Drank- en horecavergunning

Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank (= drank waar alcohol in zit) verkoopt. Bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met een aparte drankafdeling

  U heeft geen Drank- en horecavergunning nodig als u alleen zwak alcoholhoudende drank (= drank waar weinig alcohol in zit) verkoopt zoals bier of wij. Bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Als u in een cafetaria alcohol schenkt, heeft u wel een Drank- en horecavergunning nodig.

  Exploitatievergunning

  Om een horecabedrijf in Zoetermeer te beginnen heeft u een Exploitatievergunning nodig. Ook kan het zijn dat u nog meer aanvragen moet doen, bijvoorbeeld om een terras te plaatsen. Vul de Horecawijzer in om te zien wat u allemaal nodig heeft.

  Evenement

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing alcohol schenken aanvragen.

 • Kosten

  Vergunning als bedoeld in art. 3 Drank- en horecawet € 406,40
  Wijzigen van vergunning als bedoeld in art. 30 en 30a € 177,80
  Ontheffing als bedoeld art. 35 Drank- en horecawet € 152,40

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

 • Hoe lang duurt het?

  Heeft u de aanvraag met alle juiste stukken ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht. Als meer onderzoek nodig is kan deze termijn verlengd worden met 8 weken. U krijgt hierover bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Handige links

  Andere producten 

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl