Jongeren uit Seghwaert en Noordhove hebben behoefte aan een eigen plek in de wijk waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente ondersteunt dit en biedt deze jongeren graag zo'n plek. Daarom zijn we van plan om een overkapte ontmoetingsplaats te maken vlakbij het Loevesteinpad.

De jongeren komen op dit moment in dezelfde buurt bij elkaar. Zij treffen elkaar bij de skatebaan, een plek waar ook veel jongere kinderen spelen. Samen met de jongeren, Gro-Uup Buurtwerk, wijkagenten en handhavers is gekeken naar een betere plek om samen te komen. Het grasveld langs het Loevesteinpad, kwam als beste plek naar voren. Bij slecht weer is het ook fijn als de jongeren hier terecht kunnen. Daarom zorgt de gemeente voor een overkapping.

Bewonersbijeenkomst en online participatie

Op dinsdag 21 februari werden de plannen aan omwonenden en jongeren gepresenteerd en was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De aanwezigen waren meestal positief over de gekozen locatie. De aanwezigen gaven een aantal tips, bijvoorbeeld dat de ontmoetingsplek niet te dicht op het fietspad (Loevesteinpad) moet komen, dat het de ontmoetingsplaats goed verlicht moet zijn en dat er genoeg prullenbakken komen.

Via de participatiewebsite van de gemeente kunnen omwonenden en jongeren die niet bij de bewonersbijeenkomst konden zijn online hun mening geven. Tot en met 10 maart kunt u via deze website vragen stellen of uw mening geven over de plannen.

Vervolg

Begin april bundelen we de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst en de online informatie. Die informatie gebruiken we in het vervolgproces. We hopen de ontmoetingsplek nog voor de zomer te kunnen maken. We zijn daarbij wel afhankelijk van een vergunning en de levertermijn van de aannemer.