Afval, bedrijven

Home > Ondernemers > Afval, bedrijven

Afval, bedrijven

  • Wat is het?

    De gemeente Zoetermeer zamelt geen bedrijfsafval in. Wij verwijzen u hiervoor door naar de commerciële aanbieders voor bedrijfsafval in de regio. U sluit zelf een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen.

    Zelfbrengdepot

    Het Zelfbrengdepot is alleen bestemd voor inwoners van Zoetermeer. Niet voor bedrijven of inwoners van omliggende gemeenten.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl