De gemeente Zoetermeer wil islamitische radicalisering en het uitreizen naar strijdgebieden voorkomen. Radicalisering is een proces waarbij mensen zich van de maatschappij afkeren en bereid raken om grenzen te overschrijden om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld in de vorm van intimiderend gedrag naar bepaalde groepen of door de verkondiging van extreme ideeën. In het uiterste geval is iemand zelfs bereid om geweld te gebruiken.

Bij het realiseren van de aanpak van radicalisering werkt de gemeente samen met onder andere de politie, onderwijs, jeugd- en buurtwerk, opvoed- en familieondersteuning en sleutelfiguren.

Melding maken

Bij Meld Misdaad Anoniem kunt u melding doen van extremisme. Hier kunt u terecht met anonieme meldingen inzake alle vormen van extremisme; links-, rechts-, islamitisch en dierenrecht extremisme. Het moet hierbij gaan om een strafbaar feit of de voorbereiding van een strafbaar feit. Meer informatie is te vinden op de website van Meld Misdaad Anoniem.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via het telefoonnummer 14 079.

Onderwijs

Werkt u in het onderwijs en wilt u het onderwerp radicalisering in de klas bespreken, maar weet u niet hoe? Op de website van Stichting School & Veiligheid kunt u terecht voor informatie, deskundigheid en advies op het gebied van radicalisering.

Twijfelt u naar aanleiding van bepaalde signalen over of een leerling aan het radicaliseren is? Neem dan contact op met de gemeente, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via het telefoonnummer 14 079.

Ouders en familie

Maakt u zich als ouder zorgen over veranderingen van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met het Familiesteunpunt Radicalisering of de Hulplijn van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Het Familiesteunpunt Radicalisering helpt familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde personen. Het gaat hierbij dan met name om uitgereisde en teruggekeerde jongeren vanuit een strijdgebied en om potentiële uitreizigers. Het Familiesteunpunt biedt informatie, advies en concrete hulp. U kunt contact opnemen met het steunpunt door te bellen naar 088-208 0080 of te mailen naar info@familiesteunpunt.nl.

Ook de Hulplijn Radicalisering van SMN biedt ouders en familieleden informatie, hulp en advies over onderwerpen als radicalisering en jihadisme.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over terrorismebestrijding en het actieprogramma integrale aanpak jihadisme kunt u terecht op de website van de Nationaal Coördinator Terrorisme & Veiligheid (NCTV).

Meer informatie over wat de gemeente doet om islamitische radicalisering en het uitreizen naar strijdgebieden te voorkomen, is te lezen in de onderstaande memo's.