De gemeente Zoetermeer doet in 2023 een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen die SnowWorld Zoetermeer heeft voor uitbreiding en modernisering. Dat heeft het college op 20 december besloten. Het college van burgemeester en wethouders neemt de plannen van SnowWorld in overweging.

Ronald Weerwag, wethouder Wonen: “We gaan hierbij heel zorgvuldig te werk en starten daarom in 2023 met een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor vragen we de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen, zij neemt hier in maart 2023 een besluit over. We wegen in het haalbaarheidsonderzoek de belangen van SnowWorld af tegen andere belangen voordat we een beslissing nemen. Het betrekken van de buurt en andere betrokkenen rondom SnowWorld is hier een belangrijk onderdeel van”.

Plannen SnowWorld

SnowWorld is sinds 1996 één van de belangrijkste Leisure bedrijven van Zoetermeer. De huidige activiteiten van SnowWorld zorgen voor met name bezoekers in de wintermaanden. SnowWorld vindt het belangrijk om ook het bezoekersaantal te laten stijgen in de zomermaanden. Daarom heeft SnowWorld onder andere het naastgelegen in- en outdoor activiteitencentrum Ayers Rock aangekocht.

De door SnowWorld beoogde uitbreiding en modernisering bestaat uit de volgende plannen:

Wijziging bestemmingsplan

De door SnowWorld gewenste uitbreiding en modernisering past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet er een procedure worden opgestart voor wijziging van het bestemmingsplan. SnowWorld verzoekt de gemeente Zoetermeer deze procedure te faciliteren en randvoorwaarden te bepalen voor de door SnowWorld gewenste uitbreiding en modernisering.

Onderzoek haalbaarheid en besluit gemeenteraad eind 2023

Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of de door SnowWorld gewenste ontwikkeling past binnen een goede ruimtelijke ordening, waarbij er een goed overwogen oordeel moet worden gemaakt tussen het beschermen van de fysieke leefomgeving én ruimte geven voor ontwikkeling. In gesprek gaan met de buurt en andere betrokkenen is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom organiseert SnowWorld samen met de gemeente in 2023 meerdere bewonersbijeenkomsten. De buurt ontvangt hier in 2023 een uitnodiging voor. De uitkomst van deze afstemming laat de gemeente meewegen in de besluitvorming. Het haalbaarheidsonderzoek wordt namelijk eind 2023 afgesloten met een besluit door de gemeenteraad voor het wel/niet opstarten van het proces tot het wijzigen van het bestemmingsplan en op basis van welke voorwaarden.

  • De huidige accommodatie van SnowWorld van binnen als van buiten vernieuwen.
  • De toevoeging van een hotelaccommodatie.
  • Het realiseren van een buitenspeelvoorziening met een aangrenzend terras.
  • Het realiseren van een indoor sneeuwspeeltuin.
  • Het realiseren van een kabelbaan.