Gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid

Home > Ondernemers > Nieuws > Gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid

Gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid

De gemeente Zoetermeer gaat het veiligheidsbeleid actualiseren. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wordt aan inwoners gevraagd wat zij van de plannen vinden. De gemeente is van plan flink te blijven inzetten op de vier speerpunten: de aanpak van problematische jeugdgroepen én het voorkomen van jonge aanwas, ondermijning, extremisme en radicalisering én ingrijpende delicten zoals geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven. Daar komen aandachtspunten bij, zoals de coronacrisis, de aanpak van cybercriminaliteit, het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en de aanpak van burenoverlast. Naast handhaving speelt ook preventie een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.

Zo ook bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Burgemeester Michel Bezuijen: 'Het gaat niet alleen om het uitdelen van boetes of het opleggen van bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Het is een mix van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en zorginterventies. In de afgelopen jaren is de relatie tussen veiligheid en zorg steeds sterker geworden. Als potentiële criminelen aan werk worden geholpen of een opleiding doen, kan dat de betrokkenen op het rechte pad houden.'

Ondermijning

Met de start van de regisseur ondermijning wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt. Het gaat om het tegengaan van georganiseerde misdaad waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepteelt/drugshandel, heling, fraude en witwassen. De belangrijkste thema's van de aanpak zijn het vergroten van de bewustwording van ondermijning en de weerbaarheid er tegen. 'Ook hierbij is preventie een belangrijk onderdeel en willen we bijvoorbeeld voorkomen dat jonge Zoetermeerders afglijden naar de ondermijnende criminaliteit,' vervolgt Bezuijen.

Leefbaarheid in de buurten

Het thema 'leefbaarheid' krijgt extra aandacht in het veiligheidsbeleid. De aanpak richt zich op de leefbaarheid in buurten. Daar waar de problemen zich voordoen. In eerste instantie gaat het vooral om de aanpak van jeugdoverlast. Maar te denken valt ook aan de opvang van verwarde personen en de aanpak van veroorzakers van woon/burenoverlast. Deze kunnen de leefbaarheid in een buurt behoorlijk verzieken. Met de start van de coördinator woonoverlast wordt de aanpak van overlastveroorzakers met diverse partners geïntensiveerd.

Cyberweerbaarheid

Steeds vaker worden mensen slachtoffer van cybercriminaliteit. Om ervoor te zorgen dat minder inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercriminaliteit gaat de gemeente inzetten op het vergroten van de cyberweerbaarheid van inwoners en bedrijven.

Denk mee!

De gemeente vraagt haar inwoners mee te denken met de actualisatie van het veiligheidsbeleid. Vanaf maandag 22 maart kunnen inwoners via www.doemee.zoetermeer.nl reageren op de actualisatie van het veiligheidsbeleid en aangeven wat zij belangrijk vinden op het gebied van veiligheid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl