Vandaag, vrijdag 26 mei, 11.00 uur heeft wethouder Marijke van der Meer, jeugd en onderwijs, met een korte toespraak en een officieel aftel moment samen met de kinderen het groene schoolplein van de basisschool Wereldwijs, Kerkenbos 28 geopend. De gemeente Zoetermeer wil de steun aan dit initiatief benadrukken dat het groot belang hecht aan een gevarieerde en groene omgeving voor kinderen om te spelen.

Met een officieel aftel moment telde de wethouder met de kinderen af van 10 naar 0 en gaf het startsein door het lostrekken van het lint samen met 2 leerlingen. Alle leerlingen gingen 2 aan 2 van start met een parcours over de speelheuvel en het schoolplein en namen spelelementen op het plein in gebruik. De wethouder sprak de wens uit dat de kinderen nog lang zouden kunnen genieten van de prachtige speelplek. Naast de nieuwe groene speelobjecten is er ook aandacht voor spelen-inclusief. Er is een mandschommel opgehangen waar een mindervalide meisje uit de buurt gebruik van maakt. Daar is de wethouder heel blij mee.

De directeur van de school, Ellen Stoel bedankte de sponsoren: de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind die de mandschommel mogelijk had gemaakt, Jantje Beton, Fonds 1818, het Cultuurfonds en de Gemeente Zoetermeer, die het mogelijk hebben gemaakt om het schoolplein te vergroenen. Via het programma Duurzaam en Groen is in 2021-2022 als pilot 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het vergroenen van schoolpleinen. Ook Hoek Hoveniers die het vernieuwde plein had aangelegd, werd bedankt. En tot slot alle kinderen van Wereldwijs die hadden meegedaan met de sponsorlopen om extra geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein.