Belasting - Wat gebeurt er met de belastingaanslagen als de belastingplichtige is overleden?

Home > Ondernemers > Vraag en antwoord > Belasting - Wat gebeurt er met de belastingaanslagen als de belastingplichtige is overleden?

Belasting - Wat gebeurt er met de belastingaanslagen als de belastingplichtige is overleden?

Antwoord:

Als de belastingplichtige overlijdt na 1 januari wordt er ontheffing gegeven op afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting. De erven moeten het resterende bedrag betalen. De aanslag wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden.

Voor onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing gaat de gemeente uit van de situatie op 1 januari. Die aanslagen gelden voor het hele jaar en worden niet verminderd.

Laatst gewijzigd

12-02-2018

Stuur door
Stuur door

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl