SEBO keurmerk

Home > Ondernemers > SEBO keurmerk

SEBO keurmerk

Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door o.a.:

 • het inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
 • het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel;
 • het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer;
 • het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen;
 • samenwerking zoeken met andere partijen, zoals de gemeente, onderwijs en toeleidende organisaties.

Criteria

 • Het bedrijf dient een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren.
 • Het bedrijf dient activiteiten te ondernemen met als doel de werkgelegenheid te bevorderen.
 • Het bedrijf dient activiteiten te ondernemen met als doel de samenwerking met onderwijsinstellingen te bevorderen.
 • Het bedrijf dient zich in te spannen voor sociale en maatschappelijk doelen in Zoetermeer.

Lees meer over de criteria voor het SEBO-Keurmerk (pdf)

Aanvragen

Alle lokale bedrijven (ook zzp'ers) kunnen zich aanmelden voor het keurmerk.

 • SEBO-keurmerkhouders

  Deze bedrijven zijn SEBO-gecertificeerd.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl