Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Home > Ondernemers > Vraag en antwoord > Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Belasting - Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

Antwoord:

De aanslag rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) veranderen niet.

De afvalstoffenheffing verandert alleen in onderstaande situaties:

  • U verhuist tijdens het jaar naar een andere woonplaats dan Zoetermeer.
  • U trekt bij iemand in die op dat adres al een belastingaanslag heeft gehad.

Laatst gewijzigd

27-02-2019

Stuur door
Stuur door

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl