Standplaats aanvragen

Home > Ondernemers > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor een vaste standplaatsvergunning. De wachtlijst voor aanmelden plekken is vol.

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een daartoe aangewezen openbare plek in de open lucht staan.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam* bent

  * Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is hij meerderjarig. Volgens de wet is hij dan ook handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is.

 • Kosten

  Vergunning als bedoeld in art. 5:16 van de APV (standplaatsvergunning):

  Vaste standplaats, geldig voor 1 dag per week € 130,00
  Vaste standplaats, geldig voor 2 dagen per week € 150,00
  Vaste standplaats, geldig voor 3 dagen per week € 175,00
  Seizoensplaats € 150,00
  Machtiging om de vergunninghouder soms te vervangen € 45,00

  Daggeld / precario, afhankelijk van de plek en afmetingen.

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  Bij tijdelijke seizoensplekken

  U krijgt zo snel mogelijk bericht of u de vergunning krijgt. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde plek wordt er geloot.

  Bij normale standplaatsen

  U krijgt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl