Het college van burgemeester en wethouders heeft een inleidend verzoek ontvangen tot het houden van een referendum over het raadsbesluit 'Beëindigen subsidierelatie stichting Museum De Voorde'.

Inleidend verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een inleidend verzoek ontvangen tot het houden van een referendum over het raadsbesluit 'Beëindigen subsidierelatie stichting Museum De Voorde'. Hiervoor waren 331 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen vereist. Op 19 oktober 2022 heeft het college van B&W dit verzoek toegewezen. 

Definitief verzoek

De indiener van het inleidend verzoek had vervolgens 6 weken de tijd (tot en met 30 november 2022) om een definitief verzoek in te dienen. Dit verzoek moest ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen. Dit aantal is in totaal 4.964 ondersteuningsverklaringen.

Op 30 november waren er in totaal 2.106 ondersteuningsverklaringen ingediend. Het vereiste aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen van 4.964 is daarmee niet gehaald.

Ondersteuningsverklaringen die zijn ontvangen na het verstrijken van de termijn van 30 november 2022 worden niet meer in aanmerking genomen en tellen dus niet meer mee voor het vaststellen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De indieners ontvangen hierover geen apart bericht.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande documenten.