Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Home > Ondernemers > Vraag en antwoord > Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Belasting - Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag gemeentelijke belastingen op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Antwoord:

Als de belastingaanslag op naam van uw overleden echtgenoot/echtgenote stond, dan vindt een verrekening plaats. Uw man/vrouw was immers de belastingplichtige. U bent nu de hoofdbewoner en daarmee belastingplichtig. U ontvangt daarom nu een belastingaanslag voor het resterende deel van het jaar.

Mocht de volledige aanslag al betaald zijn, dan ontvangt u een deel terug waarmee u de nieuwe aanslag kunt betalen. Let op! Het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan is betaald.

Laatst gewijzigd

27-02-2017

Stuur door
Stuur door

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl