Vanaf 27 oktober 2021 is de nieuwe ontsluitingsweg voor Nutricia volledig in gebruik. De nieuwe route van en naar Nutricia loopt nu via het deel van de nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de A12 dat 'Waterzuiveringsweg' is genoemd.

Foto: Fotoflex.nl

Aanleiding

Het weren van vrachtverkeer uit het Dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft in september 2017 geleid tot een definitieve oplossing die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, en verkeersveilig, duurzaam en betaalbaar is voor gemeente en bedrijfsleven. De gemeenteraad heeft in september 2017 besloten om het terrein van Nutricia voor het af- en aanrijdend vrachtverkeer te ontsluiten langs de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage.

Besluitenlijst raad 11 september 2017

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in november 2018. In 2019 is gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan. Op 13 juli 2020 heeft de gemeenteraad dit nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In september 2020 is het bestemmingsplan in werking getreden. De aanbestedingsprocedure is direct opgestart. De aanleg van de ontsluitingsroute heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Nadat ook de brug over de Rokkeveenseweg is aangelegd, heeft Nutricia de nieuwe weg vanaf 27 oktober 2021 volledig in gebruik genomen.

De ingebruikname van de weg wacht nog op aanleg van een brug over de Rokkeveenseweg. De oplevering van de brug is helaas vertraagd en staat nu gepland voor 1 oktober 2021 of eerder als mogelijk. Nutricia verwacht kort na de oplevering van de brug de weg in gebruik te kunnen nemen.

Opnieuw inrichten Bleiswijkseweg

Als onderdeel van het dit project is een deel van de Bleiswijkseweg opnieuw ingericht. Het gaat ongeveer om het gebied langs de woningen Bleiswijkseweg 70 t/m 98. Bewoners van de Bleiswijkseweg konden meepraten over de groene inrichting van dit gebied. Het groenplan wordt nog voor het eind van 2021 uitgevoerd.

Voor meer informatie: Meepraten over beplantingsplan Bleiswijkseweg

Vragen of opmerkingen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de projectmanager via e-mailadres:

projectenpmv@zoetermeer.nl