Werktop+

Home > Ondernemers > Werktop+

Werktop+

De Werktop+ is een vernieuwende aanpak voor een duurzame arbeidsmarkt. Ondernemers en gemeente werken samen om mensen die nu aan de zijlijn staan, weer aan de slag te helpen. Bedrijven laten deze mensen werkervaring opdoen bij hen op de werkvloer. De gemeente ondersteunt met extra begeleiding.

De Zoetermeerse aanpak

In 2012 startte de WERKTOP als project van de SEA. In het eerste half jaar sloten zich al talloze ondernemers aan. Zij gaven mensen een kans om mee te draaien in hun bedrijf. Daar kwamen verschillende geslaagde matches uit voort. De succesvolle arbeidsmarktaanpak is nu permanent verankerd in de dienstverlening van het WerkgeversServicePunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC). Het project gaat de tweede fase in als Werktop+.

Co-creatie, flexibiliteit en resultaat

  • De vraag van ondernemers staat centraal. Samen kijken we wat er binnen het bedrijf mogelijk is.
  • We leveren maatwerk en bieden ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld jobcoaches.
  • We investeren in het leren kennen van ondernemers én kandidaten, en we focussen op wat mensen wél kunnen. Zo komt de ideale match tot stand.
  • Mensen die nu geen baan hebben kunnen direct op de werkvloer hun talenten tot hun recht laten komen. Ze ervaren weer hoe het is om in een team te werken en een arbeidsritme te hebben.

Meedoen?

Bent u als werkgever geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Werktop+? Neem dan contact op met het WSP ZHC.

Smaakmakende ondernemers kijken verder!

Als ondernemer bent u altijd op zoek naar werknemers met onvermoede kwaliteiten en talenten. Smaakmakers zijn ondernemers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben genomen. Het zijn immers inspirerende collega's die zorgen voor meer smaak.

Op www.onzesmaakmakers.nl vindt u de eerste Smaakmakende ondernemers uit Zuid-Holland Centraal. Wordt u ook Smaakmaker?

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl