Zoetermeer en Rijnland trekken samen op in verbeteren waterkwaliteit

Home > Ondernemers > Nieuws > Zoetermeer en Rijnland trekken samen op in verbeteren waterkwaliteit

Zoetermeer en Rijnland trekken samen op in verbeteren waterkwaliteit

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineengeslagen met het project 'Ons Blauwe Goud'. Komende jaren werken we samen om de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas en in de stad te verbeteren. Daarbij creëren we meer ruimte voor planten en dieren. Binnenkort tekenen beiden partijen de samenwerkingsovereenkomst.

Jakobien Groeneveld, wethouder Groen en Openbare Ruimte: 'Wat we de komende jaren samen met het hoogheemraadschap gaan doen, is bijvoorbeeld het verder terugdringen van de blauwalg in de Zoetermeerse Plas en investeren we onder andere in natuurvriendelijke oevers. Hiermee zorgen we ervoor dat gebruikers op termijn weer in schoon water kunnen zwemmen, surfen en varen. En we maken met de oevers de stad weer een stukje groener, hoe fijn is dat.'

Om de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas en in de stad te verbeteren, zetten we in op de onderdelen: maatregelen watersysteem, natuurkracht en bewustwording.

Maatregelen watersysteem

Om de blauwalgproblemen aan te pakken moet de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen (fosfaten) in de plas worden teruggebracht. De Zoetermeerseplas kan ontlast worden door het water uit de omringende polders via Buytenwegh en de Leyens niet meer naar de Zoetermeerseplas te laten stromen, maar om te leiden. We draaien deze waterafvoer als het ware om. Hiervoor moeten nieuwe watergangen worden gegraven bij het Jagersbos (Meerzicht) en het Westerpark om een waterafvoer richting gemaal Driemanspolder (tegen de grens met Leidschendam) mogelijk te maken. Ook moeten er aanpassingen worden gedaan aan een aantal gemalen aan de plas die in beheer en onderhoud zijn van Rijnland. Het omkeren van de waterafvoer en de daarvoor benodigde maatregelen zullen soms impact hebben op het straatbeeld in Zoetermeer. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op een groene, natuurlijke inrichting van de oevers.

Een logische stap volgens Sjaak Langeslag, hoogheemraad van Rijnland: 'In een watersysteem hangt alles met elkaar samen. Als we meer ruimte maken voor water door nieuwe watergangen te graven, kunnen we meteen iets doen voor de flora en fauna. Meer biodiversiteit draagt immers bij aan een betere waterkwaliteit en beleving van het water. We zijn trots op deze samenwerking met de gemeente Zoetermeer.'

Natuurkracht

Door te investeren in natuurrijke oeverzones rondom de Zoetermeerse Plas en natuurvriendelijke oevers in de stad ( Buytenwegh, Meerzicht, Buytenpark en Westerpark), wordt het water langzaam gezuiverd en ontstaat ruimte voor een rijkere biodiversiteit. De focus ligt hierbij op 'natte' natuur, waarbij planten periodiek of permanent met de wortels onder water staan.

Bewustwording

Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben een verantwoordelijkheid om de lokale waterkwaliteit te bewaken en onderhouden, maar dat kunnen wij niet alleen. Het water is immers van iedereen, en alle inwoners hebben in hun dagelijkse handelingen invloed op de kwaliteit van het water.

Meer informatie

Op de website www.onsblauwegoud.nl kunnen inwoners meer informatie vinden over het project 'Ons Blauwe Goud'. Bijvoorbeeld extra uitleg over de maatregelen, de natuurvriendelijke oevers en wat inwoners zelf kunnen doen om hun steentje bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in de stad.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl