Nieuws

Home > Ondernemers > Nieuws

Nieuws

 • Energiecafe DEZo: Welke rol kan aardwarmte spelen in de energietransitie?

  (14-02-2019)

  Als u benieuwd bent naar de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte), kom dan naar het Energiecafé in Happy Moose. De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) organiseert op maandag 18 februari vanaf 19.30 uur een informele informatieavond.

  Lees meer
 • Winnaars ideeënprijsvraag 'Maximaal Park, Maximaal Wonen' bekend

  (11-02-2019)

  De winnaars van de Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ zijn op vrijdag 1 februari bekendgemaakt. Jong Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen organiseerde deze ontwerpwedstrijd voor jonge ontwerpers in samenwerking met de gemeente. Het Van Tuyllpark was het onderwerp van de prijsvraag.

  Lees meer
 • De Natuurtuin laat de brug weer zakken!

  (11-02-2019)

  De brug in de Natuurtuin gaat vrijdag 15 februari weer naar beneden: dat betekent dat de tuin weer dagelijks open is voor het publiek. Komt u ook wandelen?

  Lees meer
 • 55 jaar en ouder? Ontdek hoe fit u bent tijdens de Fittest

  (07-02-2019)

  Hoe fit bent u? Test het tijdens de Fittest op vrijdag 5 april in sporthal De Veur. Bloeddrukmeting, lengte- en gewichtsmeting, oog-handcoördinatietest, reactietest, zit- en reiktest en een uithoudingsvermogentest: dit zijn enkele onderdelen van de gratis Fittest voor iedereen van 55 jaar en ouder!

  Lees meer
 • TV Buytenwegh wordt duurzaam met hulp van gemeente

  (06-02-2019)

  Op dinsdag 5 februari nam wethouder Ingeborg ter Laak bij Tennisvereniging Buytenwegh 99 zonnepanelen in gebruik op het dak van het clubgebouw van de vereniging. Het plaatsen van de zonnepanelen is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente en de verschillende buitensportverenigingen in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (05-02-2019)

  Op donderdag 31 januari hielden HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in de in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. De controleactie duurde van 14.00 tot 21.00 uur. 3735 passagiers werden gecontroleerd en 110 begingen een overtreding, waarvan 98 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 2,62%.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Onderzoek naar nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij in de binnenstad

  (30-01-2019)

  In samenspraak met Cultuurpodium Boerderij is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor uitbreiding. Meerdere varianten zijn daarbij onderzocht. Een aansprekende aanbeveling is de optie voor nieuwbouw op een daarvoor geschikte locatie in de binnenstad. De gemeente verkent deze optie nu verder.

  Lees meer
 • Ondertekening convenant mbo-aanbod Klimaattechniek in Palenstein

  (30-01-2019)

  Zoetermeer ontving vandaag dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid om het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek te ondertekenen. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat aansluit bij de uitdagingen van de energietransitie.

  Lees meer
 • Wordt u onze nieuwe wijktuinvrijwilliger?

  (23-01-2019)

  Heeft u groene vingers en/of twee rechterhanden? Vindt u het leuk om basisschoolkinderen te begeleiden tijdens schooltuinlessen of kleine reparatieklusjes verrichten op een van de wijk- en schooltuinen? Dan is wijktuinvrijwilliger iets voor u!

  Lees meer
 • Zoetermeer stelt openbare data online beschikbaar

  (18-01-2019)

  De gemeente Zoetermeer stelt openbare data (informatie) voor iedereen beschikbaar via een open data portaal. Het doel van het online portaal is om de informatievoorziening naar bewoners en ondernemers te vergroten en om innovatie te stimuleren.

  Lees meer
 • Winnaars kerstbomeninzameling

  (17-01-2019)

  De jaarlijkse kerstbomeninzameling was op 12 januari weer een groot succes. Het was een drukte van belang op de inzamelpunten. Zoetermeerders leverden ruim 3000 bomen in bij de 14 inleverpunten. Alle ingezamelde kerstbomen worden fijngesnipperd door een recyclingbedrijf. Een deel hiervan krijgt een tweede leven als compost en als biomassa, om energie mee op te wekken.

  Lees meer
 • Wethouder Groeneveld opent nieuwe BeleefRoute App

  (17-01-2019)

  Het nieuwe jaar staat voor de grootste natuurverenigingen in Zoetermeer, IVN KNNV en de Vogelwerkgroep stond in het teken van doen. Op de nieuwjaarsreceptie werd gezamenlijk de BeleefRoute App Stadsnatuur gedownload en geopend.

  Lees meer
 • Iets verloren of gevonden?

  (15-01-2019)

  Verloren en gevonden voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Niet alle voorwerpen kunt u hier plaatsen of vinden.

  Lees meer
 • Gemeenten Middengebied zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer

  (14-01-2019)

  De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren. Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en op 14 januari aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer
 • Op energiesafari in Zoetermeer

  (10-01-2019)

  Om energie te besparen en het gebruik van duurzame maatregelen te stimuleren organiseert de gemeente Zoetermeer de komende weken weer energiesafari's. Samen met Reimarkt en 4Home2 bezoeken we Driemanspolder en Meerzicht. Elk jaar komen er andere wijken in Zoetermeer aan bod.

  Lees meer
 • De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

  (09-01-2019)

  Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: 'Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners. Ook bij volgende stappen zet de gemeente deze samenwerking voort.'

  Lees meer
 • Takkenroute ook in 2019

  (09-01-2019)

  Vorig jaar heeft de gemeente geëxperimenteerd met een zogenoemde takkenroute. Tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober bood de gemeente aan gratis grof tuinafval op te halen. Mensen konden hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Afvalinzameling van de gemeente.

  Lees meer
 • Bijdrage voor betere waterkwaliteit

  (04-01-2019)

  Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt in 2019 geld beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit. Zowel particulieren, agrariërs, natuurbeheerorganisaties als gemeenten met een goede maatregel komen hiervoor in aanmerking.

  Lees meer
 • Lever uw kerstboom in en win!

  (27-12-2018)

  Kerst is voorbij, en de kerstboom gaat er weer uit. Lever uw boom in op 12 januari en win! Zo verloten we onder andere een Nintendo Switch, een bon om lekker uit eten te gaan en andere mooie prijzen! Ook dit jaar kunt u in heel Zoetermeer uw kerstboom weer inleveren.

  Lees meer
 • Slimmer matchen van ondernemer en werkzoekende

  (20-12-2018)

  Slimmer matchen van ondernemers met werkzoekenden. Dat is wat Zoetermeer wil gaan doen met de oprichting van een nieuw Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf (ZWB) per januari 2021. Het college van burgemeester en wethouders nam daarover deze week een voorlopig besluit. Dit ZWB begeleidt vanaf dat moment alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning geschikt zijn om te werken. Nadat advies is ingewonnen bij de ondernemingsraden van het Sociaal Werkbedrijf DSW, de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Zoetermeer en de gemeenteraad zal het college op 19 februari 2019 een definitief besluit nemen.

  Lees meer
 • Denkt u weleens: 'Dat klopt niet?'

  (20-12-2018)

  Denkt u dat iemand fraude pleegt met geld van de gemeente? Bijvoorbeeld dat u denkt dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Omdat deze persoon stiekem samenwoont of zwart werkt? Of vermoedt u fraude met geld dat bedoeld is voor zorg? Komt de hulp van uw buurvrouw bijvoorbeeld maar één uur per week, in plaats van de afgesproken drie uur?

  Lees meer
 • Minister Ollongren bezoekt 'aardgasvrij Palenstein'

  (13-12-2018)

  Donderdag 13 december 2018 bezocht minister Ollongren (BZK) Zoetermeer. In de oude Tango garage, die nu dient als opleidingslocatie voor studenten, kreeg zij uitleg over de wijze waarop de gemeente samen met de woningbouwcorporaties, Stedin en MBO Rijnland van Palenstein een aardgasvrije wijk wil maken.

  Lees meer
 • Ook in 2019 weer een ZoetermeerPas?

  (11-12-2018)

  Deze week ontvangen huidige ZoetermeerPashouders bericht over hun pas voor volgend jaar. Is uw inkomen van nu bekend bij de gemeente? Dan ontvangt u een brief die vertelt dat u via de post een ZoetermeerPas 2019 krijgt. Kan de gemeente uw inkomen van nu niet controleren door privacyregels? Dan krijgt u een brief die vertelt dat u vanaf 12 december een nieuwe ZoetermeerPas kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/zoetermeerpas.

  Lees meer
 • Zieke essen en kastanjebomen in de stad

  (07-12-2018)

  Zoetermeer kampt momenteel met zieke bomen. Het gaat vooral om de essentaksterfte en de paardenkastanje bloedingsziekte. Beide boomziekten komen veel voor in Nederland en Europa en zijn helaas niet te bestrijden. In Zoetermeer staan ongeveer 4400 essen en 800 geregisterde kastanjebomen. Van de 4400 essen zijn zo'n 300 essen ernstig aangetast. Dat geldt ook voor bijna 300 kastanjebomen. We verwachten dat hierdoor de komende jaren bomenlanen in de stad vervangen moeten worden.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

  (05-12-2018)

  Vanaf zondagochtend 9 december kunnen treinreizigers (deels) gebruik gaan maken van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. De Sprinter tussen Den Haag en Gouda (’s-Hertogenbosch) gaat dan op werkdagen elk kwartier halteren bij dit nieuwe station. In het weekend stopt de Sprinter een keer in het half uur. Wethouder Marc Rosier: 'De opening van het nieuwe treinstation Lansingerland-Zoetermeer is de eerste stap richting een prachtig vervoersknooppunt in de regio. Bij en aan het station wordt nog hard gewerkt om het allemaal af te ronden.' Wat is er vanaf 9 december naast de trein nog meer in gebruik bij het station?

  Lees meer
 • Uitbreiding aan de noordrand van Oosterheem

  (05-12-2018)

  Tussen het Bentwoud, de HSL en stadsboerderij De Weidemolen ligt een gebied waar woningbouw gepland staat. In januari presenteren de betrokken projectontwikkelaars samen met de gemeente de nieuwbouwplannen voor deze locatie aan de omwonenden.

  Lees meer
 • Uitslag verkiezing Boomproject 2018

  (28-11-2018)

  Zoetermeer was samen met Venlo, Weert en Amsterdam genomineerd voor het Boomproject 2018. De Zoetermeerse inzending was de uitbreiding en herstructurering van de buitenruimte van de algemene begraafplaats Hoflaan. Ontwerper is Ada Wille. Helaas hebben we niet gewonnen. Toch vond de vakjury dat Zoetermeer een bijzonder project heeft.

  Lees meer
 • Tweede fase Gastvrij Zoetermeer succesvol gestart

  (27-11-2018)

  De Gastvrije Geuzen - Zoetermeers allereerste 'city hosts'- zijn vanaf 1 december te zien in de binnenstad. Zij zullen voor een extra welkomgevoel zorgen en hiermee de sociale meerwaarde van de stad versterken. Een fantastisch resultaat, waarmee de gemeente en haar partners van Gastvrij Zoetermeer, het tweede deel van het project kunnen starten. Wethouders Jan Iedema (economie) en Margreet van Driel (citymarketing) vierden dit succes samen met de ondernemers tijdens een feestelijke bijeenkomst. De eerste Gastvrije Geuzen waren daar ook bij aanwezig. De wethouders hebben hen in het zonnetje gezet.

  Lees meer
 • Nieuwe uitstraling RandstadRail-halte Stadhuis

  (23-11-2018)

  De RandstadRail-halte Stadhuis krijgt nieuwe plafonds en nieuwe verlichting. De werkzaamheden starten in december en zijn naar verwachting in april 2019 voltooid. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de RandstadRail.

  Lees meer
 • Zoetermeer meest bijvriendelijke gemeente

  (23-11-2018)

  Zoetermeer is door Nederland Zoemt uitgekozen tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. Zoetermeer is daarmee de eerste gemeente die deze titel krijgt. De prijs bestaat uit 50 m2 biologische bloembollen en een groot bijenhotel.

  Lees meer
 • Lectoraat Big Data Analytics in Zoetermeer

  (21-11-2018)

  De vestiging van de Haagse Hogeschool in Zoetermeer krijgt een lectoraat Big Data Analytics. Dit besluit heeft de Hogeschool eind oktober in overleg met het college genomen. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de Big Data en de verbinding ervan met de Innovatiehub.

  Lees meer
 • Rijnland toetst objecten op keringen

  (15-11-2018)

  De komende tijd ziet u ze misschien wel lopen bij de (water) keringen. Inspecteurs met oranje hesjes van het hoogheemraadschap van Rijnland. Zij controleren sluizen, gemalen, molens, kunstwerken en andere gebouwen die in en op de regionale keringen staan.

  Lees meer
 • Jongeren denken mee over Zoetermeer in 2030

  (15-11-2018)

  Wat is het beste idee voor Zoetermeer? En hoe blijft Zoetermeer ook voor jongeren leuk? Met deze en andere vragen gingen scholieren van het Alfrink College en het Oranje Nassau College aan de slag. Zij mochten in de huid kruipen van adviseur en vertelden de gemeente wat zij vonden dat de stad nodig heeft.

  Lees meer
 • 'Seghwaert maakt Vaart' 1 jaar

  (15-11-2018)

  Met een opkomst van bijna 150 mensen op de kick off bijeenkomst, startte DEZo (Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer), in november vorig jaar het project 'Seghwaert maakt Vaart'. Een project met als doel de wijk stukje bij beetje te verduurzamen tot uiteindelijk energieneutraal. We zijn een jaar verder en de resultaten mogen er zijn.

  Lees meer
 • Groen en water in de directe omgeving van elke woning

  (12-11-2018)

  Het college meent dat er een impuls moet komen voor de groene kwaliteit. De stad streeft er daarom naar om iedere woning op groen aan te sluiten en geeft hieraan uitvoering in het plan Groene Gezonde Stad.

  Lees meer
 • 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

  (28-09-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Locaties voor nieuwe zwembad

  (26-09-2018)

  De beste locatie voor het nieuwe zwembad in Zoetermeer is het Van Tuyll Sportpark of het Van Doornenplantsoen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe zwembad.

  Lees meer
 • Zoetermeer blijft zich inzetten als Regenboogstad

  (26-09-2018)

  Zoetermeer is tot 2022 Regenboogstad. De stad doet al sinds 2012 mee met dit programma om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners verder te verbeteren. Om de verlenging officieel te maken wordt de intentieverklaring 'Lokaal emancipatiebeleid 2019 - 2022 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen' aangegaan met het ministerie van OCW.

  Lees meer
 • Zoetermeer gaat horeca exploitatievergunning invoeren

  (26-09-2018)

  Zoetermeer gaat een horeca exploitatievergunning invoeren om de burgemeester meer grip te geven op horecabedrijven in de stad. Een exploitatievergunning maakt het makkelijker om een malafide horecabedrijf te sluiten en bij de aanvraag van een vergunning kan onderzoek worden gedaan naar de (financiële) integriteit van de ondernemer en leidinggevenden in het bedrijf.

  Lees meer
 • Baggeren watergangen in Zoetermeer tot maart 2019

  (12-09-2018)

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert in samenwerking met de gemeente Zoetermeer tussen september en maart 2019 onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in een aantal watergangen in Zoetermeer. Het gaat vooral om werkzaamheden in de wijk Rokkeveen-Oost. Ook in de bedrijfsterreinen en Dorp vinden komende maanden deze werkzaamheden plaats.

  Lees meer
 • Verbod op ballonnen oplaten

  (05-09-2018)

  Net als in Amstelveen, Gouda en andere gemeenten komt er in Zoetermeer mogelijk een verbod op het oplaten van ballonnen. Dit is het advies van het college aan de raad. Dit geldt voor het oplaten van (met helium gevulde) ballonnen en wens- en ufoballonnen. Op deze manier wil de gemeente zwerfafval en de plastic soup verminderen. Dit advies volgt op het burgerinitiatief 'Zoetermeer Ballon Vrij'.

  Lees meer
 • Detailhandelsbeleid 2018

  (23-05-2018)

  Winkels, supermarkten en tuincentra zijn onmisbaar voor Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, gaat de gemeente in 2018 het beleid voor het winkelaanbod (detailhandel) vernieuwen.

  Lees meer
 • Alle nieuwbouw in Zoetermeer aardgasvrij

  (20-12-2017)

  De gemeente is er heel duidelijk over. Zoetermeer wil geen nieuwbouw meer op aardgas aansluiten. Hiermee anticipeert de gemeente op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Die is er naar verwachting op zijn vroegst eind 2018.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl