Wijkteam

Home > Oosterheem > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marcel van Leeuwen, wijkregisseur

  Wijkregisseur Marcel van Leeuwen

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente. U kunt mij bereiken via de wijkpost Oosterheem (e-mail wijkpostoosterheem@zoetermeer.nl of telefonisch via 079-346 9007)

 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik doe de administratieve ondersteuning op de wijkpost Oosterheem.

 • Peter van Riel, beheerder

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk.

 • Jan Buijs, assistent wijkbeheerder

  Ik assisteer de wijkbeheerders van Zoetermeer bij het uitvoeren van hun taken.

 • Caroline Meijer, beheermanager

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer BAM Infra BV.

 • Wijkagenten

  U kunt bij ons terecht met vragen en meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Wij houden elke woensdag spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur in de wijkpost.

  Meer over de wijkagenten in Oosterheem

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de wijkpost binnenkomen, worden door de handhavers afgehandeld. U kunt de handhavers bereiken via de wijkpost.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Susanne van Veen, projectleider Enjoy Life

  Susanne van Veen

  Mijn naam is Susanne van Veen en sinds 1 juni 2018 ben ik projectleider van het project Enjoy Life. De gemeente Zoetermeer geeft met Enjoy Life vorm aan de overtuiging dat je door vroegtijdige hulp en ondersteuning gezinnen snel en efficiënt kunt helpen. Op die manier kan voorkomen worden dat problemen van een gezin zo groot worden dat ze niet (of nauwelijks) meer oplosbaar zijn. Om mensen al in een vroegtijdig stadium te helpen moeten inwoners en professionals in de wijk, zoals de wijkcoach en de wijkagent, elkaar kennen. Dat kan op de wijkpost in Oosterheem. U kunt hier terecht met al uw vragen over gezond leven en hulp.

 • Merijn Obbink, schuldhulpverlener

  Merijn Obbink

  Mijn naam is Merijn Obbink en ik ben schuldhulpverlener voor de gemeente Zoetermeer. Sinds 1 juni 2018 ben ik actief in het project Enjoy Life als de Fietser en ben hiervoor twee dagen per week in de wijk aanwezig. Voor het project ga ik in de wijk op signalen van beginnende problemen af, die ik vanuit mijn netwerk van samenwerkingspartners ontvang. Mijn doel is mensen de weg te wijzen om ze zoveel mogelijk op eigen kracht hun problemen op te laten lossen zodat deze niet escaleren. Door mijn brede achtergrond als maatschappelijk werker zal ik niet alleen kijken naar financiële problemen maar probeer ik oog te hebben voor problemen op alle leefgebieden. Als ik niet in de wijk aanwezig ben kunt u mij vinden op de wijkpost Oosterheem voor een vrijblijvend gesprek.

 • ZoSamen biedt ondersteuning voor Zoetermeerse inwoners

  MEE Zuid-Holland Noord biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. In Zoetermeer doen zij dat onder de vlag van ZoSamen. ZoSamen is een samenwerkingsverband tussen MEE Zuid-Holland Noord, Palet Welzijn en Stichting MOOI.

  Lees meer
 • Janvi Falzeder, wijkcoach

  Janvi Falzeder

  De wijkcoach van Oosterheem is er voor mensen die zich zorgen maken om iemand in de omgeving. Dit kan gaan om zorgen over eenzaamheid, werkloosheid, wettelijke (zorg)regelingen, dagbesteding, opvoeding, huishouden, (zelf)verwaarlozing en schulden.

  Lees meer
 • Beatrice van Tilburg, opbouwwerker

  Beatrice van Tilburg

  Het opbouwwerk van Mooi welzijn helpt en ondersteunt bewoners(organisaties) bij het verbeteren van hun woonplezier en veiligheid in de straat, buurt of wijk.

  Lees meer
 • Monique Luiten, praktijkverpleegkundige en Plicare Wijkverpleegkundige

  Monique Luiten

  Ik werk vanuit de huisartsen praktijken in Oosterheem maar ook vanuit andere netwerkpartners en op verzoek van wijkbewoners kom ik op huisbezoek bij (oudere) wijkbewoners.

  Lees meer
 • Wícorel Koning

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben Coördinator Mantelzorg bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik ben op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@paletwelzijn.nl.

 • Jacqueline Gravesteijn, missionair opbouwwerker Perron 1

  Jacqueline Gravesteijn

  Sinds 1 maart 2018 werk ik in de wijk Oosterheem. Perron 1 is een laagdrempelig ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem waar iedereen welkom is. Op de locatie aan de Schiebroekstraat 1 (Middin Heemburgh) en het WZH aan de Florence Nightingalelaan 92 worden allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

  Lees meer
 • Suzanne Luyken – Jongerenwerk

  Suzanne Luyken

  Ik ben Suzanne Luyken en werk sinds 2003 als jongerenwerker. Vanaf 2007 ben ik actief als jongerenwerker in Zoetermeer. De meeste mensen zullen mij kennen van de wijk Rokkeveen. Vanaf 2015 ben ik vooral te vinden als wijkjongerenwerker in de wijken Noordhove en Seghwaert.

  Kijk voor meer informatie eens op www.buurtwerk.nl  en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram via JongerenwerkZM. Ik ben op werkdagen bereikbaar van 13.00-22.00 uur via telefoonnummer 06-10432210.

  Lees meer
 • Anniek Jong - senior streetwork

  Ik ben Anniek Jong en werk sinds 2008 met jongeren. Ik ben jongerenwerker geweest in onder andere Rotterdam en ben ook nog een tijdje pedagogisch medewerker geweest in Teylingereind, een jeugdgevangenis. Sinds 2014 werk ik bij Buurtwerk als senior streetworker. Ik heb in Zoetermeer geen aandachtswijk, ik ben overal inzetbaar. Als senior coach ik de streetworkers inhoudelijk en als zij in hun werk ergens tegen aan lopen zoeken we samen naar een oplossing.

  Lees meer
 • I. van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  I. van Oosten

  Ik ben gebiedsconsulent bij Vidomes en hiermee het aanspreekpunt voor bewonerscommissies en leefbaarheidsvraagstukken in Oosterheem.


  Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 088-845 6600 of e-mail i.vanoosten@vidomes.nl.

 • Natalia Sadinska

  Vergroot afbeelding: Natalia Sadinska

  Ik ben coördinator van PiëzoCentrum Oosterheem. Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie, integratie en emancipatie vanuit de PiëzoCentra in een aantal wijken, waaronder Oosterheem. Het PiëzoCentrum biedt activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners. Er is voor elk wat wils!

  Lees meer
 • Christa Tas, sociaal makelaar Palet Welzijn

  Vergroot afbeelding: Christa Tas

  Met vragen over activiteiten voor 55-plussers in de wijk Oosterheem kunt u contact met mij opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Wij bieden activiteiten aan op de Oosterpoort, Zanzibarplein 5. Deze activiteiten zijn gratis of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen!

  Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088-023 4246 of via e-mail c.tas@paletwelzijn.nl.

  Voor meer informatie: www.paletwelzijn.nl

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert