Social Return of Investment (SROI)

Home > Ondernemers > Inkoop & aanbesteding > Social Return of Investment (SROI)

Social Return of Investment (SROI)

Door Social Return of Investment helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de offerteaanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad.

Bij de invulling van Social Return past de gemeente Zoetermeer de 'bouwblokkenmethode' toe. De kern van de bouwblokkenmethode is dat de ondernemer meer vrijheid heeft bij de invulling van Social Return. Als opdrachtnemer kunt u zelf een pakket samenstellen met Social Return bouwblokken, die uiteindelijk een waarde moet representeren van uw SROI-verplichting.

Lees in onderstaand document meer over de bouwblokkenmethode.

Te downloaden:

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl