Bestemmingsplan aanpassen

Home > Ondernemers > Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Online regelen

  Afspraak informatie over bestemmingsplan

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

  De gemeente beoordeelt het verzoek en informeert de aanvrager over de kosten. Gaat de aanvrager akkoord? Dan kan de procedure starten.

  Procedure kan lang duren

  De procedure kan wel een jaar of langer duren. Dit komt omdat een procedure gevolg moet worden zoals dat wettelijk bepaald is. Voordat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan er ook nog beroep worden ingediend bij de Raad van State. Deze procedure kost ook veel tijd.p>

 • Wat moet ik doen?

  Bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan gestart worden.

  Bestemmingsplan nog niet definitief

  Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wilt u dat het bestemmingsplan toch wordt aangepast? Of bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dat aangeven binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Neem altijd eerst contact op met de gemeente voordat u een verzoek indient. De gemeente kan u informeren over de procedure, de kosten en de kans van slagen.

 • Meenemen

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw plannen.
  • Eventueel bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
 • Kosten

  Aan de procedure om een bestemmingsplan te wijzigen zijn kosten verbonden. Naast deze kosten kunnen er andere kosten aan verbonden zijn (bijvoorbeeld voor het aanleggen van een inrit). Hierover worden met de aanvrager afspraken gemaakt.

  Neem altijd eerst contact op met de gemeente voordat u een verzoek indient. De gemeente kan u informeren over de procedure en de kosten.

 • Hoe lang duurt het?

  Ruimtelijke procedures duren vaak lang vanwege de noodzakelijke wettelijke proceduretijd en de politieke besluitvorming. Het is moeilijk aan te geven hoe lang het duurt voordat een bestemmingsplan is aangepast, maar meestal duurt het ongeveer een half jaar. Er kan daarna ook nog beroep worden ingesteld bij de rechter. In dat geval kan het een jaar of langer duren voordat duidelijk is of de rechter instemt met de wijziging van het bestemmingsplan.

 • Tips

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

 • Contact

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl