'Feest in onze buurt, werd wel tijd!'

Home > Oosterheem > Nieuws Oosterheem > 'Feest in onze buurt, werd wel tijd!'

'Feest in onze buurt, werd wel tijd!'

RSS

In augustus werd er vanuit de bewoners en de sport- en welzijnsorganisaties hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een wijkfeest in Oosterheem. Dit initiatief werd ondersteund door teams jongerenwerk en samenlevingsopbouw van Stichting Buurtwerk in samenwerking met Gemeente Zoetermeer en de bewoners van wijkdeel De Wadi in Oosterheem.

Op zaterdag 29 augustus werden de buurtbewoners met een muzikale opening van showcorps Harpe Davids en vervolgens door wijkwethouder Ingeborg ter Laak en twee actieve bewoners feestelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het buurtfeest. Het mooie hieraan is de samenwerking van diverse partijen in de wijk. Hierbij te denken aan buurtbewoners, Buurtwerk, Sport combinatie functionaris, de wijkregisseur, Kern kinderopvang en de Levende steen ministries campus Zoetermeer. Inmiddels is met ruim 175 bezoekers wel te stellen dat het wijkfeest zeker is geslaagd.

Door middel van sport en spel, bewegen, zang, dans, en ontmoetingen kwamen de buurtbewoners op gepaste afstand bijeen en genoten zichtbaar van de gezelligheid. Buren die met elkaar kennis maakten en jongeren die zich samen vermaakten door middel van spellen en andere activiteiten zoals schminken en samen eten. Er werd flinke gezongen en gedanst door de zangers Johan Rensen en Johan Brabander.

Gedurende het buurtfeest waren er allemaal tevreden gezichten, zoals een bewoner verwoordde: 'Het werd na 15 jaar wel echt tijd voor zoiets, kan dit niet elke maand?'

Bron: Stichting Buurtwerk

Enjoy Life

Gesloten

Meer informatie

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert