Vanaf 1 mei 2021 kunnen alle inwoners met elke vraag over ondersteuning, welzijn en opvoedondersteuning bij deze nieuwe organisatie terecht: inZet, meedoen en ondersteunen in het hart van de wijk. Vanaf 1 mei loopt er een publiekscampagne om inZet bekend te maken bij alle Zoetermeerders. Tot eind december 2021 werken de huidige aanbieders, de gemeente en inZet samen voor een soepele overgang voor bestaande klanten. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de overgangsperiode en de nieuwe organisatie. Huidige klanten ontvangen ruim voor het aflopen van hun indicatie bericht over wat deze verandering betekent voor hun persoonlijke situatie.

InZet, meedoen en ondersteunen in het hart van de wijk

De nieuwe organisatie bestaat uit een samenwerkingsverband van bestaande zorg- en welzijnsaanbieders uit Zoetermeer (Fonteynenburg, Impegno, Kwadraad, LIMOR, MEE, Palet Welzijn, Vierstroom Zorg Thuis, Stichting Piëzo en WMO Maatwerk). Vanaf 1 mei werken ze voor ondersteuning, welzijn en opvoedondersteuning samen onder de naam inZet. Daarnaast kan het samenwerkingsverband een beroep doen op een aantal vaste partners met elk een eigen specialisme. De partijen die onderdeel uitmaken van de nieuwe organisatie zijn allemaal al actief in Zoetermeer en daardoor goed op de hoogte van wat er leeft en speelt in de gemeente, ook in uw eigen omgeving.

Nieuw is dat er één centrale organisatie is voor inwoners met een hulpvraag. En iedereen is welkom. De ondersteuners zijn te vinden op 6 inloop locaties in het hart van de wijken en via één centrale website en één centraal telefoonnummer. Alle ondersteuners en veel vrijwilligers werken in deze nieuwe samenstelling nauw samen. Iedere inwoner met één of meer (hulp)vragen krijgt de ondersteuning die het beste past bij zijn/haar situatie en behoefte.

www.inzet-indewijk.nl

Wat mag u verwachten van het nieuwe samenwerkingsverband

Er komt één organisatie voor begeleiding en dagbesteding op grond van de Wmo, welzijnsactiviteiten en opvoedondersteuning. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Informatie & advies op het brede terrein van welzijn en zorg.
  • Inlooplocaties in de wijk voor inwoners die een vraag hebben, een kopje koffie willen drinken en hun verhaal kwijt willen.
  • Begeleiding thuis of groepsbegeleiding op locatie.
  • Dagbesteding.
  • Ondersteuning aan ouders met vragen over of problemen bij opvoeden van kinderen.
  • Lotgenotencontact: contact met mensen die in dezelfde situatie zitten en daarover met elkaar willen praten.
  • Welzijnsactiviteiten, zoals een cursus, samen eten of vrijwilligerswerk.
  • En nog veel meer.

Wat doet de nieuwe organisatie niet?

De nieuwe organisatie gaat niet over Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden of hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel). En ook gaat het samenwerkingsverband niet over beschermd wonen, of over de specialistische jeugdhulp. Voor informatie over deze voorzieningen kunt u contact opnemen met de gemeente Zoetermeer.

Wmo-voorzieningen

Jeugdhulp

Wat betekent de start van de nieuwe organisatie voor u als klant van Wmo-ondersteuning?

Dat is afhankelijk van uw huidige situatie. Hieronder staan de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Word ik persoonlijk geïnformeerd over de veranderingen en wat ze voor mij betekenen?

De nieuwe organisatie start op 1 mei 2021. U krijgt ruim voor het aflopen van uw indicatie informatie van de gemeente over wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie.

Ik krijg nu al ondersteuning van één van de organisaties die deelneemt aan de nieuwe organisatie. Wat verandert er voor mij?

Als u nu hulp krijgt van Fonteynenburg, Impegno, Kwadraad, LIMOR, MEE, Palet Welzijn, stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis of WMO Maatwerk krijgt u na 1 mei 2021 te maken met de organisatie. U kunt dan gebruik maken van alle activiteiten die zij aanbiedt en die voor u van toepassing zijn. Uw persoonlijke begeleider of contactpersoon kan u hier verder over informeren.

Ik krijg nu al ondersteuning van een organisaties die niet deelneemt aan het samenwerkingsverband. Wat verandert er voor mij?

In de loop van 2021 krijgt u ondersteuning vanuit het nieuwe samenwerkingsverband. Dat betekent dat u een andere begeleider of contactpersoon krijgt in de periode tussen 1 mei en 31 december 2021. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw zaken goed worden overgedragen naar de nieuwe begeleider die het beste aansluit bij uw hulpvraag. U krijgt eerst een persoonlijk gesprek waar u ook al uw vragen kunt stellen.