Omgevingsvergunning

Home > Ondernemers > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij:

  • het (ver)bouwen van een gebouw (bijvoorbeeld een huis)
  • het slopen van een gebouw in een in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw
  • het (ver)bouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het aanleggen van een in- of uitrit
  • het kappen van bomen

  Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen.

  Voor bedrijven

  In een omgevingsvergunning worden ook regels gesteld aan luchtvervuiling, stankoverlast, geluidhinder en veiligheid van bedrijven. In de meeste gevallen is het doen van een melding genoeg. Is uw bedrijf niet belastend voor het milieu? (bijvoorbeeld een kantoor) dan hoeft u geen melding te doen. Bij de Omgevingsbalie kunt u navragen of u een vergunning nodig heeft.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Formulieren

  Bezwaar

 • Hoe werkt het?

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het verstandig om met de gemeente te overleggen of uw plannen kans van slagen hebben. De Omgevingsbalie kan u meestal advies geven of een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig is. Ook kunnen zij u uitleg geven over de procedure.

  Vooroverleg

  Vraag de gemeente vooraf officieel om advies, dit noemen wij 'vooroverleg'. Dit vooroverleg kunt u schriftelijk doen of via een afspraak met de afdeling VVH. Op basis van dit advies kunt u besluiten of u een aanvraag wilt indienen. Hoe u schriftelijk een advies kunt indienen of een vooroverleg kunt regelen kunt u vinden onder 'Wat moet ik doen'. Let op! Een vooroverleg is niet hetzelfde als informatie vragen bij de Omgevingsbalie.

  De kosten van een vooroverleg met vergunning verlening kunt u vinden onder 'Wat kost het'. Een informatieve uitleg bij de Omgevingsbalie is gratis.

  Het gegeven advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt tegen het advies.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Op Omgevingsloket online kunt u een check doen om te kijken of u wel of geen vergunning nodig heeft. Op deze website kunt u ook direct de vergunning aanvragen. Als particulier vraagt u deze aan met uw DigiD inlogcode, als bedrijf met eHerkenning.

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig heeft. Bijvoorbeeld:

  • Bouwkundige tekeningen en/of productinformatie (overleg hiervoor met een bouwkundige).
  • Plattegronden van het bouwwerk en de verdiepingen (schaal 1:100).
  • Tekening van de situatie met daarop het bouwwerk dat gemaakt gaat worden ten opzichte van de bouwgrond (perceelgrens).
   Informatie over perceelgrenzen kunt u opvragen bij het Kadaster.
  • Details over het uiterlijk van het gebouw (bijvoorbeeld foto's van voor- en achtergevel, het dak etcetera).
  • Gegevens uit het bouwbesluit over bijvoorbeeld: ventilatie, brandwerendheid, constructieve gegevens. Overleg hiervoor met een bouwkundige.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen. De Omgevingsbalie kan u advies geven over welke gegevens u moet meesturen met de aanvraag.

  Als u de aanvraag niet compleet met alle bijlagen instuurt, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

  Let op! Soms heeft u (ook) een andere vergunning nodig zoals een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning.

 • Wat u moet doen

  Stap 1

  Lees eerst alle informatie onder 'Hoe werkt het' goed door. Heeft u nog vragen? De Omgevingsbalie kan u meestal advies geven of een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig is. Ook kunnen zij u uitleg geven over de procedure.

  Stap 2

  Vraag de gemeente vooraf officieel om advies dit heet 'vooroverleg'. Dit vooroverleg kunt u schriftelijk doen of door een afspraak te maken met de afdeling VVH. Let op! Een vooroverleg is niet hetzelfde als informatie vragen bij de Omgevingsbalie.

  De kosten van een vooroverleg met vergunning verlening kunt u vinden onder 'Wat kost het'. Een informatieve uitleg bij de Omgevingsbalie is gratis.

  Het gegeven advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt tegen het advies.

  Schriftelijk

  Als u per brief een verzoek om advies indient dan krijgt u ook per brief een reactie. Dit duurt ongeveer 12 weken.

  U kunt uw verzoek sturen naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling VVH
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

  Afspraak vooroverleg

  Voor een afspraak tot een vooroverleg hebben wij vooraf een aantal gegevens van u nodig.

  • Vul eerst het formulier Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning (pdf) in en stuur deze op naar bovenstaand adres. Geef op het formulier duidelijk aan welke activiteiten u bij het vooroverleg getoetst wilt hebben.
  • Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen (het vooroverleg).

  Stap 3

  Als na vooroverleg blijkt dat uw aanvraag kans van slagen heeft kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

  • Online via Omgevingsloket online
   of
  • Maak een afspraak om de omgevingsvergunning schriftelijk in te dienen (zie 'Online regelen').

 • Kosten

  Vooroverleg

  De kosten van een vooroverleg zijn € 609,60. Voor informatieve uitleg worden geen kosten berekend

  Behandelen aanvraag

  Voor het behandelen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen ;moet u deze kosten betalen. Voor een (sloop)melding worden geen kosten in rekening gebracht.

  Het tarief voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een project:

  Bouwkosten minder dan € 3.000 € 254,00
  Bouwkosten tot € 50.000
   
  2,5% van de bouwkosten
  met een minimum van € 254,00
  Bouwkosten € 50.000 tot € 500.000 2,75% van de bouwkosten 
  Bouwkosten € 500.000 of meer 3,5% van de bouwkosten
  met een maximum van 1 miljoen

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 12 weken een reactie over de haalbaarheid van uw plannen

 • Tips

  Bestemmingsplan

  In het bestemmingsplan van de gemeente staat waar gebouwd mag worden en waarvoor gebouwen gebruikt mogen worden. Wat u wilt gaan bouwen moet passen in het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan bekijken bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de Omgevingsbalie.

  Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend, kunt u uw plan toch uitvoeren. U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

  Welstandscriteria

  Dit zijn de regels waar een bouwplan aan moet voldoen voor wat betreft de omgeving. Deze regels, bijvoorbeeld hoe een woning eruit komt te zien, zijn bepaald in de 'Welstandsnota'.

  Melding gebruik openbare ruimte bij uitvoering bouwwerkzaamheden

  Wilt u bij bouwwerkzaamheden gebruik maken van de openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een container, steiger, bouwkeet, mobiele kraan of hoogwerker? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij gebruik openbare ruimte.

  Burenrecht

  Ook al heeft u een omgevingsvergunning gekregen of mag u vergunningsvrij bouwen, u moet wel voldoen aan het burenrecht. Het burenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 4). Een tip is om met uw buren te praten over uw plannen.

  Bouwtekeningen

  Als u op zoek bent naar de oorspronkelijke bouwtekeningen van een pand of de tekeningen van latere verbouwingen, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsbalie in het Stadhuis om een afspraak te maken om de tekeningen in te zien.

  Afvalinzameling bij nieuwe woning(en)

  Bij nieuw te bouwen woningen(en) moet rekening worden gehouden met afvalinzameling. Nieuwe woningen krijgen óf een aansluiting op een centrale (ondergrondse) afvalcontainer óf minicontainers. Voor beide situaties moeten afspraken gemaakt worden met de gemeente. Heeft u voor het bouwproject een contactpersoon bij de gemeente? Neem daar dan contact mee op. Heeft u geen contactpersoon bij de gemeente? Bel dan met de afdeling Afvalinzameling via 14 079, optie 2.

 • Handige links

  Handreiking Bouwbesluit & woning leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?).

 • Veelgestelde vragen

 • Contact

  Twijfelt u of een vergunning nodig is? Of heeft u andere vragen over een omgevingsvergunning? Neem contact op met de Omgevingsbalie. De medewerkers van de Omgevingsbalie staan u graag te woord.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl