Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Ondernemers > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Wat u moet weten

  De aanslag

  • De onroerende zaakbelasting staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.
  • De situatie op 1 januari bepaalt hoeveel belasting u moet betalen.
  • Wordt u eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak ná 1 januari? Dan krijgt u voor dat jaar, over die onroerende zaak, geen aanslag OZB.
  • Aan de andere kant wordt uw aanslag OZB niet verminderd als u in de loop van het jaar geen eigenaar en/of gebruiker meer bent.
  • De eigenaarslasten worden bij verkoop meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt bij de notaris. U moet zelf de totale aanslag OZB aan de gemeente te betalen.
  • Bij eigendom van woningen in aanbouw, nieuwbouwwoningen of de aankoop van een nieuw huis moet u rekening houden met 2 aanslagen. Eén aanslag voor uw oude huis en één voor uw nieuwe huis (als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van beide huizen bent).

  Betalen

  • Betalen kan via automatische incasso als het totale bedrag van de aanslag onder de € 20.000,- ligt.
  • Een machtiging voor automatische incasso regelt u eenvoudig in Mijn Belastingen.

  Bezwaar

  Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen? Dit kunt u doen via Mijn Belastingen.
  Kijk voor meer informatie ook bij: Bezwaar maken.

  Kwijtschelding

  Wilt u kwijtschelding aanvragen? Kijk dan bij: Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Afspraak maken

  * Aan de balie kunt u alleen pinnen.

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde vindt u op de aanslag.

  2021 2020
  eigendom woningen 0,1482 % 0,1538 %
  eigendom niet-woning 0,4545 % 0,4401 %
  gebruik niet-woning 0,3292 % 0,3188 %

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk de veelgestelde vragen over Belastingen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl