Dagbesteding is er voor mensen met een beperking die naar eigen vermogen mee willen doen in de samenleving en niet stil willen zitten. Dagbesteding wordt ook wel maatschappelijke participatie of activering genoemd.

Recreatieve dagbesteding biedt activiteiten in groepsverband. Voorbeelden van activiteiten zijn: wandelen, knutselen, klussen, zingen, spelletjes doen, koken of tuinieren.

Verschil met arbeidsmatige dagbesteding

Bij arbeidsmatige dagbesteding gaat het om mensen die vanwege een beperking(en) (nog) niet in staat zijn om te werken of zelfstandig (zonder begeleiding) vrijwilligerswerk te doen. De persoon is wel, onder begeleiding, in staat tot het verrichten van enige productieve of maatschappelijk nuttige activiteiten.

Aanvragen

  • Meldt u aan bij inZet(externe link) die activiteiten aanbiedt voor recreatieve dagbesteding.
  • U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente.

Kosten

  • Voor recreatieve dagbesteding betaalt u een abonnementstarief per maand.
  • Dit bedrag is standaard voor iedereen die recreatieve dagbesteding volgt. Hoe hoog uw inkomen is maakt daarvoor niet uit.
  • U betaalt het abonnementstarief aan het Centraal Administratiekantoor (CAK(externe link)). U krijgt van het CAK een brief met informatie.
  • Voor hulp of een hulpmiddel betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.

Uitzondering

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog géén 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Vervoer naar recreatieve dagbesteding

Kunt u niet zelf naar de dagbesteding komen of gebracht en gehaald worden? Maak dan gebruik van het vervoer dat door inZet(externe link) wordt geregeld.