Nieuwbouw Plataanhout voor jonge starters en 55+ers.

Eindverslag samenspraak

Tekening nieuwbouw Plataanhout

Aan het Plataanhout komen 27 nieuwbouwwoningen, waarvan de helft is bestemd voor jongere starters en de andere helft voor 55+ers. De 55+ woningen komen op de begane grond en de starterswoningen op de eerste verdieping. In de praktijk gaat het vooral om starters van 25 jaar en ouder, vanwege de afmetingen van de woningen (3-kamer), de bijbehorende huurprijs en de opgebouwde wachttijd om voor een woning in aanmerking te komen.

Over de komst van de woningen is vanaf 2015 een intensief samenspraaktraject met bewoners van het Plataanhout en met woningcorporatie De Goede Woning doorlopen. Dit is afgerond met een eindverslag samenspraak dat op 17 mei 2018 naar de gemeenteraad is gestuurd.

Stand van zaken

In februari 2020 is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het appartementencomplex verleend. Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. In januari 2021 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in opdracht van de gemeente. De Goede Woning streeft ernaar om in februari 2021 te starten met de bouw.

Op 18 december 2020 zijn direct omwonenden per brief geïnformeerd over de stand van zaken en over de komende werkzaamheden. Deze brief kan hieronder worden gedownload.

Documenten