Entree; een nieuw stukje Zoetermeer

Home > Ondernemers > Nieuws > Entree; een nieuw stukje Zoetermeer

Entree; een nieuw stukje Zoetermeer

Met Entree ontwikkelt Zoetermeer de komende jaren een nieuwe woonwijk midden in de stad. Wethouder Rosier: 'Entree wordt een stadswijk met veel woningen, waar prettig gewerkt kan worden met rustige groene hotspots en genoeg voorzieningen. Door de ligging verbindt de stadswijk de binnenstad met het station Zoetermeer. De groene stadsstraat wordt het nieuwe visitekaartje van Zoetermeer; een uitnodigende plek die bezoekers en bewoners welkom heet.'

Duurzame en betaalbare woningen

Met het 'masterplan De Entree' is in 2019 de stap gezet naar het realiseren van stadswijk Entree. De verdere uitwerking is daarvan nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Na een overeenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente is er begin 2020 versnelling ingezet. In de wijk komt een goede balans tussen betaalbare woningen, een bereikbare stad en groen in en rond de wijk. Er komen 4.500 woningen waarvan 1.215 goedkope huur, 1.125 middenhuur en 2.160 koopwoningen en dure huur. Door het hoge aantal betaalbare woningen kreeg het project begin 2021 subsidie vanuit de Woningbouwimpuls.

Burgemeester Bezuijen: 'De vraag naar woningen is sterk toegenomen maar de bouw van woningen blijft nog altijd achter. Met Entree leveren we een belangrijke bijdrage. Ik ben trots op de kwaliteit die hier gerealiseerd gaat worden en het tempo waarmee dit samen met de zes grondeigenaren tot stand komt. Entree is een unieke droomwijk die klaar is voor de toekomst, maar ook een plek waar iedereen zich thuis voelt'.

Een gezonde wijk

Het is een levendige stadswijk die stad, station en omliggende wijken verbindt. Het landschap is divers. Wethouder Ter Laak van Welzijn en Sport: 'De omgeving nodigt uit om te bewegen, spelen en te ontmoeten. In het Entreepark kun je een rondje hardlopen, een wandeling maken of fitnessen bij de obstakelroute. Maar ook voor ontspanning en ontmoeting zijn er met een stadsbos, stadsboomgaard en moeraspark genoeg mogelijkheden.' De eerste stappen voor Entree zijn gemaakt. Terra Nova is een transformatie van een leegstaand kantoor naar 385 woningen, 30 zorgappartementen en een gezondheidscentrum voor de wijk en woonzorgfaciliteiten.

Vernieuwd stationsgebied

De wijk is naast station Zoetermeer gelegen en daarom is in de plannen onder andere ingezet op stimuleren van fietsen, lopen en gebruik maken van deelauto's en openbaar vervoer. Daarnaast wil de gemeente een onderzoek starten naar de mogelijkheid om het busstation van Centrum-West naar station Zoetermeer te verplaatsen, zodat dit station ontwikkeld kan worden tot een volwaardig knooppunt. De Mandelabrug wordt in dit plan in oorspronkelijke staat hersteld en getransformeerd naar een centrale stationshal. De gemeenteraad besluit of dit ontwerp dit jaar verder wordt uitgewerkt. Voor een goede aansluiting tussen station en de woonwijk Entree wordt er tegelijk de realisatie van een hal aan de noordzijde voorgesteld. Hier komt een overdekte stalling voor 1.000 fietsen.

Duurzame mobiliteit en infrastructuur

Entree gaat op een andere manier om met duurzame mobiliteit en biedt de ruimte aan innovatieve vervoersmogelijkheden. Voetgangers, openbaar vervoer en fietsers zijn prioriteit. Deelmobiliteit (auto’s, scooters, fietsen) wordt onderdeel van de plannen. Dit wordt in goed overleg met bewonersorganisaties en de Toegankelijkheidsraad verder ontworpen. De huidige wegen Boerhaavelaan en Bredewater worden waar mogelijk teruggebracht naar 30 km wegen. De Afrikaweg wordt getransformeerd van autoweg naar groene stadsstraat. Kleine pleintjes langs de weg zorgen in combinatie met voorzieningen voor een levendig en aangenaam gebied.

Investeringen

Ingeschat wordt dat de investering van de vastgoedeigenaren in de woningen en voorzieningen Entree over de periode van 10 jaar ongeveer € 1,2 miljard bedraagt. Het realiseren van een stadswijk met een aantrekkelijk leefklimaat heeft met een investeringsbedrag van die omvang ook effecten op de werkgelegenheid in de stad en regio. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei een definitief besluit over de voorstellen.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl