Nieuws

Home > Ondernemers > Nieuws

Nieuws

 • Paddenstoelenworkshop op wijktuin Rokkeveen

  (16-10-2018)

  Iedere herfst steken ze weer de kop op: paddenstoelen! Vindt u het leuk om het een en ander te weten te komen over paddenstoelen? Stap dan op zaterdag 20 oktober, tussen 14.00 en 16.00 uur, wijktuin Rokkeveen binnen.

  Lees meer
 • Takken snoeien en wat dan?

  (15-10-2018)

  De herfst komt er aan. Tijd om de tuin winterklaar te maken. Na al het snoeiwerk ligt er vaak een berg takken (grof tuinafval). Natuurlijk brengt u die naar de GFT-container. De verrijdbare bij u thuis of de ondergrondse GFT-container. Tip: maak de takken zo klein mogelijk waardoor de container beter gevuld wordt.

  Lees meer
 • Buurtbemiddeling speeltuin 'De Spil' van start

  (11-10-2018)

  De buurtbemiddeling rondom speeltuin 'De Spil' aan het Straspad in Rokkeveen gaat van start. De deelnemers aan de voorgesprekken staan positief tegenover de bemiddeling en willen tot een gezamenlijke oplossing komen voor de speeltuin. Dat blijkt uit de overeenkomst die de deelnemers hebben ondertekend.

  Lees meer
 • Subsidie inbraakbeveiliging voor de laatste keer van start

  (10-10-2018)

  Uw huis extra beveiligen tegen woninginbraak? Dat kan nu voordelig met een subsidie van de gemeente. Als u een buitenlamp met bewegingssensor en/of een kerntrekbeveiliging op uw cilindersloten koopt, krijgt u een vergoeding van 40%. Uit onderzoek blijkt deze twee maatregelen zeer effectief zijn om een woninginbraak te voorkomen. Een kerntrekbeveiliging is een metalen plaatje dat de bewoner zelf kan aanbrengen op het bestaande cilinderslot. Hiermee kunnen inbrekers het cilinderslot niet meer uitboren.

  Lees meer
 • Kick off 'Ik word ondernemer' voor Ondernemersschool Zoetermeer

  (10-10-2018)

  Uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal starters in Zoetermeer vergeleken met 2017 steeg met 11% tot ruim 16.500 ondernemingen. De meeste mensen in Zoetermeer starten een eigen onderneming in de zakelijke dienstverlening, als klusbedrijven, als webwinkel en/of groothandel en in de zorg.

  Lees meer
 • Ondernemersavond Ondermijning druk bezocht

  (10-10-2018)

  'Wij willen als gemeente samen met de ondernemers zorgen voor een goed en veilig ondernemersklimaat waarin criminaliteit geen plaats heeft'. Burgemeester Aptroot heette de ondernemers welkom op de bijeenkomst over ondermijning, die gemeente samen met politie afgelopen dinsdag organiseerde. Ondernemers gingen in gesprek met verschillende experts en leerden hoe ze ondermijnende criminaliteit kunnen herkennen en wat in dat geval te doen.

  Lees meer
 • Open dag Afvalinzameling

  (10-10-2018)

  Bent u benieuwd hoe het afval in Zoetermeer verwerkt wordt? Kom dan op zaterdag 20 oktober naar de open dag van de afdeling Afvalinzameling. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan iedereen een kijkje nemen achter de schermen bij de Argonstraat 45 (naast het Zelfbrengdepot).

  Lees meer
 • Bijzondere tentoonstelling in Stadhuis-Forum tijdens Coming Out week

  (08-10-2018)

  Op 11 oktober - en de week hieromheen - wordt in Zoetermeer extra aandacht besteed aan het onderwerp Coming Out. Donderdag hijst wethouder Ingeborg Ter Laak de regenboogvlag op het Stadhuisplein, hiermee opent zij officieel Coming Out day. Aansluitend opent zij in het Stadhuis-Forum de tentoonstelling 'Coming Out in perspectief'. De tentoonstelling laat 5 dubbelportretten zien die de vooroordelen en de werkelijkheid van LHBTI-personen toont. U komt toch ook kijken? De portretten zijn tot en met vrijdag 19 oktober te zien.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (08-10-2018)

  Op vrijdag 5 oktober hielden de HTM, Politie Eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. 3896 passagiers werden gecontroleerd en 99 begingen een overtreding, waarvan 77 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 1,98%.

  Lees meer
 • Karakter Voorweg en Zegwaartseweg beter beschermd

  (04-10-2018)

  De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bescherming van het bijzondere karakter van de Voorweg en Zegwaartseweg. Daarom heeft de gemeente samen met omwonenden en anderen een ontwerpbeeldkwaliteitsplan gemaakt voor deze historische linten van Zoetermeer. Het beeldkwaliteitsplan zegt iets over hoe een bouwplan eruit moet zien om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning.

  Lees meer
 • Vervangen bruggen bij Balijbos

  (03-10-2018)

  Vanwege veiligheidsredenen is een voetbrug evenwijdig aan het Houtpad al een tijd afgesloten. De brug ligt aan de rand van het Balijbos nabij de Ebbehout en Essehout. De nabij gelegen vijf andere bruggen vertonen minder gebreken, maar naderen het einde van hun levensduur.

  Lees meer
 • Negatief zwemadvies Noord Aa ingetrokken

  (03-10-2018)

  Het negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver en het zwemstrand, is weer ingetrokken. Meer informatie over blauwalgen vindt u op www.zoetermeer.nl/blauwalg.

 • 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

  (28-09-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Grote financiële opgave voor Zoetermeer

  (27-09-2018)

  Het in mei aangetreden college van Zoetermeer heeft zijn eerste begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting laat een tekort zien van circa 2%. De tekorten voor 2018 en de jaren daarna zijn groter dan verwacht. Voor 2019 gaat het om € 8,5 miljoen. De voornaamste reden is dat de jeugdhulp onverwachts meer kost dan begroot.

  Lees meer
 • Locaties voor nieuwe zwembad

  (26-09-2018)

  De beste locatie voor het nieuwe zwembad in Zoetermeer is het Van Tuyll Sportpark of het Van Doornenplantsoen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe zwembad.

  Lees meer
 • Zoetermeer blijft zich inzetten als Regenboogstad

  (26-09-2018)

  Zoetermeer is tot 2022 Regenboogstad. De stad doet al sinds 2012 mee met dit programma om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners verder te verbeteren. Om de verlenging officieel te maken wordt de intentieverklaring 'Lokaal emancipatiebeleid 2019 - 2022 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen' aangegaan met het ministerie van OCW.

  Lees meer
 • Zoetermeer gaat horeca exploitatievergunning invoeren

  (26-09-2018)

  Zoetermeer gaat een horeca exploitatievergunning invoeren om de burgemeester meer grip te geven op horecabedrijven in de stad. Een exploitatievergunning maakt het makkelijker om een malafide horecabedrijf te sluiten en bij de aanvraag van een vergunning kan onderzoek worden gedaan naar de (financiële) integriteit van de ondernemer en leidinggevenden in het bedrijf.

  Lees meer
 • Studenten Haagse Hogeschool doen onderzoek in binnenstad Zoetermeer

  (25-09-2018)

  Vanaf maandag 24 september 2018 onderzoeken studenten van de faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid van de Haagse Hogeschool hoe bewoners van Zoetermeer hun woon- en leefomgeving ervaren. Dit doen zij onder andere door bewoners te interviewen in de Dorpsstraat en het Stadshart. Het onderzoek van de studenten is onderdeel van hun minor ‘Neighbourhood Governance’.

  Lees meer
 • Mbo-ers en vmbo-ers officieel aan de slag bij Living Lab Palenstein Aardgasvrij

  (21-09-2018)

  'Palenstein wordt de eerste aardgasvrije wijk in Zoetermeer en jullie zijn daar vanaf nu actief bij betrokken.' De boodschap van Jan Iedema, wethouder Onderwijs en EZ in Zoetermeer, was maandag 17 september 2018 duidelijk voor de vmbo-leerlingen van het Oranje Nassau College en de studenten van het mboRijnland. Samen met bedrijven Stedin, Van Dorp Installaties, Dura Vermeer, woningcorporatie Vidomes, Bébouw Midreth en de gemeente Zoetermeer gaan zij aan de slag in het Living Lab Palenstein Aardgasvrij. Een unieke samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

  Lees meer
 • Station Lansingerland-Zoetermeer in voorjaar 2019 volledig in gebruik

  (15-09-2018)

  Volgens planning wordt het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer vanaf 9 december 2018 in gebruik genomen voor de NS-Sprinters. Voor RandstadRail wordt dit enkele maanden later, naar verwachting in mei 2019. De projectorganisatie wil meer tijd nemen voor het proefrijden met RandstadRail, vanwege aanpassingen aan de spoorbeveiliging. Die extra periode wordt ook benut om alle onderdelen van het viaduct volledig af te bouwen. Dit is de uitkomst van het overleg tussen alle betrokken partijen hierover: gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, NS en HTM.

  Lees meer
 • Baggeren watergangen in Zoetermeer tot maart 2019

  (12-09-2018)

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert in samenwerking met de gemeente Zoetermeer tussen september en maart 2019 onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in een aantal watergangen in Zoetermeer. Het gaat vooral om werkzaamheden in de wijk Rokkeveen-Oost. Ook in de bedrijfsterreinen en Dorp vinden komende maanden deze werkzaamheden plaats.

  Lees meer
 • College wil woningbouw versnellen

  (07-09-2018)

  Het college komt met een voorstel waarin 14 bouwlocaties worden aangewezen en waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor een voorspoedige start van de woningbouw. “Door dit nu al vast te leggen versnellen we de bouwplannen. Dat is hard nodig om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor de Zoetermeerders. Door te bouwen voor specifieke doelgroepen vergroten we de doorstroming op de woningmarkt”, aldus wethouder Robin Paalvast (Wonen).

  Lees meer
 • Meepraten over nieuwe parkeerregels

  (05-09-2018)

  Hoe pakken we de oplopende parkeerdrukte in de binnenstad aan? Moet er een norm komen voor fietsenstallingen bij nieuwbouwprojecten? En hoe passen we de laatste inzichten over autogebruik en parkeren toe? Met deze en met andere vragen rondom parkeren wil de gemeente dit najaar, samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Het doel: een vernieuwd en actueel parkeerbeleid.

  Lees meer
 • Verbod op ballonnen oplaten

  (05-09-2018)

  Net als in Amstelveen, Gouda en andere gemeenten komt er in Zoetermeer mogelijk een verbod op het oplaten van ballonnen. Dit is het advies van het college aan de raad. Dit geldt voor het oplaten van (met helium gevulde) ballonnen en wens- en ufoballonnen. Op deze manier wil de gemeente zwerfafval en de plastic soup verminderen. Dit advies volgt op het burgerinitiatief 'Zoetermeer Ballon Vrij'.

  Lees meer
 • Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan / Theaterplein

  (05-09-2018)

  De parkeerzone aan de Duitslandlaan heeft nu drie gehandicaptenparkeervakken, een Kiss & Ride vak en één taxistandplaats. Deze parkeerzone wordt opgeheven en daar komen betaalde parkeerplaatsen voor terug. Het Theaterplein krijgt een parkeerzone met twee gehandicaptenparkeerplaatsen en twee taxistandplaatsen waar de taxi's maximaal 15 minuten mogen staan.

  Lees meer
 • Zoetermeerse pilot gaat inwoners met schulden sneller helpen

  (05-09-2018)

  In Zoetermeer start per september een pilot om inwoners met schulden eerder te helpen. Deze eerdere hulp voorkomt vaak grotere problemen. Dat kan bijvoorbeeld door gegevensuitwisseling tussen verschillende samenwerkende partijen. Zij ondertekenden op 31 augustus een convenant. Wethouder Van Driel (sociale zaken en schuldhulpverlening): 'Ik ben er trots op dat al deze partijen in Zoetermeer gezamenlijk een groot serieus probleem willen aanpakken. Problemen met schulden beginnen vaak klein, maar kunnen leiden tot ernstige situaties, zoals een woningontruiming.'

  Lees meer
 • Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

  (31-08-2018)

  Alle inwoners van de gemeente staan in de basisregistratie personen (BRP). Soms verstrekken we gegevens aan derden, bijvoorbeeld aan een kerk of instelling. Uw gegevens worden alléén met uw toestemming verstrekt aan particulieren. Als u wilt, kunnen we deze verstrekkingen beperken.

  Lees meer
 • Kondig uw evenement op tijd aan

  (30-08-2018)

  Bent u van plan om tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 een evenement te organiseren? Doe dan uiterlijk 1 december 2018 een vooraankondiging bij de gemeente.

  Lees meer
 • Tekort op jeugdhulp Zoetermeer groter dan voorzien

  (29-08-2018)

  Het verwachte tekort op jeugdhulp in Zoetermeer is 7 miljoen euro groter dan eerder was voorzien. De kosten voor jeugdhulp zijn hoger, dit komt onder andere door hogere tarieven in de jeugdhulp, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter.

  Lees meer
 • Moerasparels helpen bij duurzame aanpak blauwalg Zoetermeerseplas

  (29-08-2018)

  Rond de Zoetermeerseplas worden de komende twee jaar moerasparels ontwikkeld. Dit zijn locaties die voor meer biodiversiteit in de natuur zorgen en het water van de plas zuiveren.

  Lees meer
 • Introductieweek in Zoetermeer

  (28-08-2018)

  Burgemeester Aptroot en wethouder Iedema (onderwijs) verwelkomden 160 nieuwe studenten van De Haagse Hogeschool in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Kick-off Gastvrij Zoetermeer een succes!

  (24-08-2018)

  Het Kick-off event Gastvrij Zoetermeer in het Stadstheater was donderdagavond 23 augustus een succes. Ruim negentig deelnemers hebben op een creatieve manier ervaren hoe gastvrijheid echt voelt. Volgende week starten workshops die de gastvrijheid in de Zoetermeerse winkelgebieden naar een hoger niveau gaan brengen.

  Lees meer
 • Groene uitstraling voor Markt 10

  (22-08-2018)

  Rondom Markt 10 komt een hederahaag om het braakliggende terrein een groene uitstraling te geven. Wethouder Paalvast heeft woensdag 22 augustus samen met een aantal omwonenden 'het eerste element' geplant.

  Lees meer
 • Waar mag u vissen met het Wijkvisbewijs?

  (10-08-2018)

  Op www.zoetermeer.nl/vissen vindt u een link naar de nieuwe kaart die laat zien waar u in Zoetermeer mag vissen met het Wijkvisbewijs. Typ in het zoekveld uw adres in en bekijk waar u kunt vissen. In water waar geen groene of rode lijn bij staat, mag u niet vissen met het Wijkvisbewijs. De regels voor het vissen met het Wijkvisbewijs vindt u ook op www.zoetermeer.nl/vissen.

  Lees meer
 • Bezoek nieuwe website Kennismakingscursus.nl

  (03-08-2018)

  De gemeente heeft de website voor het sportaanbod in Zoetermeer vernieuwd.

  Lees meer
 • Aptroot officieel herbenoemd als burgemeester

  (31-07-2018)
  burgemeester Aptroot

  Charlie Aptroot is maandag 30 juli officieel herbenoemd als burgemeester van Zoetermeer. De herbenoeming loopt van 3 september 2018 tot 2020. Dan wordt hij 70 jaar, en moet hij met pensioen.

  Aptroot geeft via een tweet aan het 'fijn' te vinden dat hij zich mag 'blijven inzetten voor de Zoetermeerders en de stad Zoetermeer'. Ook spreekt hij zijn dank uit voor het vertrouwen.

 • Evaluatie persoonsgebonden budget

  (18-07-2018)

  Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wmo en Jeugdhulp aangescherpt. Dit is onlangs geëvalueerd. Alle budgethouders hebben een enquête, opgesteld in samenwerking met de Adviesraad sociaal domein, ontvangen. Op basis van de resultaten is besloten om op dezelfde weg door te gaan.

  Lees meer
 • Nachtbus 800 Leiden-Zoetermeer blijft rijden

  (11-07-2018)

  De Nachtbus van Leiden naar Zoetermeer blijft tot eind 2019 rijden. De nachtlijn was al met zeven weken verlengd. Nu heeft Arriva besloten om de nachtbus 800 tot eind 2019 te laten rijden.

  Lees meer
 • Extra vuurwerkvrije zones rond jaarwisseling

  (11-07-2018)

  Het college wijst voor de komende jaarwisseling vier extra vuurwerkvrije zones in de stad aan. Het gaat om vier natuurgebieden, waarvan het Balijbos al specifiek is bepaald. De andere drie natuurgebieden kunnen de inwoners van Zoetermeer zelf kiezen. In deze zones kunnen hondenbezitters hun honden rustig uitlaten. Dat er vuurvrije natuurgebieden worden aangewezen is het gevolg van een burgerinitiatief van begin dit jaar.

  Lees meer
 • Samenwerken aan een veiliger Zoetermeer

  (05-07-2018)

  De gemeente Zoetermeer wil zich de komende vier jaar richten op de aanpak van extremisme en radicalisering, ondermijning, problematische jeugdgroepen en ingrijpende delicten zoals (huiselijk) geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven. Dat worden de speerpunten van het veiligheidsbeleid, als de gemeenteraad daarmee instemt.

  Lees meer
 • Wijkvisbewijs voor de Zoetermeerse wijken

  (19-06-2018)

  Het is zover, vissen in de sloten en vijvers in de woonwijken van Zoetermeer. Vanaf 18 juni mogen inwoners van alle leeftijden overdag en met één hengel vissen in de daarvoor vrijgegeven wateren in de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Subsidie renovatie woning bij afsluiten aardgas

  (13-06-2018)

  Zoetermeerders die door renovatie hun huis gasloos willen maken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. De gemeente Zoetermeer stelt een subsidie van totaal € 50.000,- ter beschikking voor de aanpassingen aan bestaande huizen. Per woning waar de aardgasaansluiting verdwijnt, wordt een vast subsidiebedrag van € 4.000,- gegeven. De gemeenteraad heeft besloten dat de subsidieregeling van de motie Groene Leges met deze extra subsidie wordt uitgebreid.

  Lees meer
 • Vakantiewoonwijk Happy Days komt dichterbij

  (07-06-2018)

  Een woonwijk die aanvoelt als een vakantiepark, met veel groene ruimten, picknicktafels, een vuurplaats of een tafeltennistafel. In het Zoetermeerse Dwarstocht, dicht tegen Oosterheem aan, wordt het werkelijkheid. De gemeente Zoetermeer en TBI-onderneming ERA Contour ondertekenden daarvoor op 7 juni de intentieovereenkomst voor het woonplan 'Happy Days'.

  Lees meer
 • Groene, veilige stad met ambitie

  (25-05-2018)

  Dit is de titel van het definitieve coalitieakkoord dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA op 25 mei hebben gesloten. Het akkoord zal dinsdag 29 mei bij de raadsvergadering aan de burgemeester worden aangeboden, voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe wethouders.

  Lees meer
 • Veiligheidsavonden starten weer

  (24-05-2018)

  Ook dit jaar bezoeken burgemeester, wijkwethouder en politie de wijken om met inwoners in gesprek te gaan over de veiligheid in hun wijk. Zij bespreken de stand van zaken en waar nodig nemen zij maatregelen op het gebied van veiligheid. De wijkbewoners krijgen een terugkoppeling over zaken die vorig jaar tijdens de veiligheidsbijeenkomsten zijn gemeld en besproken. Daarnaast zijn de preventieadviseur van de gemeente en de brandweer aanwezig om u voor te lichten over het voorkomen van een inbraak of brand. Meer informatie vindt u op www.zoetermeerveilig.nl.

  Lees meer
 • Detailhandelsbeleid 2018

  (23-05-2018)

  Winkels, supermarkten en tuincentra zijn onmisbaar voor Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, gaat de gemeente in 2018 het beleid voor het winkelaanbod (detailhandel) vernieuwen.

  Lees meer
 • Denk ook mee over Zoetermeer in 2030

  (22-05-2018)

  Wat zouden inwoners, bedrijven en organisaties graag in Zoetermeer willen? Wat gaat goed, wat kan beter? Vanaf dinsdag 22 mei kan iedereen laten weten hoe zij over de stad denken en wat nodig is om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Aanleiding is het besluit van vorig jaar om 10.000 à 16.000 extra woningen te bouwen.

  Lees meer
 • Subsidie voor verbetering zorg en ondersteuning mentaal kwetsbare inwoners Zoetermeer

  (27-03-2018)

  ZonMw*) heeft 250.000 euro subsidie toegekend voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mentaal kwetsbare inwoners in Zoetermeer. Deze zorg en ondersteuning is namelijk in verandering.

  Lees meer
 • Zoetermeer tekent Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw

  (13-03-2018)

  Dat alle nieuwbouw in Zoetermeer 100% aardgasvrij wordt, was al bekend. Maar Zoetermeer staat niet alleen. De gemeente Zoetermeer heeft op 13 maart het Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant bundelen gemeenten en netbeheerder Stedin de krachten, om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen gebruik te maken van Stedins inkeerregeling en alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief in plaats van aardgas. Naast de gemeente Zoetermeer is het Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw ook ondertekend door 24 andere gemeenten uit de regio.

  Lees meer
 • College biedt gemeenteraad twee varianten aan voor zwembad

  (20-02-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft dinsdag 20 februari 2018 een memo aan de gemeenteraad gestuurd waarin twee varianten voor een recreatief zwembad zijn uitgewerkt. Een variant betreft de uitbreiding van zwembad De Veur; de andere is de bouw van een geheel nieuw zwembad waarbij zwembad de Driesprong wordt gesloopt. Wethouder Margreet van Driel (Sport): 'Ik ben heel blij dat we de gemeenteraad nu de mogelijkheid bieden een keuze te maken uit twee goed onderbouwde varianten. Beide hebben voor- en nadelen, maar in ieder geval is er nu concreet zicht op voldoende recreatief zwemwater in Zoetermeer en de financiële consequenties daarvan'.

  Lees meer
 • Vidomes bouwt Nul-op-de-meter woningen in Palenstein

  (01-02-2018)

  Woningcorporatie Vidomes laat 28 Nul-op-de-meter appartementen bouwen in de wijk Palenstein. Deze sociale huurwoningen komen op de plek waar eerst de Florens van Brederodeflat stond. De NOM-appartementen zijn aardgasvrij en wekken evenveel, of zelfs meer, energie op als nodig voor het huis en het huishouden (CO2-neutraal). Hiermee zet de corporatie een belangrijke stap om de woningen in deze Zoetermeerse wijk aardgasvrij én CO2-neutraal te maken. Voor de toekomstige bewoners betekent dit veel wooncomfort, een gezond woonklimaat en een lage energierekening. Ook dragen zij zo bij aan een beter milieu.

  Lees meer
 • Alle nieuwbouw in Zoetermeer aardgasvrij

  (20-12-2017)

  De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Die is er naar verwachting op zijn vroegst eind 2018.

  Lees meer
 • BNG Bank nieuwe huisbankier gemeente Zoetermeer

  (23-10-2017)

  Betaalt u aan de gemeente of krijgt u geld van de gemeente? Dan ziet u binnenkort een ander rekeningnummer van de gemeente op uw rekeningafschriften. Vanaf 1 oktober 2017 verzorgt de BNG Bank het betalingsverkeer van de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Meedoen door het Kindpakket

  (25-08-2017)
  logo Kindpakket

  Muziekles is best duur, net als lid zijn van een sportclub of huiswerkbegeleiding. Vooral voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Om ze toch met iedereen mee te laten doen, is hiervoor het Kindpakket. Organisaties in Zoetermeer kunnen hier helpen bij wat nodig is. Via dit Kindpakket kunnen gezinnen met een laag inkomen bijvoorbeeld veel goedkoper sporten en kleding kopen.

  Lees meer
 • Wilt u snel geholpen worden?

  (28-02-2017)

  Iets nodig van de gemeente? U wilt een afspraak maken voor uw paspoort, rijbewijs of u bent op zoek naar andere online dienstverlening van de gemeente? Op dit moment kost bellen met ons meer tijd dan gewoonlijk en is het sneller om online uw afspraak te maken, online dienstverlening af te nemen of informatie op te zoeken op onze website.

  Lees meer
 • Sneller meldingen doen via app

  (22-04-2015)

  Een schone, hele en veilige stad, daar streeft Zoetermeer naar. Inwoners moeten daarom snel meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in de openbare ruimte. Dat kan nog sneller en eenvoudiger met de MijnGemeente app.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl