Afval, bedrijven

Home > Ondernemers > Afval, bedrijven

Afval, bedrijven

  • Wat is het?

    De gemeente Zoetermeer zamelt geen bedrijfsafval in. Wij verwijzen u hiervoor door naar de commerciële aanbieders voor bedrijfsafval in de regio. U sluit zelf een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen.

    Zelfbrengdepot

    Het Zelfbrengdepot is alleen bestemd voor inwoners van Zoetermeer. Niet voor bedrijven of inwoners van omliggende gemeenten.

  • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl