Nieuws

Home > Ondernemers > Nieuws

Nieuws

 • Verkoelende traktatie voor medewerkers LangeLand Ziekenhuis

  (24-06-2021)

  Medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer werden donderdag 24 juni getrakteerd op een verkoelend ijsje van Zuliani ’s. Een traktatie van het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer om de ziekenhuismedewerkers te bedanken voor hun inzet in de coronatijd. Wethouder Ter Laak (Zorg en Welzijn) hielp mee met ijsjes scheppen en uitdelen.

  Lees meer
 • Een nieuwe koers voor Zoetermeer

  (23-06-2021)

  Maandag 21 juni heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad in het groen blijft. Een stad waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren.

  Lees meer
 • Zoetermeer bedankt haar veteranen

  (23-06-2021)

  Op zaterdag 26 juni viert Nederland Veteranendag. Ook de gemeente Zoetermeer laat haar waardering voor de bijna 600 Zoetermeerse veteranen op deze dag blijken. Door de coronamaatregelen kan Veteranendag ook dit jaar helaas in de stad nog niet gezamenlijk gevierd worden op de Markt bij het Veteranenpaviljoen en met het defilé van (oude) militaire voertuigen. Maar de gemeente zet de veteranen in de stad wél in het zonnetje.

  Lees meer
 • Prijsuitreiking mooiste visitekaartje

  (23-06-2021)

  Eind juni werden de prijzen uitgereikt voor het mooiste visitekaartje aan leerlingen die deelnamen aan On Stage. De leerlingen van het ONC Clauslaan en het Picasso Lyceum ontvingen de prijs uit handen van wethouder Onderwijs Jan Iedema.

  Lees meer
 • Resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit

  (23-06-2021)

  De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de stad is één van de speerpunten in de veiligheidsaanpak van de gemeente Zoetermeer. Het gaat om vormen van fraude, witwassen van geld en de handel in drugs. De resultaten die de gemeente en de politie in 2020 hebben bereikt, zijn voor het eerst weergegeven in een infographic.

  Lees meer
 • Trashchallenge van start

  (21-06-2021)

  Op zaterdag 19 juni gaf wethouder Groeneveld in het Binnenpark, samen met De Afvalbutlers, het startsein voor de Trashchallenge. Een uitdaging in de vorm van een tienwekelijkse estafette waarbij wekelijks een deelnemer de 'gouden knijper' overhandigt aan de volgende deelnemer.

  Lees meer
 • Online themabijeenkomst veiligheid Oosterheem

  (18-06-2021)

  Woont u in Oosterheem en wilt u meepraten over de veiligheid in uw wijk? Meld u dan aan voor de online themabijeenkomst veiligheid in Oosterheem op woensdag 7 juli 2021 om 19.30 uur (digitale inloop vanaf 19.15 uur). Tijdens de avond kunt u online in kleine groepen in gesprek met de burgemeester, de wijkwethouder en de teamchef van de politie. Inwoners kunnen ervaringen delen en aangeven wat beter kan op het gebied van veiligheid. Ook wordt er ingegaan op de veiligheidsaanpak tot nu toe en preventie. Thema's die aan bod komen zijn jeugd, woonoverlast, aanpak/preventie en handhaving.

  Lees meer
 • Gratis cursus Toekomstgericht Ondernemen

  (18-06-2021)

  Coronatijd is voor ondernemers een moeilijke periode. Er komen wel steeds meer versoepelingen, maar dan bent u er als ondernemer nog lang niet. Gaat u graag met vertrouwen de toekomst tegemoet? Dan is de gratis cursus 'Toekomstgericht Ondernemen' van Qredits misschien iets voor u.

  Lees meer
 • Burgemeester Bezuijen sluit kennismakingstoer door Zoetermeerse wijken af

  (18-06-2021)

  Burgemeester Michel Bezuijen is onder de indruk van de vele wijkactiviteiten en de grote betrokkenheid van inwoners bij hun wijk. Vandaag sloot de burgemeester zijn kennismakingsronde met de Zoetermeerse wijken af met een bezoek aan Dorp en Driemanspolder. Eind vorig jaar, voor de corona lockdown, bezocht de burgemeester alle andere wijken in de stad en ontmoette er inwoners en ondernemers.

  Lees meer
 • FRANX krijgt kunstwerk van Jaco Putker

  (17-06-2021)

  In het nieuwe gebouw voor de kunstorganisatie FRANX (voorheen Terra Art Projects) zal in het najaar van 2021 een permanent kunstwerk van Hagenaar Jaco Putker te zien zijn, speciaal ontworpen voor deze plek.

  Lees meer
 • Samen bouwen aan een toegankelijke stad

  (17-06-2021)

  Deze week is het vijf jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag Handicap ondertekende. Hierin staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Binnen Zoetermeer is er al veel bereikt, maar ook nog genoeg te doen.

  Lees meer
 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) met drie maanden verlengd

  (16-06-2021)

  TONK is een gift voor Zoetermeerders die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben (gehad) met een inkomensdaling en de huur of hypotheek niet meer uit het inkomen kunnen of konden betalen. Deze ondersteuning is nu met drie maanden verlengd, tot 1 oktober 2021.

  Lees meer
 • Zoetermeer zwerfafvalvrij: helpt u mee?

  (15-06-2021)

  Afval gooi je in de afvalbak of neem je mee naar huis. Door het mooie weer en de versoepeling van de maatregelen zoeken inwoners elkaar buiten op en vooral op speelplekken en in de natuur zoals de Zoetermeerseplas. Helaas gaat dit vaak gepaard met veel lawaai en het achterlaten van afval, vooral glas. Kinderen kunnen hierdoor de volgende dag niet veilig spelen.

  Lees meer
 • Fors meer meldingen bij Team Handhaving

  (14-06-2021)

  Team Handhaving van de gemeente Zoetermeer heeft het afgelopen jaar 7.157 meldingen afgehandeld. Dit zijn 2.756 meldingen meer dan in 2019 bij de meldkamer van handhaving werden geregistreerd. Het handhaven van de coronamaatregelen, meldingen van overlast van jongeren, stank- en geluidsoverlast hielden de handhavers het meest bezig. Het betreft meldingen die binnen komen bij de meldkamer van Team Handhaving.

  Lees meer
 • Eerste nest eikenprocessierups gevonden in Zoetermeer

  (14-06-2021)

  Ook deze zomer gaat de eikenprocessierups niet aan ons land voorbij. Afgelopen week is het eerste nest in Zoetermeer gevonden. De donkere rupsen hebben lange, grijzig-witte haren op roodachtig oranje wratten. De haartjes van deze rupsen veroorzaken bij sommige mensen allergische reacties, als jeuk, huiduitslag, ademhalingsproblemen en oogontsteking. Ze danken hun naam aan het feit dat ze in lange rijen (in processie) via de stammen op zoek gaan naar voedsel in de vorm van vers eikenblad. Ze zijn te vinden op de zomereik en soms ook op de beuk en berk.

  Lees meer
 • Corporaties maken eerste flats in Palenstein aardgasvrij

  (09-06-2021)

  Woningcorporaties en andere gebouweigenaren maken de komende jaren stap voor stap de hoogbouw rond de Willem van Cleeflaan in Palenstein aardgasvrij. Hiervoor sluiten Vidomes, Vestia, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee maken zij ongeveer 1.100 woningen aardgasvrij met inzet van een WKO-warmtenet. Ook de gemeente doet mee met de aansluiting van 2 gemeentelijke panden: Castellum en Welkom 2.

  Lees meer
 • Ondernemerspeiling 2020

  (08-06-2021)

  De gemeente heeft in het laatste kwartaal van 2020 een Ondernemerspeiling uitgevoerd onder het Zoetermeerse bedrijfsleven. In de ondernemerspeiling 2020 is via een steekproef uit het bestand aan Zoetermeerse bedrijven gevraagd hun mening te geven over de dienstverlening van en het vestigingsklimaat bij de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Musea, theaters, bioscopen bezoeken mag weer

  (07-06-2021)

  Het is eindelijk zover: vanaf 5 juni kunnen musea, theaters, bioscopen en concertzalen weer gedeeltelijk open voor publiek. Om dit te vieren werd bij het Stadstheater het theaterdoek symbolisch geopend in aanwezigheid van cultuurwethouder Paalvast.

  Lees meer
 • Altijd op vakantie in de nieuwe woonwijk Happy Days

  (04-06-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verkoop van de locatie Dwarstocht aan ontwikkelaar ERA Contour. Hiermee krijgt de Zoetermeerse wijk Oosterheem binnenkort 205 nieuwe woningen. Happy Days wordt een parkachtige wijk waar ontmoeting en avontuur centraal staan en waar inwoners het gevoel hebben altijd op vakantie te zijn.

  Lees meer
 • Collectieve inkoopactie energiezuinig wonen

  (01-06-2021)

  Voor woningeigenaren die meer willen doen om hun woning energiezuiniger te maken organiseert het Energieloket Zoetermeer tot en met 11 juni een collectieve inkoopactie voor isolatie, glas en zonnepanelen.

  Lees meer
 • Vervolg van led-lampenactie voor woningeigenaren

  (27-05-2021)

  Bent u huiseigenaar? Doe dan mee aan de led-actie en vervang uw gloeilampen door ledlampen. Zo kunt u snel en simpel energie besparen.

  Lees meer
 • Zoetermeer Next Level gaat van start

  (27-05-2021)

  Vanuit onderwijsinstellingen, welzijn- en zorgorganisaties komen geregeld signalen over jongeren in de stad die grote impact ervaren van de coronamaatregelen. Ze kampen met eenzaamheid, studievertraging, een beperkt sociaal leven en gebrek aan perspectief. Daarom gaat de gemeente Zoetermeer met het project Zoetermeer Next Level actief aan de slag om een hand uit te steken naar deze jongeren. De gemeente doet dit met samenwerking met lokale organisaties, zoals Haaglanden Beweegt, Bibliotheek, Iedereen-een-maaltijd, Stichting Buurtwerk, ICT-Helden en Stichting Sportief.

  Lees meer
 • Stop criminele weldoeners in de horeca

  (27-05-2021)

  Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren.

  Lees meer
 • We mogen weer!

  (27-05-2021)

  Zoetermeer komt langzaam weer in beweging. Na een lange periode van coronamaatregelen gaat Nederland steeds meer van het slot. En met de versoepelingen in het vooruitzicht komt ook de sportwereld weer tot leven. Voor Zoetermeerders die meer willen bewegen, maar nog niet precies weten welke activiteit het beste bij hen past, biedt de website kennismakingscursus.nl mogelijkheden om dit uit te zoeken.

  Lees meer
 • Doet u ook mee aan de Trashchallenge?

  (25-05-2021)

  Meldt u zich dan voor 14 juni 2021 aan via schoonisgewoon@zoetermeer.nl. Op zaterdag 19 juni 2021 start wethouder Groeneveld een estafette van 10 weken om Zoetermeer zwerfafval vrij te maken. Wekelijks overhandigt een zwerfafvalpakker de gouden knijper aan een andere zwerfafvalpakker. Aan het eind van elke week wordt het opgehaalde zwerfafval zoals plastic flesjes, blikjes, mondkapjes en peuken door de aannemer gewogen. De zwerfafvalpakker die het meeste afval ophaalt wint de Trashchallenge.

  Lees meer
 • Visie Zoetermeer 2040 in concept gereed

  (25-05-2021)

  Wethouder Iedema overhandigde de ontwerpvisie Zoetermeer 2040 aan de vicevoorzitter van de gemeenteraad. Deze visie schetst het toekomstbeeld van de stad en wordt op 14 juni besproken in de raad.

  Lees meer
 • Nieuwe website voor Community tegen Eenzaamheid

  (21-05-2021)

  Met een nieuwe website zet de Community tegen Eenzaamheid zich op de kaart. www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl is een website voor én door de community. Daarnaast vindt u er ook tips voor inwoners die zich eenzaam voelen of die zelf een steentje bij willen dragen.

  Lees meer
 • Robot Tessa is nieuwste aanwinst van Het Experimenteerhuis

  (20-05-2021)

  De nieuwste aanwinst in Het Experimenteerhuis in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer is Robot Tessa. Tessa - in de vorm van een bloempot - is een geheugensteun voor ouderen met (lichte) dementie. Ze herinnert hen aan de dagelijkse taken, zoals medicijnen innemen, tandenpoetsen en avondeten. Zo ondersteunt Tessa thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers in de verzorging.

  Lees meer
 • Zoetermeer in financiële onzekerheid

  (20-05-2021)

  Op 20 mei bood het college de Perspectiefnota 2022 aan de gemeenteraad aan. De budgetten van de gemeente staan al geruime tijd onder druk. Ook is er onvoldoende beeld over de uitkomst van ontwikkelingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten met een zwaartepunt op jeugdzorg en Wmo (de wet) maatschappelijke ondersteuning. Tot slot zijn de gevolgen van de coronapandemie onbekend. Op dit moment heeft de gemeente geen sluitende begroting. Het afgelopen jaar toonde aan dat ook met krappe financiële middelen de gemeente zich kan inzetten voor de stad. Iedere Zoetermeerder moet prettig, veilig en gezond kunnen wonen.

  Lees meer
 • Alle coronasteunmaatregelen op een rij

  (04-05-2021)

  Minder inkomen door corona. Veel Zoetermeerders, oud of jong, ondernemer of niet, met een hoog of laag inkomen, hebben hier mee te maken. Met verschillende steunmaatregelen willen de Rijksoverheid en de gemeenten banen en inkomens beschermen. Tussen deze maatregelen de goede regeling vinden voor de eigen situatie is niet eenvoudig. De gemeente Zoetermeer zet daarom de steunmaatregelen voor alle (maatschappelijke) organisaties, ondernemers én inwoners die - door het coronavirus - geldzorgen hebben op een rijtje. Zo ziet een inwoner gemakkelijk welke regeling voor hem of haar beschikbaar is en hoe deze aangevraagd moet worden.

  Lees meer
 • Waardige 4 mei herdenking in Zoetermeer

  (04-05-2021)

  Door de coronamaatregelen verliep de Dodenherdenking op 4 mei 2021 bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark anders dan andere jaren. De gebruikelijke stille tocht voorafgaand aan de herdenking vond niet plaats. Wel konden inwoners in de middag zelf bloemen of een bloemstuk leggen in het Wilhelminapark. Via een livestream waren de herdenkingstoespraak van burgemeester Michel Bezuijen en het leggen van de bloemstukken te volgen.

  Lees meer
 • Cadenza 2 in Zoetermeer wordt dé plek

  (04-05-2021)

  Aan de Italiëlaan in het centrum van Zoetermeer komt naast de Hoogvliet een nieuw appartementengebouw van ongeveer 70 meter hoog, naar een ontwerp van Moke Architecten. Het appartementengebouw wordt gerealiseerd door vastgoedontwikkelaar Stadswaarde. Onlangs is het bouwbord op de locatie geplaatst. Het eerste bouwbord in Zoetermeer waarop de belofte 'Zoetermeer is de plek' te zien is.

  Lees meer
 • inZet in het hart van elke wijk

  (03-05-2021)

  Wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn: 'Op elk moment in je leven kun je iets meemaken waarbij je vragen hebt, waar je zelf niet uitkomt of waarbij je even behoefte hebt aan een luisterend oor of juist hele praktische ondersteuning. Dan is het fijn dat er een plek is waar professionals je goed en snel verder kunnen helpen. En die plek is er nu, in het hart van elke Zoetermeerse wijk, oftewel: inZet.'

  Lees meer
 • Ledlampenactie voor huurders

  (03-05-2021)

  Ook voor inwoners die in Zoetermeer een woning huren komt er een actie waarbij zij ledlampen kunnen ontvangen ter vervanging van de gloeilampen. Zoetermeer heeft hiervoor een subsidie van 1,3 miljoen euro ontvangen.

  Lees meer
 • Wie verdient een lintje?

  (30-04-2021)

  Kent u een vrijwilliger die zich al jarenlang met hart en ziel inzet? Iemand die met liefde activiteiten begeleidt in een verzorgingshuis, al jarenlang coacht bij een sportclub of zich inzet voor de jeugd bij een scoutingclub? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding voor hem of haar aan.

  Lees meer
 • Burgemeester Bezuijen reikt 15 Koninklijke onderscheidingen uit

  (26-04-2021)

  Maandag 26 april regende het weer lintjes tijdens de 'Algemene gelegenheid', traditioneel op de dag voor Koningsdag. Burgemeester Michel Bezuijen verraste in het Stadhuis dit jaar veertien Zoetermeerders met een Koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet voor de maatschappij. Eén inwoner uit Capelle aan den IJssel die Zoetermeer net heeft verlaten maar zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt in onze stad, ontving de Koninklijke onderscheiding ook uit handen van de Zoetermeerse burgemeester.

  Lees meer
 • Japanse Topcon naar Zoetermeer

  (23-04-2021)

  PingProperties breidt de Dutch Tech Campus uit. Op 21 april ging de eerste paal voor de nieuwe bedrijfsruimte voor Topcon Europe Positioning de grond in. Het eerste paal-moment werd in kleine kring gevierd en was door belangstellenden via een livestream te bekijken.

  Lees meer
 • Gemeente en Vaessen B.V. tekenen voor nieuw zwembad Van Tuyllpark

  (21-04-2021)

  De bouw van het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark wordt uitgevoerd door aannemer Vaessen B.V. Afgelopen vrijdag tekenden wethouder Ter Laak van Sport en Verenigingen en Tom Haagmans van Vaessen B.V. de bouwovereenkomst. De ondertekening vond plaats op de locatie waar de bouw van het zwembad nog dit jaar start.

  Lees meer
 • Zoetermeer krijgt er twee groene schoolpleinen bij

  (21-04-2021)

  Zoetermeer krijgt er dit jaar twee groene schoolpleinen bij. Leerlingen van basisschool Wereldwijs in de wijk Meerzicht gaven het startsein en gingen samen met ontwerper Joost Vos aan de slag met het ontwerp om hun schoolplein groener te maken.

  Lees meer
 • Bent u uitgeslapen op uw oude matras?

  (20-04-2021)

  Lever dan uw oude matras in bij de leverancier van uw nieuwe matras. Zij zorgen er dan voor dat uw oude matras gerecycled wordt. Een bijzonder goed initiatief omdat de materialen, schuim, textiel en staal uit pocketmatrassen prima te recyclen zijn en zodoende hergebruikt worden.

  Lees meer
 • Eerste bijeenkomst Economic Board Zoetermeer

  (16-04-2021)

  Deze week vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Economic Board Zoetermeer met daarin topondernemers, werkgevers en kennisinstellingen uit onze stad. Tijdens de bijeenkomst werd met elkaar gesproken over onze stad, het toekomstbeeld dat wij voor ons zien en welke (economische) uitdagingen ons hierbij te wachten staan.

  Lees meer
 • Wijkkaart Oosterheem wijst nu ook digitaal de weg

  (16-04-2021)

  Met het succes van de fysieke wijkkaart van Oosterheem kon ook een digitale versie niet uitblijven. Net als de fysieke wijkkaart maakt ook de digitale versie bewoners wegwijs in Oosterheem: Welke organisaties bevinden zich in de wijk, wat voor activiteiten bieden deze organisaties aan en waar zijn onder andere de speeltuinen te vinden?

  Lees meer
 • Referendum afvalbeleid op 16 maart 2022

  (16-04-2021)

  Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 "Afvalscheiden, ik haal er alles uit" is toegewezen door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) organiseert het referendum op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een referendumcommissie ziet toe op het goede verloop van het referendum.

  Lees meer
 • Jaarrekening 2020: Situatie blijft zorgelijk

  (14-04-2021)

  De structurele meerjarige financiële situatie van de gemeente Zoetermeer blijft onverminderd zorgelijk. Dat komt vooral door de nog steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het "positieve" resultaat van 4 miljoen op de jaarrekening van 2020 geeft, door een eenmalige meevaller en het stilvallen van activiteiten door de coronapandemie, een vertekend beeld.

  Lees meer
 • Campagne baankansen voor werkzoekenden stelt de vraag: Wat Als?...

  (08-04-2021)

  Een nieuwe campagne stelt de vraag: 'Wat als... je droombaan er anders uitziet dan je denkt? En je kunt overstappen naar een beroep waar veel vraag naar is?' Met de Wat Als-campagne worden werkzoekenden geprikkeld om over te stappen naar beroepen met grotere baankansen. De campagne loopt tot eind dit jaar in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer).

  Lees meer
 • Vanaf 12 april prikken bij Silverdome

  (08-04-2021)

  Zoetermeerders hoeven vanaf 12 april niet meer naar Den Haag voor een coronaprik. Dan opent de vaccinatielocatie bij Silverdome (Van der Hagenstraat 20). Op deze plek kunnen er straks 2.000 prikken per dag worden gezet.

  Lees meer
 • Drie locaties voor Tiny Forest in Zoetermeer

  (06-04-2021)

  Er zijn drie locaties gevonden die geschikt zijn voor een Tiny Forest. De afgelopen twee maanden deden de gemeente Zoetermeer en IVN Natuureducatie onderzoek naar de drie meest geschikte locaties uit de twintig aanmeldingen die er binnen zijn gekomen.

  Lees meer
 • Samen bouwen aan kwaliteit

  (31-03-2021)

  De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties en vastgoedpartijen het Stadsbouwakkoord ondertekend. Met het Stadsbouwakkoord gaan de 13 partijen gezamenlijk werken aan de Zoetermeerse bouwopgave. Doel is gebieden integraal te ontwikkelen om zo tot een kwalitatieve verbetering te komen van de stad.

  Lees meer
 • Dit jaar van On Stage naar On The Job

  (31-03-2021)

  Het Beroepenfeest van Zoetermeer On Stage,voor VMBO leerlingen, kan dit jaar door corona niet fysiek worden georganiseerd. Als alternatief kunnen de leerlingen zich via het digitale matchtool Digimatch aanmelden voor de Doe Dagen. De bedrijven en organisaties selecteren vervolgens hoeveel en welke leerlingen ze uitnodigen voor hun Doe Dagen. Ook een dag meelopen bij de gemeente behoort tot de mogelijkheden, inclusief een ontmoeting met wethouder Iedema.

  Lees meer
 • Cultuur versterken door samen te werken

  (31-03-2021)

  De gemeente heeft samen met culturele instellingen gewerkt aan een nieuwe visie op cultuur waarbij stabiliteit, cultuur in de wijk, stimuleren van creatief talent en samenwerking centraal staan.

  Lees meer
 • Afscheid van oud-burgemeester Aptroot

  (30-03-2021)

  Precies één jaar geleden vertrok Charlie Aptroot als burgemeester van Zoetermeer. De coronapandemie zette tot twee keer toe een streep door een gepland afscheid. Op 30 maart 2021 verraste de gemeente de oud-burgemeester alsnog met een afscheidsmoment. Charlie Aptroot was 7,5 jaar burgemeester van Zoetermeer van 3 september 2012 tot 31 maart 2020.

  Lees meer
 • Entree; een nieuw stukje Zoetermeer

  (19-03-2021)

  Met Entree ontwikkelt Zoetermeer de komende jaren een nieuwe woonwijk midden in de stad. Wethouder Rosier: 'Entree wordt een stadswijk met veel woningen, waar prettig gewerkt kan worden met rustige groene hotspots en genoeg voorzieningen. Door de ligging verbindt de stadswijk de binnenstad met het station Zoetermeer. De groene stadsstraat wordt het nieuwe visitekaartje van Zoetermeer; een uitnodigende plek die bezoekers en bewoners welkom heet.'

  Lees meer
 • Stationsgebied krijgt make-over

  (19-03-2021)

  Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd om verder te bespreken. Door de ligging van de nieuwe stadswijk wordt het station beter met de binnenstad verbonden. Wethouder Marc Rosier: 'Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede aansluiting op de Randstad. Entree is een stadswijk waar onder andere het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer centraal staat. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied waar het prettig verblijven is.'

  Lees meer
 • Gemeente biedt hulp aan Zoetermeerse gedupeerden toeslagenaffaire

  (19-03-2021)

  Zoetermeerse ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, kunnen bij de gemeente Zoetermeer terecht voor hulp en ondersteuning bij schulden en andere problemen die als gevolg van de toeslagenaffaire zijn ontstaan. Veel gezinnen in Nederland hebben de afgelopen jaren ten onrechte enorme bedragen voor kinderopvangtoeslag terug moeten betalen aan de Belastingdienst. De gemeente Zoetermeer heeft van 450 Zoetermeerse gezinnen contactgegevens ontvangen van de Belastingdienst en gaat hen actief benaderen om hulp te bieden.

  Lees meer
 • Nieuw onderzoek naar locatie districtsbureau politie

  (17-03-2021)

  Het nieuwe districtsbureau van de politie-eenheid Den Haag wordt niet gerealiseerd aan de Denemarkenlaan. Uit het vorig jaar gestarte onderzoek naar de haalbaarheid blijkt deze locatie niet voldoende geschikt. De gemeente en de Politie eenheid Den Haag zetten gezamenlijk de zoektocht naar de best passende locatie voor het districtsbureau in de stad voort.

  Lees meer
 • Eerste woningen in het toekomstige Entreegebied

  (10-03-2021)

  Vastgoedontwikkelaar Breevast gaat een groot kantorencomplex transformeren tot woonruimte. Het complex staat op de hoek van de Van Leeuwenhoeklaan en Boerhaavelaan, is leeg én er is een groot tekort aan woonruimte. Het is een kans voor het Entreegebied en de Zoetermeerder.

  Lees meer
 • Entree krijgt 11,5 miljoen van het Rijk dankzij woningbouwimpuls

  (18-02-2021)

  De Nederlandse woningmarkt kent een grote krapte. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe woningbouwimpuls beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen om de bouw van betaalbare woningen versneld te gaan bouwen. De gemeente Zoetermeer ontvangt voor de ontwikkeling van het Entreegebied een bijdrage van 11,55 miljoen en gaat de meeste woningen in de regio bouwen.

  Lees meer
 • Korte wapenstok voor Zoetermeerse handhavers

  (15-02-2021)

  Zoetermeerse handhavers worden voor de duur van een jaar uitgerust met een korte wapenstok. Zoetermeer is daarmee één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

  Lees meer
 • Let op! Een afspraak maken is altijd gratis

  (09-12-2020)

  Maak uw afspraken met de gemeente Zoetermeer altijd alléén via onze website, zoetermeer.nl. Dat geldt ook voor het aanvragen van gemeentelijke producten, zoals uittreksels. Wij ontvangen berichten dat verschillende websites actief aanbieden om tegen betaling een afspraak in te plannen bij de gemeente. Deze websites vragen om persoonsgegevens, zoals uw burgerservicenummer of geboortedatum en brengen kosten in rekening. Deze websites zijn op geen enkele manier verbonden aan de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Openingstijden Stadhuis voor kwetsbare groepen

  (12-10-2020)

  Ouderen en personen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door het coronavirus, de zogenaamde risicogroepen, kunnen elke dinsdagochtend van 9.00 uur t/m 10.00 uur bij de gemeente terecht. Tijdens dit uur zijn zowel de publieksbalies als het Werkplein open. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Maak een afspraak via het telefoonnummer 14 079.
  Wilt u weten of u onder een risicogroep valt? Kijk op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

 • De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

  (12-10-2020)

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

  Lees meer
 • Fietsverbod in Dorpsstraat verlengd

  (23-09-2020)

  Het fietsverbod in de Dorpsstraat wordt vanaf 1 oktober in aangepaste vorm verlengd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook de komende tijd veilig en met voldoende afstand van elkaar te kunnen winkelen. Het verbod geldt van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De fiets aan de hand meenemen mag wel. Parkeer uw fiets in de fietsenrekken en niet op straat tegen de gevel.

  Lees meer
 • Zaterdagmarkt verplaatst tijdelijk naar de Markt

  (11-06-2020)

  Veilig een zak noten, verse groenten en fruit op de warenmarkt halen? Dat kon de afgelopen tijd gewoon op de Zoetermeerse warenmarkten dankzij de maatregelen van de marktmeester en de verkopers. Zo konden Zoetermeerders toch hun boodschappen in de buitenlucht doen. Het wordt nu alleen steeds drukker in de binnenstad en op de zaterdagmarkt. Daarom verplaatsen we de warenmarkt op zaterdag vanaf deze week tijdelijk van het Marseillepad naar de Markt.

  Lees meer
 • Help de geschiedenis van corona vast te leggen

  (24-05-2020)

  De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij, ook in Zoetermeer. Scholen, winkels en horeca zijn gesloten geweest, veel mensen werken thuis en 1,5 meter afstand is het 'nieuwe normaal' geworden. Dit is een bijzondere periode die het Stadsarchief goed wil vastleggen voor later. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

  Lees meer
 • Jeugdhulp loopt door tijdens coronacrisis

  (04-05-2020)

  Sommige jeugdhulpaanbieders zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek vanuit het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden die de inkoop van jeugdhulp regelt voor tien gemeenten in de regio. Wellicht denken ouders dat jeugdhulpaanbieders alleen in acute situaties in actie komen en geen face-to-face behandelingen doen. Dit beeld klopt niet. Tijdens de coronacrisis gaat de hulpverlening voor kwetsbare kinderen en gezinnen gewoon door.

  Lees meer
 • Markten in Zoetermeer open

  (19-03-2020)

  Op dinsdag, vrijdag en zaterdag kunt u voorlopig nog gewoon naar de Zoetermeerse warenmarkt voor uw boodschappen. Natuurlijk zijn er de nodige maatregelen genomen, zodat u voldoende afstand tot elkaar kunt houden. De marktkramen staan verder uit elkaar en de looppaden zijn extra breed. Ook kan er meer gepind worden.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl