Automatische incasso, machtiging

Home > Ondernemers > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  Met een automatische incasso betaalt u makkelijk uw gemeentelijke belastingen.

  Wilt u een machtiging afgeven, intrekken of uw bankrekeningnummer wijzigen? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.

 • Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Een machtiging afgeven kan als u de aanslag op uw naam ontvangt.

  Automatisch incasseren is alleen mogelijk:

  • Als het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen niet hoger is dan € 20.000,-.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de rioolheffing.
  • Als de betalingstermijn van het aanslagbiljet nog niet is verstreken.
  • Beëindigen wij de machtiging, dan kunt u pas 3 maanden na beëindigen een nieuwe machtiging afgeven.

  Na het afgeven van een machtiging incasseert de gemeente bij de eerst mogelijke incassotermijn.

  In 2020 wordt er geïncasseerd op:

  januari 27
  februari 26
  maart 26
  april 27
  mei 26
  juni 26
  juli 27
  augustus 28
  september 28
  oktober 26
  november 26
  december 28
 • Wat kost het?

  Het afgeven van een machtiging is gratis.

 • Meer informatie

  Denkt u aan het volgende als u een machtiging afgeeft:

  • Het totaal bedrag van de aanslag wordt over 6 maandelijkse termijnen verdeeld en geïncasseerd.
    
  • De eerste afschrijving wordt gedaan één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
   Voorbeeld: aanslagbiljet met datum 28 februari -> wij incasseren van maart tot en met augustus iedere maand een termijnbedrag. Geeft u begin april pas een machtiging af dan incasseren wij vanaf april tot en met augustus. Het termijnbedrag is dan hoger dan bij zes termijnen.
    
  • Alle 6 termijnbedragen zijn in principe van gelijke hoogte. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezwaar het aanslagbiljetbedrag gedurende de incassotermijnen wordt verlaagd. Dat heeft invloed op het termijnbedrag.
    
  • Bent u het niet eens met een afschrijving van een termijnbedrag? Geef dan uw bank opdracht om het termijnbedrag op uw rekening terug te storten (storneren).
    
  • Als het binnen 12 maanden drie keer niet lukt om een termijnbedrag af te schrijven, dan beëindigen wij de automatische incasso. Het bedrag dat nog openstaat, moet u binnen de betaaltermijn van uw aanslagbiljet betalen. Is de betaaltermijn verstreken? Dan moet u dit bedrag direct betalen.
    
  • Beëindigen wij de machtiging, dan kunt u pas drie maanden na beëindigen een nieuwe machtiging afgeven.
    
  • Wilt u de machtiging stopzetten? Dit kunt u regelen via Mijn belastingen.
    
  • Trekt u de machtiging in tijdens een lopende betaaltermijn? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u het nog openstaande bedrag binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet betaalt. Is deze termijn al verstreken, dan moet u per direct betalen.
    
  • De machtiging is niet overdraagbaar.
    
  • De machtiging blijft geldig tot wederopzegging.

  Meer informatie over betalen met automatische incasso leest u ook in het incassoreglement gemeentelijke belastingen.

 • Vraag en antwoord

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl