Noordrand Oosterheem (Amstelstroom/Thomas Morelaan)

Home > Oosterheem > Projecten in Oosterheem > Nieuwbouw woningen > Noordrand Oosterheem (Amstelstroom/Thomas Morelaan)

Noordrand Oosterheem (Amstelstroom/Thomas Morelaan)

Ter hoogte van de Amstelstroom/Berkelstroom/Thomas Morelaan liggen drie kavels braak met als bestemming wonen. Sinds de ontwikkeling van Oosterheem is hier woningbouw gepland maar dit kon vanwege de woningmarkt nog niet worden gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2018 ingestemd met het voorstel om op deze locatie 210 woningen te realiseren, verdeeld over drie kavels en bestaand uit 85 eengezinswoningen en 125 appartementen.

Informatieavond 23 januari 2019

Omwonenden zijn op 23 januari 2019 geïnformeerd over de nieuwbouwplannen aan de noordrand van Zoetermeer. Op deze avond heeft de gemeente een korte toelichting gegeven over de geschiedenis van dit deelproject van Oosterheem en de nog te doorlopen ruimtelijke procedures. Aanwezigen hebben informatie verkregen en vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemers van de bouwplannen (MRP en ERA) en de gemeente.

Er waren circa 300 omwonenden en belangstellenden aanwezig. Potentiële kopers waren aanwezig en meldden zich bij de initiatiefnemers. De potentiële hadden graag gezien dat de bouwplannen al verder waren uitgewerkt en prijsinformatie beschikbaar was.

Volg de procedure

Aanvragen voor de omgevingsvergunning worden gepubliceerd op www.overheid.nl. Bewoners kunnen via de Omgevingsalert app automatisch informatie ontvangen over de bekendmakingen bij hen in de buurt.

Planning

Stand van zaken voorjaar 2020

Veld 1 en 3

Duinparc (www.duinparc.nl) wordt ontwikkeld door MRP Development en bestaat uit 123 woningen. De verwachting is dat de verkoop van de eerste fase van start gaat in de tweede helft van 2020. Via de website van MRP Development kunt u meer informatie vinden en zich daarnaast inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom het project.

Veld 2

Weidse Weelde Zoetermeer (www.weidseweeldezoetermeer.nl) wordt ontwikkeld door ERA Contour.

Deel 1 van deze locatie is in maart 2019 in verkoop gebracht. ERA Contour start eind augustus 2020 met voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden van de 19 grondgebonden woningen. De start van de bouwwerkzaamheden is gepland voor de tweede week van september 2020.

Deel 2 bestaat uit een woontoren met appartementen. Naar verwachting zal over deze woontoren in de loop van 2020 meer bekend zijn.

Natuurlijke speelplek 0-5 jaar 

Zoals in 2019 tijdens samenspraak is gecommuniceerd, komt er tussen de velden 1 en 2 een natuurlijke speelplek voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Een impressie van de speelplek vindt u, net zoals het eindverslag samenspraak Noordrand, onder het kopje ‘Te downloaden’ onderaan deze pagina.

Heeft u vragen?

Mail naar: projectenpmv@zoetermeer.nl.

Websites initiatiefnemers

Belangstellenden voor dit project kunnen zich melden op:

Documenten en tekeningen

Hieronder vindt u het op 9 juli 2019 door het college van B&W vastgestelde eindverslag samenspraak met de bijbehorende bijlagen zoals de aangepaste verkavelingsschets veld 1, 2 en 3, de variantenstudie van MRP, de binnengekomen reacties en de raadsmemo.

Eerder verstrekte informatie kunt u hier ook terugvinden.

Enjoy Life

Gesloten

Meer informatie

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert