Nieuws

Home > Ondernemers > Nieuws

Nieuws

 • Een Tiny Forest bij u of jou om de hoek?

  (07-01-2021)

  De gemeente Zoetermeer en IVN Natuureducatie leggen de komende tijd drie Tiny Forests aan in Zoetermeer. Tiny Forests zijn kleine bossen ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

  Lees meer
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester

  (06-01-2021)

  Alles is anders en door corona zijn al veel zaken afgelast, zo ook de Nieuwjaarsvoorstelling in het Stadstheater met een toespraak van de burgemeester. Toch wil de burgemeester u een hart onder de riem steken en heeft hij een online nieuwjaarstoespraak opgenomen.

  Lees meer
 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start

  (04-01-2021)

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

  Lees meer
 • Jaarwisseling Zoetermeer relatief rustig

  (01-01-2021)

  Het overgrote deel van Zoetermeer heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. Burgemeester Michel Bezuijen: “We kunnen terugkijken op een oudejaarsnacht die in Zoetermeer door corona in huiselijk sfeer is gevierd. Mede dankzij de deskundige inzet van de politie, handhaving, brandweer en particuliere beveiligers en het ambulancepersoneel bleef het rustig in de stad. Bij mij overheerst een positief beeld van Zoetermeerders die ondanks de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, een fijne en feestelijke jaarwisseling hebben beleefd".

  Lees meer
 • Led-actie in Zoetermeer vanaf 2 januari

  (30-12-2020)

  Doe mee met de led-actie en vervang uw gloeilampen door ledlampen. Zo kan iedereen snel en simpel energie besparen. Uw elektriciteitsrekening wordt lager en het vermindert de CO2 uitstoot. Een eenvoudige actie met direct resultaat!

  Lees meer
 • Stembureauleden en voorzitters gezocht voor verkiezingen!

  (28-12-2020)

  Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Tweede Kamer verkiezingen er anders uit gaan zien dan wij gewend zijn. De corona-maatregelen vragen om een andere aanpak en daarom zijn de stembureaus drie dagen open. Wilt u ook bijdragen aan ons democratisch proces en klaar staan voor onze inwoners op één van de belangrijkste dagen van komend jaar? De gemeente Zoetermeer zoekt voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 enthousiaste vrijwilligers om te helpen bij de stembureaus.

  Lees meer
 • Bezoekersregeling voor parkeren verlengd

  (24-12-2020)

  Sinds september 2020 is er een bezoekersregeling voor parkeren in het centrumgebied. Zo'n 1.500 inwoners maken hier gebruik van. De eerste resultaten laten zien dat bewoners op vrijdagochtend en zaterdagochtend het meest gebruik maken van de bezoekersregeling.

  Lees meer
 • Nieuwjaarsvoorstelling Zoetermeer afgelast

  (22-12-2020)

  De jaarlijkse nieuwjaarsvoorstelling van de gemeente Zoetermeer in het Stadstheater is vanwege de lockdown en de aangescherpte coronamaatregelen afgelast. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Michel Bezuijen wordt via een videoboodschap uitgezonden in de eerste week van het nieuwe jaar.

  Lees meer
 • Zuid-Hollandse wethouders: verdergaande steun van de horeca is noodzakelijk

  (18-12-2020)

  De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en de wethouders economie van Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee willen steviger steunmaatregelen voor de horeca. In een brandbrief vragen de wethouders het kabinet om een ruimhartiger toepassing van de NOW-3 regeling en een hogere tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) binnen de horeca.

  Lees meer
 • Kabinet trok jarenlang te weinig geld uit voor jeugdzorg

  (18-12-2020)

  Het college van Zoetermeer reageert op de resultaten van het onderzoek naar de structurele tekorten in de jeugdzorg. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na jaren van discussie over de kosten in de jeugdzorg wordt in dit onderzoek aangetoond dat het Rijk al jaren te weinig geld beschikbaar stelt voor jeugdzorg.

  Lees meer
 • Van CultuurZomer naar CultuurWinter

  (16-12-2020)

  Na een succesvolle CultuurZomer slaan Zoetermeerse cultuurmakers opnieuw de handen ineen. Verenigd in de Taskforce Cultuur stellen ze wederom een programma op, ditmaal onder de vlag CultuurWinter. De gemeente stelt hiervoor budget beschikbaar uit het corona noodsteun fonds.

  Lees meer
 • Meer spierkracht, minder huishoudelijke hulp

  (10-12-2020)

  Steeds meer mensen vragen via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp in de huishouding aan. Hierdoor lopen de kosten hoog op en staat in Zoetermeer, net als in de rest van Nederland, de zekerheid van zorg onder druk. Om zorg beschikbaar te houden voor iedereen is het nodig om anders naar zorg te kijken en meer te doen aan het voorkomen dat mensen hulp nodig hebben. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente daarom de methode Powerful Ageing inzetten. Een programma gericht op het vergroten van spierkracht, waardoor hulp in de huishouding minder of pas veel later nodig is.

  Lees meer
 • Zoetermeer en Rijnland trekken samen op in verbeteren waterkwaliteit

  (10-12-2020)

  Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineengeslagen met het project 'Ons Blauwe Goud'. Komende jaren werken we samen om de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas en in de stad te verbeteren. Daarbij creëren we meer ruimte voor planten en dieren. Binnenkort tekenen beiden partijen de samenwerkingsovereenkomst.

  Lees meer
 • Let op! Een afspraak maken is altijd gratis

  (09-12-2020)

  Maak uw afspraken met de gemeente Zoetermeer altijd alléén via onze website, zoetermeer.nl. Dat geldt ook voor het aanvragen van gemeentelijke producten, zoals uittreksels. Wij ontvangen berichten dat verschillende websites actief aanbieden om tegen betaling een afspraak in te plannen bij de gemeente. Deze websites vragen om persoonsgegevens, zoals uw burgerservicenummer of geboortedatum en brengen kosten in rekening. Deze websites zijn op geen enkele manier verbonden aan de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Nieuwbouw stadsboerderij Balijhoeve stap dichterbij

  (03-12-2020)

  De gemeente heeft aannemer SKN Bouw geselecteerd om de verdere ontwerpuitwerking van stadsboerderij De Balijhoeve voor te bereiden. De (ver)bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal 2021.

  Lees meer
 • Zoetermeers college wil verbod op carbidschieten

  (02-12-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Zoetermeer voor om het carbidschieten in de stad verbieden. Ook het in bezit hebben of vervoeren van voorwerpen of stoffen met als overduidelijk doel het carbidschieten zou volgens het college van burgemeester en wethouders verboden moeten worden. De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 14 december 2020 een besluit.

  Lees meer
 • Zoetermeer pakt ondermijning aan

  (26-11-2020)

  De gemeente Zoetermeer wil samen met de politie en andere veiligheidspartners ondermijnende criminaliteit in de stad tegengaan. Het gaat hierbij om verschillende vormen van fraude, witwassen van geld en handel in drugs. Burgemeester Michel Bezuijen roept inwoners en ondernemers, de ogen en oren van de stad, op om signalen te herkennen en te melden.

  Lees meer
 • Zoetermeer zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

  (26-11-2020)

  Veel gezinnen in Nederland hebben de afgelopen jaren ten onrechte enorme bedragen voor kinderopvangtoeslag terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Zij kunnen terecht bij de Belastingdienst voor compensatie. De gemeente staat voor Zoetermeerse gedupeerden klaar om hen te ondersteunen, daar waar er als gevolg van de toeslagenaffaire problemen zijn ontstaan.

  Lees meer
 • Tiny Forest in Zoetermeer

  (20-11-2020)

  Zoetermeer is binnenkort hopelijk drie Tiny Forests in Zoetermeer rijker. De gemeente en IVN Natuureducatie tekenen hiervoor dit jaar nog een samenwerkingsovereenkomst. Daarna gaan we samen met inwoners op zoek naar geschikte plekken in de stad om een Tiny Forest aan te planten.

  Lees meer
 • Dag van de Zoetermeerse ondernemer

  (20-11-2020)

  In het kader van de Dag van de Ondernemer legden wethouders Jan Iedema en Margreet van Driel bedrijfsbezoeken af. Niet zoals gebruikelijk met een taart en een handdruk, maar in een digitale omgeving. Er werd gesproken over de uitdagingen van het afgelopen jaar, de recente ontwikkelingen en de wensen voor de toekomst.

  Lees meer
 • Sailboard vindt huisvesting in Dutch Innovation Factory

  (19-11-2020)

  Het Dutch Innovation Park verwelkomt Sailboard in de Dutch Innovation Factory. Juist in deze tijd ziet Sailboard kansen bij het vestigen op een locatie als deze: 'De kantoorlocatie van de toekomst zal vooral bijdragen aan samenwerking,' vindt Geert Booster.

  Lees meer
 • Kabinet en gemeenten pakken wapenbezit jongeren aan

  (12-11-2020)

  Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico's van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.

  Lees meer
 • Publieksbalies blijven open

  (04-11-2020)

  Vanaf 4 november gelden er aanvullende maatregelen bovenop de gedeeltelijke lockdown. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de coronabesmettingen nog meer dalen. Een van deze aanvullende maatregelen is dat publiek toegankelijke locaties, zoals bibliotheken, dicht moeten. De publieksbalies van de gemeente blijven wel geopend. We vragen u om alleen een afspraak te maken die op dit moment noodzakelijk is. Afspraken maakt u via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken.

 • Videoboodschap van burgemeester Bezuijen

  (14-10-2020)

  Het kabinet kondigde op dinsdag 13 oktober 2020 weer harde maatregelen aan voor de bestrijding van het coronavirus. Burgemeester Michel Bezuijen licht in de onderstaande video toe welk effect deze maatregelen hebben in de gemeente Zoetermeer. Daarnaast steekt burgemeester Michel Bezuijen in de video alle inwoners en ondernemers een hart onder de riem en roept hij iedereen op om zich aan de regels en maatregelen te houden.

  Lees meer
 • Openingstijden Stadhuis voor kwetsbare groepen

  (12-10-2020)

  Ouderen en personen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door het coronavirus, de zogenaamde risicogroepen, kunnen elke dinsdagochtend van 9.00 uur t/m 10.00 uur bij de gemeente terecht. Tijdens dit uur zijn zowel de publieksbalies als het Werkplein open. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Maak een afspraak via het telefoonnummer 14 079.
  Wilt u weten of u onder een risicogroep valt? Kijk op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

 • De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

  (12-10-2020)

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

  Lees meer
 • Burgemeester Bezuijen bezoekt de Zoetermeerse wijken

  (08-10-2020)

  De op 1 oktober gestarte burgemeester Michel Bezuijen brengt de komende weken een bezoek aan alle Zoetermeerse wijken. Tijdens deze bezoeken wordt hij bijgepraat over de stad Zoetermeer, alle ontwikkelingen en ontmoet hij inwoners en ondernemers. In deze coronatijd de manier om op een veilige wijze kennis te maken met de stad en haar inwoners.

  Lees meer
 • Let op! Openingstijden publieksbalies aangepast

  (30-09-2020)

  De afgelopen weken loopt het aantal besmettingen weer snel op, ook in Zoetermeer. De gezondheid van onze inwoners en medewerkers staat natuurlijk voorop. Om besmettingen te voorkomen, werken er minder medewerkers tegelijkertijd aan de balies. Dit betekent dat we minder afspraken per dag kunnen inplannen. We vragen u daarom alleen een afspraak te maken die op dit moment noodzakelijk is.

  Lees meer
 • Zo ziet het nieuwe zwembad eruit

  (30-09-2020)

  Het definitief ontwerp voor het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark is af. Met het nieuwe zwembad zijn er straks meer mogelijkheden voor inwoners en verenigingen in Zoetermeer om te kunnen zwemmen. En dat past bij het doel van de gemeente: zorgen voor voldoende zwemwater in de stad.

  Lees meer
 • Fietsverbod in Dorpsstraat verlengd

  (23-09-2020)

  Het fietsverbod in de Dorpsstraat wordt vanaf 1 oktober in aangepaste vorm verlengd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook de komende tijd veilig en met voldoende afstand van elkaar te kunnen winkelen. Het verbod geldt van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De fiets aan de hand meenemen mag wel. Parkeer uw fiets in de fietsenrekken en niet op straat tegen de gevel.

  Lees meer
 • Burgemeester Lokker deelt Koninklijke onderscheidingen uit

  (01-07-2020)

  De Zoetermeerse inwoners die op 24 april tijdens de lintjesregen werden verrast met een Koninklijke onderscheiding, kunnen deze eindelijk in ontvangst nemen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen niet eerder plaatsvinden. Burgemeester Lokker zet de ‘koninklijke’ inwoners op donderdag 2 juli tijdens een bijeenkomst in het Stadstheater in het zonnetje.

  Lees meer
 • Zaterdagmarkt verplaatst tijdelijk naar de Markt

  (11-06-2020)

  Veilig een zak noten, verse groenten en fruit op de warenmarkt halen? Dat kon de afgelopen tijd gewoon op de Zoetermeerse warenmarkten dankzij de maatregelen van de marktmeester en de verkopers. Zo konden Zoetermeerders toch hun boodschappen in de buitenlucht doen. Het wordt nu alleen steeds drukker in de binnenstad en op de zaterdagmarkt. Daarom verplaatsen we de warenmarkt op zaterdag vanaf deze week tijdelijk van het Marseillepad naar de Markt.

  Lees meer
 • Help de geschiedenis van corona vast te leggen

  (24-05-2020)

  De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij, ook in Zoetermeer. Scholen, winkels en horeca zijn gesloten geweest, veel mensen werken thuis en 1,5 meter afstand is het 'nieuwe normaal' geworden. Dit is een bijzondere periode die het Stadsarchief goed wil vastleggen voor later. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

  Lees meer
 • Jeugdhulp loopt door tijdens coronacrisis

  (04-05-2020)

  Sommige jeugdhulpaanbieders zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek vanuit het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden die de inkoop van jeugdhulp regelt voor tien gemeenten in de regio. Wellicht denken ouders dat jeugdhulpaanbieders alleen in acute situaties in actie komen en geen face-to-face behandelingen doen. Dit beeld klopt niet. Tijdens de coronacrisis gaat de hulpverlening voor kwetsbare kinderen en gezinnen gewoon door.

  Lees meer
 • Zelfbrengdepot open op afspraak

  (01-05-2020)

  Het Zelfbrengdepot is sinds vrijdag 17 april weer open, maar alleen op afspraak. Op die manier wordt de toeloop beperkt gehouden en kunt u veilig het grofvuil brengen.

  Lees meer
 • Aanvraag Tozo regeling direct via gemeente

  (09-04-2020)

  Zelfstandig ondernemers in Zoetermeer die een aanvraag willen doen voor de Tozo regeling kunnen dit direct doen via de gemeente. Voorheen werd verwezen naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te Rotterdam.

  Lees meer
 • Distributiecentrum voedselpakketten komt langzaam op gang

  (08-04-2020)

  Voedselbank Haaglanden heeft de afgelopen weken met man en macht gewerkt om de reguliere voedselstroom weer op gang te brengen. Sinds 7 april worden vanuit het ministerie van Defensie vier medewerkers logistiek ter beschikking gesteld die gaan ondersteunen bij het opstarten van de distributie. Hierdoor kan een begin worden gemaakt met het opstarten van het bevoorraden van de 14 regionale Voedselbanken.

  Lees meer
 • Betreden Nieuwe Driemanspolder niet toegestaan

  (07-04-2020)
  Vergroot afbeelding: Nieuwe Driemanspolder

  Helaas betreden steeds vaker mensen illegaal het projectgebied van de Nieuwe Driemanspolder. Dit is tot de officiële opening, eind 2020, absoluut verboden.
  Meer informatie: www.n3mp.nl/nieuws/betreden-nieuwe-driemanspolder-niet-toegestaan

 • Coronavirus in Zoetermeer

  (01-04-2020)

  Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Zoetermeer. De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om inwoners en medewerkers te beschermen.

  Lees meer via www.zoetermeer.nl/corona

 • COVID Opvang Centrum opent in Zoetermeer

  (31-03-2020)

  Om de druk te verlichten op Intensive Cares, verpleegafdelingen en in thuissituaties is op vrijdag 27 maart een speciaal COVID Opvang Centrum geopend in Zoetermeer. In het centrum worden mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID) verzorgd, verpleegd en behandeld. Het gaat om patiënten die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen.

  Lees meer
 • Hulp bieden en hulp krijgen

  (19-03-2020)

  Wilt u hulp aanbieden of heeft u zelf hulp nodig? Hier leest u waar u zich kunt aanmelden.

  Lees meer
 • Markten in Zoetermeer open

  (19-03-2020)

  Op dinsdag, vrijdag en zaterdag kunt u voorlopig nog gewoon naar de Zoetermeerse warenmarkt voor uw boodschappen. Natuurlijk zijn er de nodige maatregelen genomen, zodat u voldoende afstand tot elkaar kunt houden. De marktkramen staan verder uit elkaar en de looppaden zijn extra breed. Ook kan er meer gepind worden.

  Lees meer
 • Zoetermeer bouwt gezondste stadswijk van Randstad: Entree

  (06-02-2020)

  De gemeente Zoetermeer en zeven private eigenaren tekenden op 5 februari 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de gezondste stadswijk van de Randstad: Entree. Een belangrijke mijlpaal in de herontwikkeling van het gebied aan de A12, de Mandelabrug en weerszijden van de Afrikaweg.

  Lees meer
 • Gemeente haalt uitkering binnen voor energiebesparing woningeigenaren

  (21-01-2020)

  Als het aan de gemeente ligt ontvangen woningeigenaren binnenkort een meterkastposter met informatie om hun woning te verduurzamen en krijgen ze de mogelijkheid om een waardebon te verzilveren om ledlampen aan te schaffen. De gemeente ontvangt op basis van deze plannen een rijkssubsidie om woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Het college legt binnenkort een uitgewerkt bestedingsplan voor aan de raad.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl