Reclame plaatsen

Home > Ondernemers > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

  Vergunning aanvragen

  • Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen.
  • U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD.
  • Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.
 • Kosten

  De kosten voor de aanvraag van de vergunning worden berekend op basis van de Legestabel (zie Hoofdstuk 5 'De omgevingsvergunning/fysieke leefomgeving').

  Precariobelasting

  Uitstalling en/of reclamebord € 49,52 voor elke m² boven de 1 m² per jaar

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Tips

  Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Handige links

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl