Belasting - Wat moet ik doen als ik een aanmaning krijg terwijl ik alles op tijd betaald heb?

Home > Ondernemers > Vraag en antwoord > Belasting - Wat moet ik doen als ik een aanmaning krijg terwijl ik alles op tijd betaald heb?

Belasting - Wat moet ik doen als ik een aanmaning krijg terwijl ik alles op tijd betaald heb?

Antwoord:

Stuur een kopie van uw rekeningafschrift (of ander betalingsbewijs) naar:

Gemeente Zoetermeer
Manager Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Wij zoeken uit of en hoe uw betaling verwerkt is.

Laatst gewijzigd

12-02-2018

Stuur door
Stuur door

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl