Nieuw onderzoek naar locatie districtsbureau politie

Home > Ondernemers > Nieuws > Nieuw onderzoek naar locatie districtsbureau politie

Nieuw onderzoek naar locatie districtsbureau politie

Het nieuwe districtsbureau van de politie-eenheid Den Haag wordt niet gerealiseerd aan de Denemarkenlaan. Uit het vorig jaar gestarte onderzoek naar de haalbaarheid blijkt deze locatie niet voldoende geschikt. De gemeente en de Politie eenheid Den Haag zetten gezamenlijk de zoektocht naar de best passende locatie voor het districtsbureau in de stad voort.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt de beoogde locatie aan de Denemarkenlaan niet voldoende geschikt voor de snelle ontsluiting van de politie naar de hoofdwegen. Bovendien blijkt de onderzochte kavel niet toereikend voor de wensen en eisen aan het nieuwe bureau en de benodigde (parkeer)ruimte.

Burgemeester Michel Bezuijen: 'Het is van groot belang voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad dat de politie haar werk goed en efficiënt kan blijven doen. Een up-to-date districtsbureau op een centrale locatie is daarbij voor de toekomst onmisbaar. Met de politie zetten we de zoektocht naar een beter passende locatie voort.'

Nieuwbouw

Na bijna 40 jaar intensief gebruik is het huidige politiebureau aan het Burgemeester Wegstapelplein wat betreft leeftijd, conditie en eisen op. Uit eerder onderzoek blijkt de bouw van een nieuw bureau dat geschikt is voor de politie en de recherche voor de toekomst de beste oplossing. Mariëtte Kobus, sectorhoofd van het politiedistrict: 'We zoeken met de gemeente verder naar een nieuwe locatie. Een locatie met goede uitvalsbasis naar de hoofdwegen van Zoetermeer en een nieuw bureau waarmee we goed voorbereid zijn op de toekomst.'

Districtsbureau

Het nieuwe districtsbureau wordt de uitvalsbasis voor medewerkers van politiebureau Zoetermeer en medewerkers die werken voor het gehele district Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, zoals de districtsrecherche.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl