Gebruik openbare ruimte

Home > Ondernemers > Gebruik openbare ruimte

Gebruik openbare ruimte

 • Wat is het?

  Melding of omgevingsvergunning?

  Wanneer u gebruik wilt maken van de openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een container, steiger, bouwkeet, mobiele kraan, hoogwerker en dergelijke, dan kan het zijn dat u hiervoor een melding moet doen bij de gemeente, of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Wilt u de openbare ruimte gebruiken voor het plaatsen van bloembakken, reclame-uitingen of zonneschermen? U mag de grond gebruiken op voorwaarde dat de te plaatsen voorwerpen voldoen aan de Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2.5 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

  Omgevingsvergunning nodig?

  Voor verschillende zaken heeft u een vergunning nodig.

  Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen? Neem dan contact op met de Omgevingsbalie.

 • Online regelen

 • Wat moet ik doen?

  Melding

  In de volgende gevallen kunt u meestal volstaan met een melding gebruik openbare ruimte (zie 'Online regelen'):

  • Containers, keetwagens, (chemische) toiletten (dixi’s), steigers en ander materiaal voor opslag:
   wanneer deze voorwerpen langer dan 7 dagen in de openbare ruimte worden geplaatst. De melding moet 10 dagen voorafgaand aan het plaatsen van de voorwerpen bij de gemeente gemeld worden.
    
  • Kraanwagens, hoogwerkers, mobiele betonpompen, zuig- en blaasvoertuigen, grote transportwagens en andere voertuigen met een dergelijke omvang:
   wanneer deze voorwerpen in de openbare ruimte worden geplaatst. De melding moet 10 dagen voorafgaand aan het plaatsen van de voorwerpen bij de gemeente gemeld worden.

  Voor het doen van een melding gebruik openbare ruimte kunt u gebruik maken van het formulier ‘gebruik openbare ruimte’. Dit formulier vindt u onder 'Online regelen'.

  In het Stadshart en de Dorpsstraat geldt dat het plaatsen van voorwerpen zwaarder dan 15 ton niet is toegestaan. Overige uitzonderingen die gelden voor het Stadshart en de Dorpsstraat kunt u vinden in de ‘Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2.5 van de APV’ algemene regels. Deze algemene regels vindt u onder "Handige links".

  Omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u in de openbare ruimte een container, keetwagen, (chemische) toiletten, steigers en ander materiaal wilt plaatsen, die deel uitmaken van een opslag- of bouwterrein (dat eventueel wordt afgeschermd met hekken).

  U heeft ook een omgevingsvergunning nodig wanneer u een voorwerp in de openbare ruimte wilt plaatsen:

  • Wanneer er niet volstaan kan worden met een melding gebruik openbare ruimte.
  • Wanneer er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden voor plaatsing uit de algemene regels (zie 'Handige links').

  Deze vergunning kan worden geweigerd als het voorwerp:

  • schade (kan) toebrengen aan de weg, groen en dergelijke
  • gevaar (kan) opleveren voor de bruikbaarheid van de weg en weggebruikers
  • de doorgang voor weggebruikers onaanvaardbaar kan belemmeren
  • een belemmering kan vormen voor het beheer van de openbare weg

  Indien u twijfelt of hiervan sprake is, dan raden wij u aan om contact op te nemen met het Omgevingsloket.

  Voor het aanvragen van een ontheffing gebruik openbare ruimte kunt u gebruik maken van het formulier "Gebruik openbare ruimte".
  De gemeente moet in beginsel binnen 8 weken op uw aanvraag tot een ontheffing voor gebruik openbare ruimte beslissen. Dien deze dus tijdig in.

  Gebruik openbare ruimte en betaald parkeren of blauwe zone

  Als u gebruik maakt van terrein(en) waarop het betaald parkeren van toepassing is, dan moet hiervoor een vergoeding worden betaald. U moet dit te melden bij P1 (parkeerbeheer).

 • Wat kost het?

  Ontheffing van de openbare ruimte als bedoeld in artikel 2:5 van de APV (het plaatsen van voorwerpen op- of aan de weg).

  geldig voor 1 dag € 8,77
  geldig voor langer dan 1 dag, maar niet langer dan 1 week € 34,52
  geldig voor langer dan 1 week, maar niet langer dan 1 maand € 86,00
  geldig voor langer dan 1 maand € 172,70

   2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Handige links

  Andere producten 

 • Vraag en antwoord

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl