Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Home > Ondernemers > Vraag en antwoord > Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Belasting - Wat moet ik doen als ik te laat ben met betalen en/of ik het bedrag niet in één keer kan betalen?

Antwoord:

Als de betalingstermijn van de aanslag nog niet voorbij is, dan kunt u een machtiging voor automatische incasso geven.

Kunt u het bedrag niet in 1x betalen? Is de betalingstermijn voorbij? Of is de automatische incasso ingetrokken?

Dan kunt u per brief een betalingsregeling vragen. U stuurt de brief met voorstel tot betaling naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

De gemeente gaat wel of niet akkoord met de voorgestelde regeling.

Heeft u een dwangbevel ontvangen?

Dan moet u het verzoek voor een betalingsregeling sturen naar onze deurwaarder GGN. De contactgegevens van GGN vindt u op www.ggn.nl.

Kwijtschelding

Als u het openstaande bedrag niet kunt betalen, dan kunt u misschien kwijtschelding vragen. Of u kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Kijk voor meer informatie in het product Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Laatst gewijzigd

19-02-2020

Stuur door
Stuur door

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl