Bezwaar maken

Home > Ondernemers > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u gratis bezwaar maken. De gemeente moet dan opnieuw een beslissing nemen.

 • Online regelen

  U kunt bezwaar maken tegen:

  Gemeentelijke belastingen of een WOZ-beschikking

  ⇒ via Mijn Belastingen

  Afwijzing van bijvoorbeeld een uitkering, Wmo hulpvraag of jeugdhulp

  ⇒ via Bezwaar maken, uitkering, Wmo hulpvraag of jeugdhulp

  Afwijzing van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning

  ⇒ via Bezwaar maken, algemeen

  U kunt de behandeling van uw bezwaar volgen in Mijn Zoetermeer.

  Een parkeerboete

  ⇒ via P1 Parkeerservice Zoetermeer

  Een bekeuring van een handhaver

  • U krijgt de officiële beschikking (bekeuring) na 6 tot 8 weken via het CJIB.
  • U moet bezwaar indienen bij het CJIB. Achterop de beschikking staat hoe u dat kunt doen.
  • Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB.

 • Hoe lang duurt het?

  Bezwaar belastingen

  Wij behandelen uw bezwaar volgens de wet voor 31 december van elk jaar. Lukt dat niet? Dan krijgt u daarover bericht. Is het bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de afdeling Belastingen binnen 12 weken na de datum van het aanslagbiljet.

  Bezwaar uitkering, Wmo of jeugdhulp

  De gemeente Zoetermeer heeft een Commissie bezwaarschriften. Deze Commissie beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. In sommige gevallen moet deze periode worden verlengd. U krijgt hierover altijd bericht.

  Bezwaar algemeen

  De gemeente Zoetermeer heeft een Commissie bezwaarschriften. Deze Commissie beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. In sommige gevallen moet deze periode worden verlengd. U krijgt hierover altijd bericht.

  Beroep indienen

  Is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u meestal beroep indienen bij de rechter. In het besluit staat of dit wel of niet kan. U moet binnen 6 weken beroep indienen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl