Drank- en horecavergunning

Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u sterke drank verkoopt (> 15%), bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met een aparte drankafdeling

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig.

  Evenement

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

 • Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Met een Drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • De aanvrager en leidinggevenden hebben geen slecht levensgedrag.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
  • Uw bedrijf moet aan technische eisen voldoen, zoals:
   • Er moet één ruimte zijn van 35 vierkante meter die bestemd is voor het nuttigen van alcohol.
   • Er moeten minimaal twee gescheiden toiletten zijn.
   • Er moet goedwerkende mechanische ventilatie in het bedrijf zijn.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement van de vereniging of stichting.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente (zie 'Online regelen').

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden.
  • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
   Personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV) hebben ook een verklaring van Sociale Hygiëne nodig
 • Wat kost het?

  Vergunning als bedoeld in art. 3 Drank- en horecawet € 400,00
  Wijzigen van vergunning als bedoeld in art. 30 en 30a € 175,00
  Ontheffing als bedoeld art. 35 Drank- en horecawet € 150,00

  2019, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Afhandeling

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl