Straspad in Rokkeveen gaat van start. De deelnemers aan de voorgesprekken staan positief tegenover de bemiddeling en willen tot een gezamenlijke oplossing komen voor de speeltuin. Dat blijkt uit de overeenkomst die de deelnemers hebben ondertekend.

Aan de bemiddelingsgesprekken nemen bewoners deel die de speeltuin willen behouden in zijn huidige vorm en een aantal bewoners die (veel) overlast ervaren. De gesprekken staan onder leiding van een extern deskundige. De gemeente neemt deel aan de gesprekken om bijvoorbeeld de financiële kaders aan te geven.

De afronding en hoe lang de buurtbemiddeling duurt, is afhankelijk van hoeveel gesprekken er nodig zijn. Daar is nu nog niets over te zeggen. Het resultaat van de buurtbemiddeling is bindend. Dat betekent dat de partijen zich aan de uitkomsten moeten houden. Als blijkt dat de buurtbemiddeling tussentijds wordt stopgezet, omdat bijvoorbeeld het gesprek vastloopt, dan neemt de gemeente alsnog een besluit over wat er met de speeltuin gaat gebeuren.

Bewonersbrief 4 oktober 2018 (pdf)

Speeltuin 'De Spil' aan het Straspad

Het besluit om de kabelbaan in overleg met de buurt te verplaatsen naar een andere locatie heeft tot veel reacties geleid. Op 5 februari is in de raadscommissie een petitie van 500 handtekeningen aangeboden. Vanwege diverse signalen over aanpassingen en/of het behoud van de speeltuin in de huidige vorm, heeft de gemeente de mogelijkheid onderzocht van buurtbemiddeling. Onder leiding van een externe deskundige wordt er samen met de buurt gezocht naar een oplossing.

Bewonersbrief 22 februari 2018 (pdf)

Meest gestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de speeltuin. Bij onderstaande documenten vindt u ook de resultaten van de enquête.

Aanleiding

Sinds juni 2017 is de vernieuwde speeltuin in gebruik genomen. Veel kinderen uit de buurt en ook daarbuiten maken met veel plezier gebruik van de speeltuin en met name van de nieuwe speeltoestellen die er zijn bijgekomen, zoals de wandschommel, de glijbaan en de kabelbaan. De vernieuwde speeltuin kwam tot stand vanuit een initiatief van bewoners en in samenspraak met de participatiewerkgroep (die bestaat uit bewoners uit de buurt), andere bewoners en kinderen uit de omgeving van het Straspad.

Overlast

Helaas blijkt de speeltuin niet voor iedereen een succes te zijn. Een groep bewoners ervaart iedere dag veel overlast. Dit is vooral in de middag na schooltijd en in de avond tot 22.00 uur. Sommige bewoners ervaren ook overlast na 22.00 uur. Van de toestellen die overlast geven, wordt vooral de kabelbaan genoemd, maar ook de glijbaan en de mandschommel zorgen voor de nodige overlast.

Gevoerde gesprekken met betrokkenen

Met de bewoners die overlast ervaren, hebben diverse gesprekken plaatsgevonden onder leiding van de wijkregisseur. Ook afdeling Stadsbeheer van de gemeente, Buurtwerk, de wijkagenten en het gemeentelijk team Handhaving, namen deel aan deze gesprekken. Eind vorig jaar vond tevens een evaluatie plaats met de participatiewerkgroep. En om een algemeen beeld te krijgen van de speelplek, is in november 2017 een enquête in de wijk uitgezet om de ervaringen van de gehele buurt in beeld te krijgen.

Besluiten

Op basis van deze gesprekken en de resultaten uit het onderzoek, heeft de gemeente besloten om een aantal maatregelen te nemen die de ernstige geluidsoverlast verminderen. Die zijn als volgt:

  • Voor de kabelbaan wordt een nieuwe locatie gezocht in de wijk. De locatie hiervan is nog niet bekend, omdat dit ook in samenspraak zal gaan met de buurtbewoners. De heuvels rondom de kabelbaan blijven bestaan.
  • De huidige glijbaan wordt vervangen door een stillere polyester glijbaan.
  • De mandschommel blijft behouden, aangezien deze geschikt is voor mindervaliden.

Het streven is om bovenstaande acties voor de zomer van 2018 uit te voeren. Komende maanden blijft speeltuin 'De Spil' onder de aandacht staan van de wijkregisseur, Buurtwerk, de wijkagenten en de gemeente.

Alhoewel het bovenstaand besluit definitief is, kan het zijn dat u toch nog vragen heeft. In dit geval kunt u mailen naar projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl.

Wijkpost Rokkeveen

Geopend tijdens spreekuren.

Nathaliegang 79
2719 CP Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9006
E-mail: wijkpostrokkeveen@zoetermeer.nl

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert