De gemeente is van plan een rondloop/vlonder aan te leggen in de Grote Dobbe met 4 nieuwe (speel-)eilanden en het bestaande eiland te vergroten door het water eromheen deels te dempen. Dit blijkt uit het voorstel dat is voorgelegd aan de raad.

In 2017 is de wens vastgelegd om de Grote Dobbe en omgeving om te vormen tot een centraal park. 'Er zullen meer woningen in de binnenstad gebouwd worden. Met een nieuw centraal park bieden we (nieuwe) bewoners en bezoekers een aantrekkelijk openbaar gebied.' licht wethouder Binnenstad Jan Iedema toe. 'Groen en water vormen de belangrijkste kwaliteiten van het gebied. Met meer ruimte om te ontspannen en bewegen.'

Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Het gebied is voor iedereen toegankelijk en op verschillende manieren te gebruiken. In de verdere uitwerking en realisatie worden deskundigen betrokken, waaronder de Toegankelijkheidsraad.

De gemeenteraad dient het bestemmingsplan vast te stellen. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken beroep instellen tegen het besluit.

Impressie centraal park