Rioolheffing

Home > Ondernemers > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  In verband met groot technisch onderhoud kunt u op maandag 11 oktober en dinsdag 12 oktober helaas geen gebruik maken van Mijn Belastingen.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Rioolheffing is belasting die geheven wordt voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De rioolheffing is een 'gebruikersheffing': niet de eigenaar, maar de gebruiker van een pand krijgt de aanslag.

 • Wat u moet weten

  • Ieder huishouden en elk bedrijf betaalt een vast bedrag voor de eerste 500 m³.
  • Bovenop dit bedrag komt een percentage van de voor uw huis vastgestelde WOZ-waarde.
  • Is het verbruik in 1 jaar meer dan 500 m³ dan bent u grootverbruiker. U betaalt dan een extra bedrag per 100 m³.

  Verandering van uw situatie

  Bij verhuizing of stopzetten van het bedrijf tijdens het belastingjaar verandert de aanslag niet.

  Pomp

  Heeft u een pomp? Dan krijgt u eerst een aangifte voordat u een aanslag krijgt. De aanslag wordt gebaseerd op het waterverbruik en de aangifte samen.

  Machtiging

  Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

  Bezwaar maken

  Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

  Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

  Kwijtschelding

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Afspraak maken

  * Aan de balie kunt u alleen pinnen.

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  De aanslag rioolheffing bestaat uit 2 onderdelen:

  • een vast bedrag ⇒ voor 2021 is dat  € 66,70
  • een percentage van de WOZ-waarde van uw huis ⇒ voor 2021 is dat 0,0172 %

  Niemand (behalve grootverbruikers) betaalt meer dan € 259,80.

  Zelf uw aanslag controleren

  U kunt zelf heel eenvoudig uw aanslag rioolheffing controleren. Vul in onderstaand voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning voor 2021 in en volg de berekening.

  Voorbeeld: U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,-.

  € 200.000 x 0,0172% € 34,40
  vast tarief € 66,70
  u betaalt € 101,10

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk de veelgestelde vragen over Belastingen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl