Afscheid van oud-burgemeester Aptroot

Home > Ondernemers > Nieuws > Afscheid van oud-burgemeester Aptroot

Afscheid van oud-burgemeester Aptroot

Precies één jaar geleden vertrok Charlie Aptroot als burgemeester van Zoetermeer. De coronapandemie zette tot twee keer toe een streep door een gepland afscheid. Op 30 maart 2021 verraste de gemeente de oud-burgemeester alsnog met een afscheidsmoment. Charlie Aptroot was 7,5 jaar burgemeester van Zoetermeer van 3 september 2012 tot 31 maart 2020.

Dit afscheidsmoment was een verrassing voor oud-burgemeester Aptroot. Hij werd samen met zijn vrouw aan het eind van de middag ontvangen in het Stadhuis door huidig burgemeester Michel Bezuijen en locoburgemeester Marc Rosier. Via een online videoverbinding waren de leden van de gemeenteraad, het huidige college van burgemeester en wethouders, de griffier, burgemeesters van omliggende gemeenten, stafmedewerkers en de kinderen van de oud-burgemeester aanwezig.

Online anekdotes en dankwoorden

Oud-burgemeester Aptroot werd online met de nodige anekdotes en dankwoorden toegesproken door Jaap Smit (Commissaris van de Koning), Jan Anthonie Bruijn (voorzitter van de Eerste Kamer), Ahmed Aboutaleb (als voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Jan van Zanen (namens de gemeenten in de regio Haaglanden). Namens de gemeente Zoetermeer richtten Klaasjan de Jong (plv. voorzitter van de gemeenteraad), Marijke van der Meer (nestor van de gemeenteraad) en Marc Rosier (locoburgemeester) het woord tot de heer Aptroot.

Gemeentepenning

Ter gelegenheid van zijn afscheid ontving de heer Aptroot de gemeentepenning van de gemeente Zoetermeer. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Zoetermeer en haar inwoners op maatschappelijk, cultureel of ander terrein, gedurende een aantal jaren.

Burgemeester Aptrootpark

In Zoetermeer is het een traditie dat oud-burgemeesters na hun eervol ontslag een vernoeming in de stad ontvangen. Na de toespraken in de raadzaal werden de oud-burgemeester en zijn vrouw meegenomen naar het Dobbe-eiland. Daar onthulde de heer Aptroot, in het bijzijn van de media, zijn vernoeming: het 'Burgemeester Aptrootpark'. Het toekomstige Centraal Park wordt daarmee dus het Burgemeester Aptrootpark.

Boek van de stad

Vorige jaar zette de gemeente een afscheidsactie via Facebook op gezien een fysiek afscheid van de oud-burgemeester met de stad niet kon plaatsvinden. Honderden Zoetermeerse inwoners en ondernemers lieten een persoonlijk bericht, vaak met foto's, voor de heer Aptroot achter op de facebookpagina. Deze bijdragen zijn gebundeld in een boek dat door locoburgemeester Marc Rosier aan de heer Aptroot overhandigd werd.

Oud-burgemeester Aptroot gaf aan zeer verrast en dankbaar te zijn voor dit afscheidsmoment. 'Vanochtend dacht ik nog 'het is vandaag een jaar geleden dat ik het stadhuis verliet'. Dat een paar collega's in een leeg stadhuis me uitzwaaien en ik digitaal afscheid nam van iedereen. Ik ben gewoon heel dankbaar, want ik heb echt ruim 7,5 jaar genoten van het burgemeesterschap en van de stad.' 

De oud-burgemeester bedankte de sprekers tijdens zijn afscheid, de inwoners en de gemeenteraad voor alle vertrouwen en de steun. Ook waren er grote woorden van dank voor de mensen met wie de heer Aptroot samen heeft gewerkt: de wethouders, oud-stafmedewerkers, de gemeentesecretarissen, directeuren, de griffie(r), zijn chauffeur, de bodedienst, team openbare orde en veiligheid én niet te vergeten alle hulpdiensten in de stad. 'Ik vind dit allemaal best ontroerend', gaf de heer Aptroot aan. Het grootste woord van dank richtte de oud-burgemeester tot zijn familie: de kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en helemaal in het bijzonder tot zijn vrouw Heleen. 'Ik heb genoten van Zoetermeer en ik hou van Zoetermeer en de Zoetermeerders. En ik hoop hier nog heel lang te blijven wonen. Ik had dit nooit willen missen!'

Oud-burgemeester Aptroot ontvangt van Klaasjan de Jong (plaatsvervangend voorzitter van de raad) namens de hele gemeenteraad een 'Motie van goedkeuring' als dank.

Klaasjan de Jong (plaatsvervangend voorzitter van de raad) reikt namens de gemeenteraad een cadeaucheque uit aan oud-burgemeester Aptroot.

Oud-burgemeester Aptroot krijgt een boek overhandigt met daarin alle bijdragen van de afscheidsactie via Facebook waarbij Zoetermeerders een bericht voor de oud-burgemeester achter konden laten.

Close-up foto van de gemeentepenning die oud-burgemeester Aptroot ontving.

Oud-burgemeester Aptroot krijgt de speld behorende bij de gemeentepenning opgespeld door zijn vrouw.

Mevrouw Aptroot, oud-burgemeester Aptroot met de gemeentepenning en de bijbehorende oorkonde én locoburgemeester Marc Rosier (die de gemeentepenning uitreikte).

Close-up van de oorkonde behorende bij de gemeentepenning.

Oud-burgemeester Aptroot tijdens zijn afscheidsspeech.

Oud-burgemeester Aptroot onthult samen met zijn vrouw het straatnaambord 'Burgemeester Aptrootpark' op het Dobbe-eiland.

Oud-burgemeester Aptroot samen met zijn vrouw bij het straatnaambord 'Burgemeester Aptrootpark' op het Dobbe-eiland.

Foto's: FOTOFLEX.NL

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl