Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij. Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Wilt u een politieke partij steunen? Dan kunt u van 16 januari tot en met 30 januari 2023 een ondersteuningsverklaring in het gemeentehuis ondertekenen. 

Hoe werkt het?

  • U ondertekent de verklaring waar de ambtenaar van de gemeente bij is.
  • Voor elke verkiezing mag u niet meer dan 1 verklaring ondertekenen.
  • U kunt de verklaring na het tekenen niet meer intrekken.
  • Na ondertekening door de ambtenaar krijgt u de verklaring mee.
  • U levert de ondertekenende verklaring in bij de partij.

Wie mag ondertekenen?

U kunt alleen een ondersteuningsverklaring ondertekenen als u binnen de betreffende kieskring en/of waterschap als kiezer staat geregistreerd. Ook als u op een kandidatenlijst staat mag een verklaring ondertekenen. U moet dan wel in de betreffende kieskring en/of waterschap staan geregistreerd.