Automatische incasso, machtiging

Home > Ondernemers > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Verkeerde incassodatum in april

  In april is de automatische afschrijving per ongeluk op woensdag 21 april gezet (in plaats van maandag 26 april). Wij begrijpen dat dit mogelijk voor u financieel niet goed uitkomt. Helaas is het voor ons niet meer mogelijk om de incasso-opdracht bij onze bank stop te zetten.

  Kunnen wij het termijnbedrag niet afschrijven? Bijvoorbeeld omdat er te weinig saldo op uw rekening staat? Dan heeft u 2 keuzes:

  1. U maakt het termijnbedrag eenmalig zelf over.
  2. Maakt u het termijnbedrag niet zelf over? Dan wordt het termijnbedrag van de maand april bij het nog openstaande restbedrag opgeteld. Het termijnbedrag van de automatische incasso voor de komende 10 maanden wordt dan hoger. De eerstvolgende afschrijving is op 26 mei.

  Onze excuses voor het ongemak.


  Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de belasting in delen van uw rekening af te schrijven.

  Wilt u een machtiging afgeven, stopzetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

  Hoe zet ik de automatische incasso aan om de belastingen in termijnen te betalen?

 • Wat u moet weten

  Een machtiging voor automatische afschrijving is alleen mogelijk:

  • Als de aanslag ook op uw naam staat.
  • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Als de periode van betalen van de aanslag nog niet voorbij is.

  Hou rekening met:

  • Het totale bedrag van de aanslag verdelen wij in 12 (zo veel mogelijk) gelijke bedragen. Deze bedragen schrijven wij in 12 maanden van uw rekening af.
    
  • De 1e afschrijving doen wij 1 maand na de datum van het aanslagbiljet. Voorbeeld: De aanslag is van 28 februari, de 1e afschrijving is dan in maart. Geeft u in april een machtiging af? Dan incasseren wij vanaf april. Het bedrag dat wij per maand afschrijven wordt dan hoger.
    
  • Wordt uw aanslag verlaagd? Bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt? Dan passen wij het bedrag aan dat per keer wordt afgeschreven.
    
  • Bent u het niet eens met een afschrijving? Geef dan uw bank opdracht om het bedrag terug te storten op uw rekening (dit heet 'storneren').
    
  • Als wij binnen 12 maanden 3x het bedrag niet van uw rekening kunnen afschrijven dan stopt de machtiging. Voor het bedrag dat dan nog openstaat moet u zelf zorgen dat u op tijd betaald. Is de datum waarop u had moeten betalen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag direct in 1x betalen.
    
  • Stoppen wij de machtiging? Dan kunt u pas na 3 maanden een nieuwe machtiging afgeven.
    
  • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat betaalt. Dit moet u binnen 3 maanden na datum van de aanslag doen. Is deze tijd al voorbij? Dan moet u direct alles in 1x betalen.
    
  • U kunt de machtiging niet aan iemand anders geven.
    
  • De machtiging blijft geldig totdat u opzegt (of omdat wij de machtiging stopzetten omdat wij het bedrag niet konden afschrijven).
    
  • Lees meer informatie over betalen via automatische afschrijving in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

  Data van automatische afschrijving in 2021:

  januari 26
  februari 26
  maart 26
  april 21
  mei 26
  juni 28
  juli 26
  augustus 26
  september 27
  oktober 26
  november 26
  december 27
 • Online regelen

  Machtiging afgeven, stop zetten of uw bankrekeningnummer wijzigen? Regel het via Mijn belastingen.

 • Veelgestelde vragen

  Hoe weet ik of ik een machtiging voor automatische afschrijving (incasso) heb?

  Dit kunt u zien op de aanslag. Heeft u een machtiging gegeven? Dan staan bovenaan de aanslag de data van de betaaltermijnen.

  Heeft u geen machtiging gegeven? Dan staat er 1 vervaldatum op de aanslag.

  Meer veelgestelde vragen over Belastingen

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl