Wijkteam

Home > Oosterheem > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Susanne van Veen, wijkregisseur

  Susanne van Veen

  Ik ben wijkregisseur van de wijk Oosterheem. Ik werk vanaf 2009 bij de gemeente Zoetermeer en ik heb diverse functies uitgevoerd in het sociaal domein. De functie van wijkregisseur voer ik sinds 2019 uit. Een functie waar ik mij als een vis in het water voel. Netwerken, sociale contacten en goed weten wat er in de wijk gebeurt. Ik vind het fijn dat ik een rol kan spelen bij onder andere het signaleren en het verbinden van wijkpartners en bewoners.

  Lees meer
 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van de wijk Oosterheem bij haar administratieve taken. Deze bestaan onder andere uit het behandelen van de Wijk aan Zet-subsidies en contacten leggen met zowel bewoners als organisaties.

 • Kees Stekelenburg, gebiedsbeheerder

  Kees Stekelenburg

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Oosterheem en Rokkeveen (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Inge van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  I. van Oosten

  Hallo, ik ben Inge van Oosten! Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en ben vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Wijkagenten

  U kunt bij ons terecht met vragen en meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Normaal gesproken houden wij elke woensdag spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur bij Enjoy Life. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is er op dit moment geen spreekuur.

  Meer over de wijkagenten in Oosterheem

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app. U kunt de handhavers bereiken via Enjoy Life.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Jongerenwerk (Buurtwerk)

  Krachtgericht jongerenwerk, dat is de expertise van Buurtwerk. Zo draagt Buurtwerk bij aan 'veerkrachtige buurten waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier'. Jongerenwerkers zetten zich in voor leefbare wijken, volgen meldingen op en bemiddelen. Met ouders, bewoners, leraren en partners zetten we onze schouders onder de gezamenlijke opgave; van doelen naar daden. Buurtwerk doet dat met vinden, verbinden en versterken.

  Lees meer
 • Stephanie, Meerpunt

  Stephanie

  Hoi ik ben Stephanie en samen met mijn collega's Ineke en Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook kunt u bij ons al uw vragen stellen over (echt)scheiding. Ik bied een luisterend oor en geef informatie en advies. Als de ouder aangeeft hulp te willen, denk ik mee in welke organisaties dit kunnen bieden. Ouders kunnen gratis en anoniem hun vraag stellen of zorgen delen.

  Lees meer
 • Yasmine van Delden, wijkcoach Oosterheem (Kwadraad)

  Yasmine van Delden

  Als wijkcoach van Oosterheem ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Harrie Kruif, Stichting Mensen in de Minima

  Ik ben vrijwilliger bij stichting MiM. Ik coördineer de spreekuren van MiM in Oosterheem. MiM kan helpen bij het (aan)vragen van inkomen, toeslagen, Leergeld, Voedselbank en aangifte belasting. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingmim.nl of mij mailen op harrie@stichtingmim.nl.

 • ZoSamen biedt ondersteuning voor Zoetermeerse inwoners

  MEE Zuid-Holland Noord biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. In Zoetermeer doen zij dat onder de vlag van ZoSamen. ZoSamen is een samenwerkingsverband tussen MEE Zuid-Holland Noord en Palet Welzijn.

  Lees meer
 • Samira Elmahi, Wmo maatwerk

  Samira Elmahi

  Wij zijn het Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen. We zijn specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

  Lees meer
 • Samenlevingsopbouw Buurtwerk

  Vergroot afbeelding: poster Team samenlevingsopbouw

  Sinds mei 2020 is bij Buurtwerk Zoetermeer het team Samenlevingsopbouw van start gegaan. Dit team bestaat uit 3 buurtverbinders, te weten: Anya van Hees, Shakeji Jermias en Suzanne Luyken.

  Lees meer
 • Wícorel Koning, coördinator mantelzorg ZoSamen Palet Welzijn

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben coördinator mantelzorg bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@paletwelzijn.nl.

 • Sabine Wendling, Palet Welzijn Cliëntondersteuner

  Sabine Wendling

  U kunt de cliëntondersteuner benaderen wanneer u zich tijdelijk of blijvend niet goed kunt redden in uw eigen woon- en leefsituatie en hier graag advies over zou willen inwinnen. Ook kunt u bij de cliëntondersteuner terecht wanneer u vragen heeft over uw financiën, over de zorg, Wmo-voorzieningen, vervoersmogelijkheden, uw administratie, als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, vragen heeft over uw dagbesteding of als u wilt verhuizen.

  Telefoonnummer: 088-023 4213. E-mail: s.wendling@paletwelzijn.nl

 • Hedy Schoop, verpleegkundige Plicare

  Hedy Schoop

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen wij door individuele gesprekken bij de wijkbewoner thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen.

  Lees meer
 • Timo Hagendijk, Pionier Perron Centrum en de Oosterkerk

  Timo Hagendijk

  Sinds 1 september 2019 werk ik voor Perron Centrum en de Oosterkerk. Als kerkelijk werker zet ik me in voor verbinding en ontmoeting. Als Perron- en Oosterkerkgemeenschap zoeken wij het goede voor de wijk Oosterheem door middel van allerlei activiteiten, (kerk)diensten en meetings voor jong en oud. Wij proberen in alles enthousiast en gastvrij te zijn.

  Lees meer
 • Jacqueline Gravesteijn, missionair opbouwwerker Perron 1

  Jacqueline Gravesteijn

  Sinds 1 maart 2018 werk ik in de wijk Oosterheem. Perron 1 is een laagdrempelig ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem waar iedereen welkom is. Op de locatie aan de Schiebroekstraat 1 (Middin Heemburgh) en het WZH aan de Florence Nightingalelaan 92 worden allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

  Lees meer
 • Christa Tas, sociaal makelaar Palet Welzijn

  Vergroot afbeelding: Christa Tas

  Met vragen over activiteiten voor 55-plussers in de wijk Oosterheem kunt u contact met mij opnemen. Ik ben op de hoogte van het aanbod en kan u zo nodig adviseren. Wij bieden activiteiten aan op de Oosterpoort, Zanzibarplein 5. Deze activiteiten zijn gratis of tegen betaling van contributie te bezoeken. Met de bonnen van de ZoetermeerPas kunt u korting krijgen op deelname aan een groot aanbod aan activiteiten. Komt u gerust eens een kijkje nemen!

  Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088-023 4246 of via e-mail c.tas@paletwelzijn.nl.

  Voor meer informatie: www.paletwelzijn.nl

Enjoy Life

Gesloten

Meer informatie

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert